Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Naši štvrtáci sa celý rok tešili do školy prírody. A dočkali sa! Od 12. do 16.júna boli vo Veľkej Lomnici. Po dlhšej,ale za to veselej ceste, ich čakal hotel priamo pod Lomnickým štítom. Vynikajúca strava, pekné izby, futbalové ihrisko a preliezky, to všetko mali k dispozícii počas celého týždňa.

viac

Naši kamaráti predškoláci prišli na veľkú návštevu. V spolupráci s prvákmi riešili pripravené úlohy, písali na tabuľu, spievali. Toto všetko ich čaká po letných prázdninách v prvej triede. Už teraz si so všetkým hravo poradili, premohli svoj strach a obavy a tešia sa na svoju prvú triedu.

viac

V pondelok 19.júna sa naši tretiaci vybrali na stretnutie s pánom primátorom Marekom Hattasom na úrad, kde ich privítala pani Jarka Juhásová, vedúca kancelárie primátora. Návšteva bola zaujímavá, plná očakávaní a zvedavých otázok. Pán primátor ukázal deťom mestské insígnie, opísal prácu na úrade, odpovedal na otázky detí, zaujímalo ho, ako sa im darí v škole, aké krúžky navštevujú. Poprial im úspešné ukončenie školského roka a krásne oddychové prázdniny bez úrazov. Deti mali aj možnosť priamo navštíviť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré v tento deň rokovalo.

viac
27-06 2023
Maksík

Za celoročnú prácu prišla zaslúžená odmena. Naši šikovníci riešili úlohy Maksíka, trápili sa nad zadaniami a oplatilo sa!
Všetkým blahoželáme k úspechu!

viac

Príležitosť získať certifikát sme dostali pred Dňom matiek. Rozhodli sme sa totiž vyrobiť niečo netradičné pre naše mamičky. Pomocnú ruku nám podal pán doktor Janko Holec. Z lekárne sv. Medarda až k nám do školy priniesol všetky potrebné ingrediencie.

viac

Mesiac marec patrí knihe, najlepšej kamarátke nás všetkých. Knihy berieme do rúk často, v knižnici, ktorú pravidelne navštevujeme, v školskom čitateľskom kútiku, ale aj doma. To, že si naše čitateľské zručnosti neustále zdokonaľujeme, sme dokázali v tomto období aj našim kamarátom. Štvrtáci a druháci čítali prvákom, prváci zasa štvrtákom. Takto sme obohatili hodiny slovenského jazyka a rozprávkovým textom sme potešili nejednu detskú čitateľskú dušu. Do každodenného čítania, milí kamaráti a nech vám kniha spríjemňuje vaše voľné chvíle.

viac

Za múrmi Ponitrianskeho múzea vždy pre nás odhalíme nový vzrušujúci svet. Nebolo tomu inak ani teraz. Lupa a iné pomôcky boli pre nás veľmi užitočné. My radi pátrame... a tak sme pátrali, skúmali, objavovali ríšu bezstavovcov, ktorým je venovaná táto expozícia. Utvrdili sme sa v tom, čo už vieme. Sme predsa druháci! A uvedomili sme si, aké dôležité sú drobné tvory, ktoré sú pre nás často neviditeľné a zdanlivo bezvýznamné. Ako bonus sme mohli zblízka pozorovať zubra, s ktorým sme sa mali možnosť zoznámiť minulý rok na výlete v zubrej obore.

viac

V piatok 17.februára žiaci našej školy vstúpili do sveta rozprávok a fantázie. Otvorili tajné komnaty svojej kreativity a použili domáce zásoby svojich skríň. Karnevalové učenie odštartovalo piatkový deň plný súťaží, tanca, radosti a zábavy.

viac

Na sv. Valentína zavítali do našej školy vzácni hostia, starí rodičia našich prvákov. Na túto chvíľu sa prváci veľmi tešili, pripravili kyticu uvitú z piesní, básní a tancov. Potešili srdiečka svojich najbližších, poďakovali im za lásku, starostlivosť, obetavosť, ochotu, aj za dobré rady. Spevom vyjadrili, že čas strávený so starkou, ktorá je vľúdna, má Boží pokoj v duši, má čas ľúbiť ich je ako týždeň, ktorý má sedem nedelí. Starkí z návštevy u prvákov odchádzali s milým darčekom a úsmevom na tvári.
Starkí naši, sme radi, že Vás máme a do ďalších rokov Vám vyprosujeme veľa Božích milostí a ochranu našej nebeskej Matky!

viac
Novinky v kocke