Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ako fungujú veci okolo nás? Kto by to nechcel vedieť? Zaspomínajme si na online vyučovanie na hodinách biológie, fyziky ...

Zdravie je to  najcennejšie, čo človek má. Zdravá strava rozhoduje o zdraví. Zásady zdravej výživy si siedmaci osvojili na hodinách biológie. Žiaci 7. ročníka vytvorili doma pekné fotky zdravého taniera. Fotogaléria

 

Žiaci 6. ročníka robili počas dištančného vyučovania doma pokusy – klíčenie semien.  Svoje pozorovanie zdokumentovali peknými fotkami. Fotogaléria

 

Žiaci 7. ročníka zdokumentovali pozorovania stavby vtáčieho vajíčka. Fotogaléria

 

viac

V stredu 16. 6. 2021 zavítalo do našej školy  mobilné planetárium. Po rozložení planetárnej kupoly sa v nej vystriedali  všetky ročníky prvého stupňa. Žiaci si mali možnosť hravou a zábavnou formou overiť svoje vedomosti z oblasti astronómie a prírodných vied. Prváci a druháci si zopakovali ako rastie strom v animovanom príbehu, tretiaci a štvrtáci mohli vidieť vo filme Neuveriteľný vesmír rôzne vesmírne úkazy ako galaxie, hmloviny, čierne diery, prstence.

Témy zahalené rúškom tajomstva inšpirovali našich žiakov k zamysleniu sa nad existenciou sveta okolo nás...

Fotogaléria

viac

Na tento deň, ktorý nám každoročne pripomína našich najmenších, deviataci vždy pripravujú program pre mladších žiakov. Minulý rok sa na našej škole tento sviatok, žiaľ, neoslavoval, keďže prišla pandémia. Ale tentoraz sme sa postarali o to, aby si deti svoj deň užili plnou mierou.

Kým ostatné ročníky zamierili do parku, na Kalváriu či na Nitriansky hrad, deviataci zišli na školský dvor a pripravili zábavné hry pre prváčikov a druhákov. Priniesli lavice, stoličky, kužele, lopty a všetko potrebné na interaktívne stanovištia. Malí žiaci si mohli zatancovať, vyskúšať svoju šikovnosť hádzaním lopty do vedra alebo dávať góly do bránky. Múdre hlavičky si potrápili pexesom a skladaním rozložených obrázkov.

viac
21-12 2020
Vianoce v 3.B

Dnes sme mali  v škole Vianoce. Tieto sviatky narodenia Pána sme začali procesiou s Ježiškom, ktorému sme sa poďakovali za všetky milosti v tomto roku a odovzdali mu všetky boľačky ukryté v našich srdiečkach. Veľmi sme sa tešili na maličké darčeky, ktoré sme si navzájom pripravili. No predtým bola slávnostná desiatová "večera" s medom a oplátkami. Vianočné mestečko nás lákalo aj bez stánkov, lebo tam je Betlehem, pri ktorom radi spievame koledy... tak sme spievali a vinšovali. Jeden vinš posielame aj Vám...

Fotogaléria

(žiaci 3.B, foto, text: Caleková)

viac

Na informatike v 3.ročníku tento školský rok pracujeme s našim kamarátom, ktorý sa volá Emil. Je to taká milá postavička, s ktorou riešime rôzne príklady, a tak spoznávame taje informatiky. Aby ste  ho spoznali aj Vy, tak Vám posielame jeho foto. Na poslednej hodine v tomto kalendárnom roku sme si ho vystrihli, zlepili a spolu s nám sa aj odfotili.    

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. Jana Mitošinková)

viac

13. február 2020 bol dňom, kedy žiaci  I. A a I. B triedy privítali v našej škole milých a vzácnych hostí – svojich starých rodičov.

Prijali naše pozvanie, aby strávili v škole príjemné chvíle so svojimi vnúčatami. Kytičku básní, piesní a  tancov venovali žiaci len im, na znak úcty a lásky.  Odmenou pre všetky deti bol milý úsmev a vrúcny potlesk a radosť  starých rodičov. Za lásku a starostlivosť potešili deti svojich starkých aj pekným darčekom.

viac
13-02 2020
Karneval 2020

Fašiangy, Turíce .... zavítali do našej školy v podobe školského karnevalu. Hudba, spev a dobrá nálada v zaujímavých maskách sa niesla celou budovou ZŠ a GCM. Nazrite a vychutnajte si trošku atmosféry vo fotogalérii.

 

Fotogaléria

(text: B. Farkašová, foto: učitelia ZŠ)

viac

V sobotu 18. januára sa konal na našej škole florbalový turnaj. Zúčastnili sa ho viaceré družstvá z našej SKŠ, ktoré dlhodobo trénuje šk. kaplán P. Peter M. Šabo, 2 družstvá z Klokočiny a 2 družstvá z farnosti Stará Halič, ktoré prišli so svojim trénerom vdp. Tomášom Libantom a tiež ich prišiel podporiť ich pán dekan František Olach.  Turnaj sme začali svätou omšou na školskom internáte a na duchu posilnení sme sa vrhli do boja o medajle a poháre.

viac

Vo štvrtok 19. 12. 2019 sa uskutočnil na našej škole tradičný vianočný jarmok. Priestory telocvične sa zmenili na vianočné mestečko s mnohými stánkami, ktoré hýrili ozdobami, vlastnoručne vyrobenými svietnikmi, pohľadnicami, perníkmi, hračkami a inými drobnosťami na potešenie duše i tela. Tento rok sme mali viacero noviniek. Prvou bol stánok pod názvom „Ave Maria“, ktorý si otvoril páter Peter a predával v ňom rôzne vkusné náboženské predmety a poučné knihy. Žiačky 7. A triedy chceli piecť na jarmoku gofry, ale keďže to z technických dôvodov nebolo možné, priniesli z domu upečené palacinky a kúpili gofry a predávali ich podľa želania zákazníkov s nutelou, džemom alebo šľahačkou. 

viac
Novinky v kocke