Základná škola sv. Svorada a Benedikta
08-07 2022
Súťaže

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do matematických súťaží Maksík a Klokanko. Deti dosiahli pekné umiestnenia, tešili sa z vlastných úspechov, diplomov, aj z vecných cien.
Po dlhšom čase sme zorganizovali aj zber papiera. Ďakujeme všetkým, čo sa zberu zúčastnili a svojou troškou prispeli na dobrú vec. Traja najväčší zberatelia papiera boli odmenení.

Všetkým oceneným úprimne blahoželáme !

viac

Na začiatku júna v Bratislave hľadali muzikálovú hviezdu. Tejto celoslovenskej speváckej súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka Ema Rajtarová (8.A). Spievala dve piesne – jednu slovenskú a jednu anglickú.

Ema si vyspievala krásne 3. miesto. Blahoželáme!

viac

Každoročne sa v našej škole koná školské kolo Biblickej olympiády. Obsahom olympiády sú vybrané knihy zo Starého a Nového zákona. Traja najúspešnejší žiaci potom postupujú ako družstvo do dekanátneho kola. Tento rok to bola Terezka Szabová z 9. A, Hanka Zabáková zo 6. A a Emka Rajtárová z 8. A. V dekanátnom kole, ktoré sa uskutočnilo 22. marca 2022 online obsadili krásne druhé miesto. Gratulujeme im a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

viac

Dňa 26.1.2022 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy vo všetkých troch kategóriách Hviezdoslavovho Kubína. Veľmi nás potešilo, že sa mohlo uskutočniť prezenčne, deti vytvorili úžasnú atmosféru krásy slova.

viac

Výsledková listina školského kola Olympiády zo slovenského jazyka 

 

C kategória

1.miesto: Alžbetka Kopecká 9.A/ Karolínka Bieliková 9.A

2.miesto: Emka Rajtarová 8.A

3.miesto: Katka Molnárová 9.A 

Úspešní riešitelia: Laura Kopecká, Lea Jakubičková, Laura Romanová, Šimon Barantal

Všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu   a úspešným riešiteľom gratulujeme. Do okresného kola OSJL postupuje Alžbetka Kopecká z 9.A triedy.

Prajeme Alžbetke veľa úspechov.

(text: Mgr. G. Kratochvílová)

viac

V dňoch 15.10. až 21.10. prebiehal v našej škole 13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - školský rok 2020/2021 v kategórii C. Zapojilo sa do nej 18 žiakov  ôsmeho a deviateho ročníka. Olympiáda je rozdelená do 3 zložiek: jazykový test, transformácia textu, rečnícka (ústna časť). Jazykový test sa uskutočnil online formou v multimediálnej učebni, ostatné dve zložky boli  v našej réžii. Transformácia textu znamená, že žiaci daný text musia zmeniť na určitý slohový žáner, ktorý sa hodnotí podľa predpísaných kritérií: vonkajšia, vnútorná forma, kompozičné prvky, štylistika, pravopis, syntaktické konštrukcie a pod. Transformácia textu: NOC V KNIŽNICI. Úlohou bolo vytvoriť sloh - rozprávanie s prvkami opisu na základe informácií z  prečítaného textu. V tretej časti si účastníci olympiády vyskúšali svoj rečnícky talent  na tému: V čom vidím nebezpečenstvo sociálnej siete?

viac

28.9. sa v  škole opäť ozýval spev Slávikov. Dievčatá s darom spevu sa podelili o svoj talent a zúčastnili sa školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2021. Radosť pri speve bola u všetkých zúčastnených speváčok a ľudovky sa rozozvučali triedou. Blahoželáme postupujúcim speváčkam, ktoré nás budú reprezentovať na okresnom kole:

Za I. kategóriu Kristínke Beňovej z 3.A

Za II. Kategóriu Sofii Beňovej z 5.B

Taktiež blahoželáme za pekné 2. miesto Miriamke Morávkovej zo 4.A a 3. miesto Ninke Beňovej zo 4.A

viac

Okresné kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategória E, odbornosť zoológia

Elenka KOSTOLNÍKOVÁ – 6.A – úspešná riešiteľka

Viliam TUŽÁK – 6.B – úspešný riešiteľ – 3. miesto

                                  v krajskom kole - obsadil 3.miesto

Obom srdečne blahoželáme !

viac

15.6.2021 sme sa so Samkom Hollým zo 7. ADorotkou Farkašovou z prímy a Dorotkou Horákovou zo sekundy vybrali na okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po príjemnej rannej prechádzke mestom sme sa dostali do KOS na Chrenovej, kde sa pomaly zbiehali recitátori z Nitry. Po prezentácii účastníkov sme sa odobrali do miestností vyčlenených pre II. a III. kategóriu. V oboch kategóriách bolo po 25 mladých recitátorov, a teda aj 25 umeleckých interpretácií rôznych prozaických textov známych i menej známych autorov.

viac

V pondelok 14.júna víťazky školského kola Hviezdoslavov Kubín Noemi Tomanová a Ella Krajmerová reprezentovali našu školu v okresnom kole tejto recitačnej súťaži v poézii v I. a II. kategórii. S nebojácnosťou, radosťou a zápalom pre umelecké slovo predniesli básne pred porotou a zvedavým obecenstvom.

Ella Krajmerová vyrecitovala krásne 3. miesto.

Dievčatám srdečne ďakujeme a blahoželáme k úspechu!

viac

Na začiatku decembra 2020 sa online formou uskutočnil 31. ročník  olympiády v anglickom jazyku. Napriek náročnej situácii sa zapojilo 17 žiakov, ktorí si otestovali svoje vedomosti  v dvoch kategóriách. Všetci absolvovali písomnú časť a do ústnej časti postúpili štyria najlepší z každej kategórie.

Kategória 1A je určená  pre žiakov 5.,6. a 7. ročníka. V tejto kategórii sa víťazkou stala Anička Molnárová zo 7.B, na druhom mieste skončil Maťko Neviďanský zo 7.A a tretí bol Samko Hollý zo 7.A triedy.

V kategórii 1B si zmerali sily ôsmaci a deviataci. Zvíťazila Lea Jakubičková z 8.A, druhá skončila Sarah Stýblová z 8.A a na treťom mieste sa umiestnila Hanka Fraňová z 9.A.

viac

Tak, ako je nekonečný vesmír, je nekonečná aj detská fantázia.

Aj tento rok sa naši žiaci z 2.B, 4.A a 4.B triedy zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami deti 2021, ktorú organizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Ako napovedá samotný názov súťaže, výtvarné práce detí sú plné fantázie, rôznych bytostí, rakiet, ufónov či planét. Do okresného kola postúpilo 10 najzaujímavejších prác.

Porota zo všetkých prijatých diel vybrala prácu žiaka Mateja Magica zo 4.B triedy s názvom Zem, Slnko a Mesiac. Ocenená práca postupuje do celoslovenského kola, ktoré organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Na www.kosnr.sk si môžete pozrieť výstavu všetkých ocenených prác.

Víťazovi srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria

(text, foto:  Mgr. Katarína Škultétyová)

viac

Krásne chvíle umeleckého slova sme zažívali v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v I. kategórii  poézie a prózy 2.- 4. ročníka. Deti nás presvedčili o ľubozvučnosti našej slovenčiny, smelo recitovali zapamätané verše, veselé či poučné príbehy. Porota mala ťažkú úlohu.  Ako rozhodla?

viac
03-05 2021
Všetkovedko

Hovorí sa, že Všetkovedko všetko vie. Či to tak je, sa mohli presvedčiť aj žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do tejto vedomostnej súťaže. Riešili úlohy z  oblasti jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy.  Zmerali si svoje sily, všetko zľahka vyriešili, získali titul Všetkovedko a Všetkovedkov učeň. A kto sa stal Všetkovedkom školy? Jurko Stehlík z 2.B triedy. Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

viac

Žiaci 9.A triedy, Natálka Vrchovská a Adam Kováč,  sa pustili do bádania aj mimo povinných online hodín. Prebádali niektoré zákonitosti a deje okolo nás, aby sa dozvedeli odpoveď na otázku - prečo? Kĺzali sa po ľade, skúmali LED žiarovky, pohrali sa s vlastnosťami okuliarov, zostúpili na hladinu mora a určili hmotnosť kvapky vody. A popri tom sa aj pobicyklovali.

viac
Novinky v kocke