Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Mnohé dary považujeme za samozrejmosť. To, že vidíme slnko, kvety, ľudí, ... sa nám zdá normálne. Juraj a Marek vidia svet inak alebo ho nevidia? Stali sa našimi hosťami a s nimi prišla i dobrá nálada a radosť zo života. Stretnutie začali piesňou. Dozvedeli sme sa, že pri stretnutí s nevidiacimi je potrebné najprv sa slušne spýtať, či potrebujú pomoc. Ak áno chytíme ich pod pazuchu a zavedieme na želané miesto. Pritom im opisujeme cestu, napr. pozor konáre, odbočíme doľava...

viac

14. 11. 2018 sa uskutočnila školská exkurzia VIII.A a IX.A triedy do Trenčína a Skalky. I keď v novembrovom dni, ale v mimoriadne priaznivom a peknom dni sme naplnili bohatý edukačný program vyučovania mimo triedy, ako zvykneme nazývať exkurzie. Na začiatku nášho vzdelávacieho cieľa sme sa ocitli na významnom historickom mieste, kde sa nachádza rímsky nápis z roku 179 n.l. Je to jedna z mála rímskych písomných zmienok dokazujúcich pobyt Rimanov v strednej Európe a na našom území. Nápis je venovaný víťazstvu Rimanov nad  germánskymi Kvádmi, dal ho zhotoviť  M.V. Maximianus, legát II.Pomocnej légie.  Odtiaľ sme sa presunuli  majestátny Trenčiansky hrad, ktorý sa hrdo vypína na vápencovom brale  vysoko nad pulzujúcim mestom.

viac

V septembri sa naši žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka vybrali na exkurziu na Zobor, do  Kláštora svätého Hypolita. Je to najstarší známy kláštor na Slovensku, kde sa usadili benediktíni, ktorí založili kláštornú školu, nemocnicu a lekáreň.

Pri liečebnom ústave čakal na deti pán Kratochvíl zo Skrášľovacieho zoborského spolku, ktorý ich sprevádzal najskôr náučným chodníkom k archeologickému pieskovisku, kde hľadali črepy zo starých nádob. Deti, posilnené desiatou, si vypočuli históriu Kostola sv.Jozefa, oboznámili sa so životom kamaldulov, prezreli si  aj ruiny obydlia kamaldulského mnícha.

viac

Veľký deň „D“  3. septembra 2018 priniesol do našej školy radosť a šťastie v očkách našich najmladších, malých prváčikov.

V kostole na sv. omši sme spoločne poďakovali za Božiu pomoc a Ducha Svätého sme prosili o požehnanie na celý školský rok.

Po svätej omši pán riaditeľ privítal žiakov, pedagógov, zamestnancov a rodičov a poprial im všetko dobré v začínajúcom školskom roku. Osobitne privítal nových prváčikov.

viac

Hurá, naša námaha po celom roku bola odmenená! V stredu 13. júna sme zobrali ruksaky, posilnili sme sa desiatou a vykročili po lesnej ceste k jaskyni Driny. Obdivovali sme jej unikátnu výzdobu. Po nákupe drobných suvenírov sme sa presunuli na prehliadku hradu Červený Kameň. A nebol by výlet výletom, keby nám aspoň trochu nespŕchlo. Povzbudení novými zážitkami a obohatení vedomosťami sme sa šťastlivo vrátili do našej krásnej Nitry.

Fotogaléria

(text: Mgr. S. Porhajašová)

viac

Kam sme sa 21. júna vybrali? Pozrieť náš nitriansky Hasičský a záchranný zbor. So zatajeným dychom sme čakali, kedy sa otvorí veľká garáž s cisternami, autami, oblekmi, prilbami a ďalším náradím, ktoré potrebujú hasiči pri svojej práci a pri zásahoch.  Predviedli nám  hasičskú techniku a porozprávali zaujímavosti o svojej práci. Deťom sa páčilo, že si mohli vyskúšať šplhanie na tyči,  špeciálne oblečenie  pre hasičov. Deti  mohli preskúmať aj vnútorné vybavenie áut.

viac

Dňa 28. júna 2018 sa žiaci II. B a II.C  na pozvanie sestry Jany Smutnej vybrali do Kláštora    Ducha Svätého v Ivanke pri Nitre. Po srdečnom privítaní a modlitbe v kláštornej kaplnke sme si urobili prehliadku kláštora a v spoločenskej miestnosti nám sestričky pripravili chutné občerstvenie. Tu sme zostali aj na ďalší program. Sestričky nás oboznámili s misiami, precestovali sme spolu všetkých päť kontinentov. Deti  plnili rôzne úlohy a veselo súťažili. Plní zážitkov a nových vedomostí sme sa vrátili do školy.

(text: Mgr. J. Šabová)

viac

Výletný deň „D" pre siedmakov sa stal 10. – 12. jún 2018. Vtedy celá trieda 7.A sa vzdala na dobrodružný pobyt do Jedľových Kostolian. Nedeľné popoludnie bol čas, kedy nastupovalo 27 detí  a pani učiteľky M. Bírošová a B. Rajtarová do autobusu. Ešte zamávať rodičom, Nitre a hrá na výlet. Jedľové Kostoľany, podhorská dedinka v Tríbečskom pohorí nám ponúkala nielen dobrý servis a ubytovanie, ale aj celú nádhernú okolitú prírodu.

viac

O tom, že angličtina môže byť aj zábavná nás presvedčili žiaci prvého stupňa našej základnej školy. V stredu 30. mája sa naša telocvičňa rozozvučala anglickými piesňami, básničkami, hádankami a nechýbali ani rôzne tanečné choreografie a interaktívne hry v angličtine. V tento deň sme sa dozvedeli aj niečo o Londýne a jeho pamiatkach. Vďaka šikovným moderátorkám z 5.B triedy sme si zábavným a tvorivým spôsobom zopakovali základnú slovnú zásobu.

viac
Novinky v kocke