Základná škola sv. Svorada a Benedikta

V dňoch 12.februára až 15.februára 2019 žiaci z V.B, VI.A a VII.A navštívili počas hodiny techniky jediné detské múzeum na Slovensku : Detské múzeum Severka, výstavu „Zo života cechov“.

Milé pani lektorky  v dvoch miestnostiach deťom priblížili cechy na Slovensku. Pomocou  symbolov hádali druh remesla, v drevenej truhlici našli veci súvisiace s cechovým životom. Predmety si mohli chytiť aj do ruky, narábať s nimi, tým ľahšie pochopili ich význam. Ukázali im vývesný štít, zvolávaciu tabuľku, pečatidlo či cechovú zástavu. Deti sa na niekoľko minút preniesli aj do improvizovanej dielne nitrianskych ševcov.

viac

Neďaleko našej školy sa nachádza  múzeum Severka a my ,chlapci z V. A triedy, sme to aj veľmi rýchlo využili. Išli sme sa tam s pani učiteľkou pozrieť. Expozícia je zameraná na históriu, na vznik a vývoj cechov na Slovensku a vo svete. Zistili sme, aké cechy boli u nás, kto to bol učeň, tovariš a cechmajster. Vyskúšali sme si v obuvníckej dielni výrobu topánok a vyrobili si štít jedného cechu. Bolo to zaujímavé a obohatili sme si naše vedomosti nielen z techniky, ale aj z dejepisu.

 

Fotogaléria

 

(text: žiaci V.A, foto: Mgr. J. Šabová)

viac

Dievčatá a chlapci z  III. C triedy  si obohatili svoje vedomosti z Prírodovedy aj inou formou učenia, ako len sedením v školských laviciach. Po peknej prechádzke na Správu CHKO Ponitrie nás  prekvapili vypreparované zvieratká vo veľkých vitrínach, ktoré vyzerali úplne ako živé a milo nás privítala  pani Katka, ktorá si pre nás pripravila veľa zaujímavých aktivít. Naše zážitkové učenie sa skladalo z troch blokov.  

viac

Pomáhať nezištne, bez nároku na odmenu, či čakania chvály.

Aj takéto motto by mohol mať ôsmy ročník oceňovania dobrovoľníkov Nitrianskym centrom dobrovoľníctva v spolupráci s mestom Nitra, pod záštitou primátora Mareka Hattasa.

V stredu 30.1.2019 o 17.00 hod. v Synagóge boli ocenení dobrovoľníci za vykonávanie práce, ktorú robia počas svojho voľného času a menia veci a ľudí okolo seba k lepšiemu.

Medzi nominovanými dobrovoľníkmi v oblasti kultúra boli aj naše milé pani učiteľky Gabriela Kratochvílová a Ivica Gulišová. So žiakmi našej školy nacvičili divadelný projekt s názvom Keby kamene vedeli rozprávať..., ktorý bol prezentovaný v priestoroch zrekonštruovaných ruín Zoborského kláštora.  Pod režijným dohľadom pani učiteľky I. Gulišovej  a v dramaturgii pani učiteľky G. Kratochvílovej vzniklo pásmo o živote  sv. Svorada a Benedikta, patrónov našej školy, mesta aj Nitrianskej diecézy.

viac

V pondelok 7.1.2019 sme prišli na parkovisko k zimnému štadiónu. Zistili sme, že musíme počkať na druhý autobus. Cesta prebehla v poriadku a prišli sme do príjemného ubytovania. Keď sme sa vybalili a prezliekli, išli sme hneď lyžovať. Každý lyžiar prešiel skúškami a zaradili ho do výkonostnej skupiny. Nelyžiari sa učili na priestrannom parkovisku. Väčšinou sme mali sv. omšu ráno, potom raňajky, výcvik, obed, oddych, výcvik. Inštruktori boli výborní, chápaví, vždy pripravení pomôcť a vedeli naučiť každého lyžovať.

viac

V mestečku Betleme,

v jasličkách na slame

leží to dieťatko,

na ktoré čakáme ...

 

Deti z 2.B si pripravili pre svojich spolužiakov a tiež rodičov milé vianočné prekvapenie. Všetkým s radosťou vyrozprávali a zaspievali  príbeh o narodení malého Ježiška. Vystúpenie druháčikov vyčarilo spokojný úsmev nielen na tvárach ich kamarátov, ale v podvečer aj prítomných rodičov, starých rodičov, či iných rodinných príslušníkov.

viac

Oslavujeme narodenie Ježiša Krista, Božieho syna. Predvianočná atmosféra dýcha v každom z nás , už pár týždňov pred Vianocami. Doma to tak  vonia ihličím a vianočnú atmosféru máme sa sekundu naladenú v celom dome. Čo tak skúsiť sa trochu inšpirovať ikebanami našich žiakov. Pri príprave ikebán deti použili konáriky z ihličia, ozdoby z prírodných alebo umelých materiálov, sviečky. To,  že sa im práca vydarila, môžete posúdiť podľa našich záberov. Ikebany vyrobili žiaci z 5. – 8. ročníka na hodinách techniky.

 

Želáme všetkým milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2019.

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr.  Beáta Szöcsová)

viac

Vianoce sú tu o chvíľu a s tým ide ruka v ruke aj vianočná výzdoba. Nesmie chýbať ani vianočný veniec. Veniec nepatrí len na stôl, ak ho zavesíme na dvere, bude s láskou vítať našich hostí.

V piatok 14. decembra sa Katka Molnárová zo VI.A triedy zúčastnila okresnej súťaži vo vianočnom aranžovaní,  kde  získala krásne 1. miesto. Témou bol „Vianočný veniec na dvere“.

Katke srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr.  Beáta Szöcsová)

viac

Práca sa stala hrou. Naše deti sú nielen veľmi šikovné, ale majú aj dobré srdiečko, vzťah a cit pre prírodu. S pani učiteľkou PaedDr. B.Szöcsovou deti z V.A a zo VI.A triedy vyrobili na hodinách technickej výchovy kŕmidlá a búdky pre vtáčatá. Komponenty - drevené časti, klince a tiež aj pracovné nástroje  - kladivá poskytol odborník na prácu s drevom, profesionálny stolár, ktorý vysvetlil postup pri zhotovovaní búdok.

viac
Novinky v kocke