Základná škola sv. Svorada a Benedikta

28.9. sa v  škole opäť ozýval spev Slávikov. Dievčatá s darom spevu sa podelili o svoj talent a zúčastnili sa školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2021. Radosť pri speve bola u všetkých zúčastnených speváčok a ľudovky sa rozozvučali triedou. Blahoželáme postupujúcim speváčkam, ktoré nás budú reprezentovať na okresnom kole:

Za I. kategóriu Kristínke Beňovej z 3.A

Za II. Kategóriu Sofii Beňovej z 5.B

Taktiež blahoželáme za pekné 2. miesto Miriamke Morávkovej zo 4.A a 3. miesto Ninke Beňovej zo 4.A

viac

Okresné kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategória E, odbornosť zoológia

Elenka KOSTOLNÍKOVÁ – 6.A – úspešná riešiteľka

Viliam TUŽÁK – 6.B – úspešný riešiteľ – 3. miesto

                                  v krajskom kole - obsadil 3.miesto

Obom srdečne blahoželáme !

viac

15.6.2021 sme sa so Samkom Hollým zo 7. ADorotkou Farkašovou z prímy a Dorotkou Horákovou zo sekundy vybrali na okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po príjemnej rannej prechádzke mestom sme sa dostali do KOS na Chrenovej, kde sa pomaly zbiehali recitátori z Nitry. Po prezentácii účastníkov sme sa odobrali do miestností vyčlenených pre II. a III. kategóriu. V oboch kategóriách bolo po 25 mladých recitátorov, a teda aj 25 umeleckých interpretácií rôznych prozaických textov známych i menej známych autorov.

viac

V pondelok 14.júna víťazky školského kola Hviezdoslavov Kubín Noemi Tomanová a Ella Krajmerová reprezentovali našu školu v okresnom kole tejto recitačnej súťaži v poézii v I. a II. kategórii. S nebojácnosťou, radosťou a zápalom pre umelecké slovo predniesli básne pred porotou a zvedavým obecenstvom.

Ella Krajmerová vyrecitovala krásne 3. miesto.

Dievčatám srdečne ďakujeme a blahoželáme k úspechu!

viac

Na začiatku decembra 2020 sa online formou uskutočnil 31. ročník  olympiády v anglickom jazyku. Napriek náročnej situácii sa zapojilo 17 žiakov, ktorí si otestovali svoje vedomosti  v dvoch kategóriách. Všetci absolvovali písomnú časť a do ústnej časti postúpili štyria najlepší z každej kategórie.

Kategória 1A je určená  pre žiakov 5.,6. a 7. ročníka. V tejto kategórii sa víťazkou stala Anička Molnárová zo 7.B, na druhom mieste skončil Maťko Neviďanský zo 7.A a tretí bol Samko Hollý zo 7.A triedy.

V kategórii 1B si zmerali sily ôsmaci a deviataci. Zvíťazila Lea Jakubičková z 8.A, druhá skončila Sarah Stýblová z 8.A a na treťom mieste sa umiestnila Hanka Fraňová z 9.A.

viac

Tak, ako je nekonečný vesmír, je nekonečná aj detská fantázia.

Aj tento rok sa naši žiaci z 2.B, 4.A a 4.B triedy zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami deti 2021, ktorú organizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Ako napovedá samotný názov súťaže, výtvarné práce detí sú plné fantázie, rôznych bytostí, rakiet, ufónov či planét. Do okresného kola postúpilo 10 najzaujímavejších prác.

Porota zo všetkých prijatých diel vybrala prácu žiaka Mateja Magica zo 4.B triedy s názvom Zem, Slnko a Mesiac. Ocenená práca postupuje do celoslovenského kola, ktoré organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Na www.kosnr.sk si môžete pozrieť výstavu všetkých ocenených prác.

Víťazovi srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria

(text, foto:  Mgr. Katarína Škultétyová)

viac

Krásne chvíle umeleckého slova sme zažívali v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v I. kategórii  poézie a prózy 2.- 4. ročníka. Deti nás presvedčili o ľubozvučnosti našej slovenčiny, smelo recitovali zapamätané verše, veselé či poučné príbehy. Porota mala ťažkú úlohu.  Ako rozhodla?

viac
03-05 2021
Všetkovedko

Hovorí sa, že Všetkovedko všetko vie. Či to tak je, sa mohli presvedčiť aj žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do tejto vedomostnej súťaže. Riešili úlohy z  oblasti jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy.  Zmerali si svoje sily, všetko zľahka vyriešili, získali titul Všetkovedko a Všetkovedkov učeň. A kto sa stal Všetkovedkom školy? Jurko Stehlík z 2.B triedy. Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

viac

Žiaci 9.A triedy, Natálka Vrchovská a Adam Kováč,  sa pustili do bádania aj mimo povinných online hodín. Prebádali niektoré zákonitosti a deje okolo nás, aby sa dozvedeli odpoveď na otázku - prečo? Kĺzali sa po ľade, skúmali LED žiarovky, pohrali sa s vlastnosťami okuliarov, zostúpili na hladinu mora a určili hmotnosť kvapky vody. A popri tom sa aj pobicyklovali.

viac

Dňa 25.3. sa uskutočnilo školské kolo v prednese umeleckého slova - Hviezdoslavov Kubín. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa konalo online formou. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov  2.stupňa. Predsedníčkou odbornej poroty bola PhDr.M. Hlavatá, členkami Mgr. M.Zaujecová a Mgr. G.Kratochvílová. Súťažilo sa v prednese  poézie a prózy v II. kategórii (5. a 6. ročník) a v III.kategórii (7. – 9. ročník). Všetky deti podali vynikajúci výkon, vytvorili úžasnú atmosféru. Veľmi oceňujeme výber vhodných textov. Deti nás vtiahli do rôznych  rozprávkových príbehov a dobrodružných zážitkov. Radosť  nám urobili hodnotné texty  Janka Kráľa, Sama Chalupku, Kláry Jarunkovej  a ďalších. Veľmi sa tešíme, že aj diela klasikov ožívajú v pekných prednesoch, a tak šíria posolstvo dobra a krásy aj po dlhých rokoch. Všetkým zúčastneným žiakom vyslovujeme úprimnú vďaku za zodpovednú prípravu a mimoriadne kvalitné výkony.

viac

Tento školský rok prebieha  vyučovanie už dlhšiu dobu dištančne. Tejto situácii sme sa museli všetci prispôsobiť – nielen učivo, ale aj súťaže. Školské kolo geografickej olympiády prebehlo ešte v decembri, kde sme si vyskúšali súťaž online. Nebolo to ľahké, lebo sme nemohli okrem atlasu používať žiadne pomôcky a boli sme odkázaní na naše vedomosti. V školskom kole sa zúčastnilo 73 žiakov 5. – 9.ročníka. Do okresného kola postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. -  3.mieste.

viac

Možno Vás prekvapí, že uprostred rôznych vyhlásení ministerstva školstva a elektronicky organizovaných aktivít sa objavila na stránke našej školy aktivita, ktorá bezprostredne súvisí s prácou detí. Je to azda jediná súťaž, ktorá sa konala v tomto čase ohrozenia koronavírusom.

Jedná sa o výtvarnú súťaž, ktorá býva vyhlásená už na začiatku školského roka. Tematicky je zameraná na niektoré knihy z Biblie. Tento rok to bola Kniha Exodus, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Keďže v Cirkvi je vyhlásený Rok Božieho slova, tak sme sa rozhodli, že urobíme všetko preto, aby sme deti a mladých motivovali k čítaniu Svätého písma a aj k výtvarnému zobrazeniu nejakej udalosti. Už vo februári sme na hodinách náboženstva a výtvarnej výchovy horlivo pracovali.

viac

Štvrtok  28. novembra  naši žiaci 2. až 4. ročníka „bojovali“ o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Riešili Všetkovedka. A ako v tomto zápolení dopadli? Vznikajúco, podľa svojich najlepších schopností.  14 detí získalo titul Všetkovedko a 31 žiakov zasa titul Všetkovedkov učeň. Všetkovedkom školy sa stal Martin Živčák zo 4.C triedy.

S polročným vysvedčením si všetci súťažiaci odniesli domov aj diplomy a Všetkovedkovia k tomu aj vecné ceny od organizátora súťaže Talentída.

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. S. Porhajašová)

viac

V pondelok 28.1. sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese umeleckého slova. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov  ročníkov 2. – 4. v kategórii poézie a prózy. Sú to všetko víťazi triednych kôl a predniesli svoje texty na mimoriadne dobrej úrovni. Musíme oceniť vhodný výber textov, a čo je potešujúce, prevládali texty klasických slovenských autorov. Deti s peknou ľubozvučnou slovenčinou a so  zanietením prednášali svoje texty, v ktorých ožívali rozprávkové víly, žabky i opice, ale rovnako aj veselí a nezbední šarvanci. Porota  mala náročnú úlohu, ocenení výborným výkonom boli všetci recitátori, napokon vybrali aj víťazov oboch kategórií.

viac

I tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili Technickej olympiády, ktorá motivuje žiakov k tvorivej činnosti a rozvíja záujem o techniku. Olympiáda pozostáva z vedomostného testu  a  zhotovenie výrobku podľa technického výkresu.

 

Školské kolo:

Kategória B – žiaci 5. – 7. ročníka

1.miesto :  Viliam TUŽÁK – V.B

2. miesto – Matej Behula – VII.A

viac
Novinky v kocke