Základná škola sv. Svorada a Benedikta

2.2. 2023, výnimočný deň, keď sme sa mohli preniesť do mnohých svetov, svetov
rozprávkových, svetov tajomných, svetov plných poézie.
Svojím prednesom nám naši žiaci pripravili hlboký umelecký zážitok v školskom kole
Hviezdoslavovho Kubína. Svojimi výkonmi naplnili slová samotného P. O. Hviezdoslava:
„Kto chce žiť, musí sa kývať, boriť - tvoriť a nie zívať.“
Sme na vás hrdí, menovite gratulujeme víťazom: 

viac

Akadémia Policajného zboru v Bratislave pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku vyhlásila literárnu súťaž „Pomáhať a chrániť – Ako to vidím ja“. Do tejto súťaže sa zapojila aj naša žiačka Veronika Machová zo 6. B triedy a so svojou prácou Červený leguán sa umiestnila na 1. mieste.

Veronike srdečne blahoželáme a prajeme veľa inšpirácie pri ďalšej literárnej tvorbe.

viac

V decembri, pred vianočnými prázdninami, sa konala v Centre voľného času  v DOMINE v Nitre  okresná súťaž v zimnom aranžovaní. Témou súťaže bolo vytvoriť vianočný svietnik. Za vzornú reprezentáciu našej školy v tejto súťaži ďakujeme žiačke Vanese Márii Horňákovej zo 6.B triedy.

viac

V piatok 2. 12. 2022 sa na našej Spojenej katolíckej škole konali majstrovstvá kraja v stolnom tenise žiakov. 7 škôl z Nitrianskych okresov bolo rozdelených do 2 skupín.

viac
02-12 2022
Biatlon

Napriek tomu, že sneh k nám ešte nedorazil, vyskúšali sme si biatlon, aj keď iba simulovaný. Možno aj z nás jedného dňa budú olympijskí šampióni.

A máme aj svojich šikovných víťazov

viac
02-12 2022
Všetkovedko

V stredu 30. novembra sme si skúšali naše sily v riešení úloh Všetkovedka. Čítali sme, premýšľali, riešili, zapisovali. Všetko sme zvládli k našej spokojnosti. Už len čakať na výsledky! Vo fotogalérii sú naši riešitelia.

viac
02-12 2022
Poptón

Mesiac pred Vianocami, 23.11., sa v Domine uskutočnila spevácka súťaž Poptón. Zúčastnilo sa na nej 18 interpretov z rôznych škôl, vo dvoch kategóriách.

viac