Základná škola sv. Svorada a Benedikta

C+M+B Christus mansionet benedicat! Nech Kristus požehná tento dom, priestor! Tri písmená, ktoré sme písali pri požehnaní školy na dvere tried. Páter Peter v piatok požehnal našu školu na celý rok 2023. Nech nás toto požehnanie sprevádza a ochraňuje každý deň, aby sme si navzájom rozumeli a mali sa radi.

viac
02-12 2022
Advent začal

Na konci cesty nie je cesta, ale cieľ.

Na konci zimy nie je zima, ale jar.

Na konci noci nie je noc, ale svitanie.

Na konci adventu nie je advent, ale Narodenie Pána.

Požehnané adventné obdobie

viac

Dnes sme sa stretli s misionárom vdp. Ivanom Ďurišom, ktorý 10 rokov pôsobil v Kenyi a svojim láskavým prístupom sa mu tam podarilo pomôcť mnohým deťom a ľuďom v ich ťažkej situácii. Ako nám sám povedal:

viac

Na celom svete sa dnes, 18. októbra 2022 , modlili deti ruženec za mier a jednotu vo svete. Na začiatku bolo niekoľko ľudí, ktorí dôverovali slovám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“

viac