Základná škola sv. Svorada a Benedikta

V mestečku Betleme,

v jasličkách na slame

leží to dieťatko,

na ktoré čakáme ...

 

Deti z 2.B si pripravili pre svojich spolužiakov a tiež rodičov milé vianočné prekvapenie. Všetkým s radosťou vyrozprávali a zaspievali  príbeh o narodení malého Ježiška. Vystúpenie druháčikov vyčarilo spokojný úsmev nielen na tvárach ich kamarátov, ale v podvečer aj prítomných rodičov, starých rodičov, či iných rodinných príslušníkov.

viac

Oslavujeme narodenie Ježiša Krista, Božieho syna. Predvianočná atmosféra dýcha v každom z nás , už pár týždňov pred Vianocami. Doma to tak  vonia ihličím a vianočnú atmosféru máme sa sekundu naladenú v celom dome. Čo tak skúsiť sa trochu inšpirovať ikebanami našich žiakov. Pri príprave ikebán deti použili konáriky z ihličia, ozdoby z prírodných alebo umelých materiálov, sviečky. To,  že sa im práca vydarila, môžete posúdiť podľa našich záberov. Ikebany vyrobili žiaci z 5. – 8. ročníka na hodinách techniky.

 

Želáme všetkým milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2019.

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr.  Beáta Szöcsová)

viac

Vianoce sú tu o chvíľu a s tým ide ruka v ruke aj vianočná výzdoba. Nesmie chýbať ani vianočný veniec. Veniec nepatrí len na stôl, ak ho zavesíme na dvere, bude s láskou vítať našich hostí.

V piatok 14. decembra sa Katka Molnárová zo VI.A triedy zúčastnila okresnej súťaži vo vianočnom aranžovaní,  kde  získala krásne 1. miesto. Témou bol „Vianočný veniec na dvere“.

Katke srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr.  Beáta Szöcsová)

viac

Práca sa stala hrou. Naše deti sú nielen veľmi šikovné, ale majú aj dobré srdiečko, vzťah a cit pre prírodu. S pani učiteľkou PaedDr. B.Szöcsovou deti z V.A a zo VI.A triedy vyrobili na hodinách technickej výchovy kŕmidlá a búdky pre vtáčatá. Komponenty - drevené časti, klince a tiež aj pracovné nástroje  - kladivá poskytol odborník na prácu s drevom, profesionálny stolár, ktorý vysvetlil postup pri zhotovovaní búdok.

viac

Dňa 29.11. 2018 sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu M.R. Štefánika v Hlohovci. Žiakov tu pútavým rozprávaním oboznámil pracovník planetária o nočnej oblohe, o jej tajomstvách – o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach. Mali možnosť pozrieť si rôzne druhy súhvezdí, vplyv Slnka na zmenu ročných období a pod. Naučili sa spoznávať na oblohe súhvezdia – obrazce, ktoré v dávnej minulosti vymysleli a dali im názvy naši predkovia.

viac

Mnohé dary považujeme za samozrejmosť. To, že vidíme slnko, kvety, ľudí, ... sa nám zdá normálne. Juraj a Marek vidia svet inak alebo ho nevidia? Stali sa našimi hosťami a s nimi prišla i dobrá nálada a radosť zo života. Stretnutie začali piesňou. Dozvedeli sme sa, že pri stretnutí s nevidiacimi je potrebné najprv sa slušne spýtať, či potrebujú pomoc. Ak áno chytíme ich pod pazuchu a zavedieme na želané miesto. Pritom im opisujeme cestu, napr. pozor konáre, odbočíme doľava...

viac

14. 11. 2018 sa uskutočnila školská exkurzia VIII.A a IX.A triedy do Trenčína a Skalky. I keď v novembrovom dni, ale v mimoriadne priaznivom a peknom dni sme naplnili bohatý edukačný program vyučovania mimo triedy, ako zvykneme nazývať exkurzie. Na začiatku nášho vzdelávacieho cieľa sme sa ocitli na významnom historickom mieste, kde sa nachádza rímsky nápis z roku 179 n.l. Je to jedna z mála rímskych písomných zmienok dokazujúcich pobyt Rimanov v strednej Európe a na našom území. Nápis je venovaný víťazstvu Rimanov nad  germánskymi Kvádmi, dal ho zhotoviť  M.V. Maximianus, legát II.Pomocnej légie.  Odtiaľ sme sa presunuli  majestátny Trenčiansky hrad, ktorý sa hrdo vypína na vápencovom brale  vysoko nad pulzujúcim mestom.

viac

V septembri sa naši žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka vybrali na exkurziu na Zobor, do  Kláštora svätého Hypolita. Je to najstarší známy kláštor na Slovensku, kde sa usadili benediktíni, ktorí založili kláštornú školu, nemocnicu a lekáreň.

Pri liečebnom ústave čakal na deti pán Kratochvíl zo Skrášľovacieho zoborského spolku, ktorý ich sprevádzal najskôr náučným chodníkom k archeologickému pieskovisku, kde hľadali črepy zo starých nádob. Deti, posilnené desiatou, si vypočuli históriu Kostola sv.Jozefa, oboznámili sa so životom kamaldulov, prezreli si  aj ruiny obydlia kamaldulského mnícha.

viac

Veľký deň „D“  3. septembra 2018 priniesol do našej školy radosť a šťastie v očkách našich najmladších, malých prváčikov.

V kostole na sv. omši sme spoločne poďakovali za Božiu pomoc a Ducha Svätého sme prosili o požehnanie na celý školský rok.

Po svätej omši pán riaditeľ privítal žiakov, pedagógov, zamestnancov a rodičov a poprial im všetko dobré v začínajúcom školskom roku. Osobitne privítal nových prváčikov.

viac
Novinky v kocke