Základná škola sv. Svorada a Benedikta

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Súťažiaci mali čerpať námety pre svoje diela z biblických kníh Exodus, Jonáš a Evanjelium podľa Jána. Najčastejšie témy boli svadba v Káne a udalosti spojené s umučením Pána Ježiša. Do diecézneho kola sme poslali viacero prác z rôznych kategórií. Pod názvom Svadba v Káne získala cenu poroty práca Karolínky Líškovej zo 7. B. V 5-tej kategórii (7.-9. roč.) vyhrala 2. miesto práca Terezky Vavrovičovej zo 7. A pod názvom Zapretie Petra.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a výhercom gratulujeme!

viac

Lukáš Borecký (7. B), Martina Varšavová (6. A) a Terézia Vavrovičová (7. A) - to sú mená detí z nášho tímu, ktorý reprezentoval školu sv. Svorada a Benedikta v Biblickej olympiáde. Uznajte, že to zvládli výborne! Umiestnili sa na 3. mieste dekanátneho kola. A to boli na súťaži tohto typu prvýkrát. Treba však poďakovať aj  sestre Márii Agáte Šebovej a pani učiteľke Monike Ondruškovej za podporu a obetovaný čas. Ďakujeme!  

Fotogaléria

viac
25-03 2014
Vybíjaná

Dňa 18.03 sa konalo obvodné kolo vybíjanej dievčat. Na ZŠ Fatranskej, kde sa stretli školy: ZŠ Kniežaťa Pribinu, ZŠ Alekšince, ZŠ Jelenec, ZŠ sv. Svorada a Benedikta a domáca škola ZŠ Fatranská. Naše žiačky sa umiestnili na prvom mieste. Nad ZŠ Kniežaťa Pribinu vyhrali v pomere 10:4, nad ZŠ Jelenca vyhrali v pomere 10:0 a nad domácimi vyhrali 10:2 a zabezpečili postup do okresného kola.

viac

Dňa 24.3.2014  sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťažilo 59 žiakov, z toho bolo 17 úspešných riešiteľov.

viac

Malí odvážlivci z 2. a 3. ročníkov sa odhodlali na súboj so slovami. Naučili sa pár vydarených kúskov  textu a predniesli ich pred svojimi spolužiakmi a učiteľskou porotou. Niektorí sa museli trochu popasovať s malou trémou, ale všetci to skvele zvládli.

Umiestnenie v tejto recitačnej súťaži bolo takéto: 

viac

29. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Zapojilo sa do nej 22 žiakov zo 6. – 9. ročníka. V tvrdej konkurencii sa presadili žiaci zo 7. ročníka. Prvé miesto obsadila Paula Neviďanská, 7. A, druhé miesto Terézia Vavrovičová, 7. A a tretie miesto Lukáš Borecký, 7. B. Martina Varšavová, 6.A skončila na 4. mieste a bude sa tiež pripravovať ako náhradníčka do dekanátneho kola.

viac

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka sa uskutočnilo v pondelok  18.11. Zúčastnili sa ho  8  žiaci VIII. a IX. ročníka. Úlohy tejto náročnej súťaže pozostávali z troch častí: z  jazykového testu, v ktorom riešili rôzne gramatické i syntaktické úlohy, čítanie s porozumením, literárne otázky, v ďalšej časti transformáciu textu. V limitovanom čase zostavili  opis s využitím umeleckých výrazových prostriedkov (trópy, figúry). To bola písomná časť a III. časť -  rétorická. Súťažiaci mali  počas piatich minút privítať hostí na adventnom benefičnom  koncerte. Úlohy boli náročné, ale žiaci ich zvládli vynikajúco. Jednotlivé zložky boli bodované podľa predpísaných kritérií.

viac


Úspešní riešitelia medzinárodnej súťaže  pre školský rok  2012/2013

                                         

Klokanko2

2.A

Veronika Fusková - školský šampión    

Jakub Vrchovský-   školský šampión

Oliver Kotrusz, Matúš Chrtiansky

 

 

2.B

Šimon Dovičovič,   Marián Jenis, 

Natália Labovská,  Lucia Peťovská                          

Benjamín Záhradník, Matúš Maximilián Žuk-Olszewski

viac

Výsledky speváckej súťaže Svoradov Slávik pre 1. – 4. stupeň

Dňa 17.6.2013 v pondelok sa konala naša každoročná súťaž v speve Svoradov Slávik. Žiaci boli rozdelení podľa ročník do dvoch skupín a súťažili v troch kategóriách. Porotu tvorili sr. Petra Margaréta, Mgr. Katrebová,  sr. Mária Lucia. Tu sú výsledky súťaže a zopár fotiek našich odvážnych a nadaných spevákov.

viac

15.5.2013 sa naše dievčatá – Laura Piterková, Lili Kónyová, Mili Ščurková z 9.A a Majka Čanigová z 9.B zúčastnili speváckej súťaže v anglickom jazyku SONG.  V  II. kategórii v skupinovom speve získali krásne 1. miesto.  Preukázali nielen svoje vedomosti z anglického jazyka, ale všetkých očarili aj svojim hudobným talentom.  Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

viac

Samuelovi Olachovi zo VII.A triedy sa podarilo uspieť v celoslovenskej súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.“ Získal cenu poroty v 2. kategórii. Srdečne blahoželáme jemu aj  pani učiteľke Gulišovej, ktorá svojím tvorivým potenciálom inšpiruje Samuela a ďalších žiakov.

viac

Úspešnými riešiteľmi okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda sa jednotlivých kategóriach stali:

 

P4: Patrik Peťovský zo 4.A 1. miesto

 

P6: Lukáš Borecký zo 6.B

 

P7. Patrícia Kováčiková zo 7.A

viac

Teplo, slnko a chuť súťažiť vylákalo našich chlapcov a dievčatá do mestského parku  na Sihoti  v Nitre  zabehať si.

10 dievčat a  6 chlapcov z  našej základnej školy sa 25. apríla zúčastnilo majstrovstiev  nitrianskeho  okresu  v  orientačnom  behu. 

viac

19. marca 2013 sa na našej škole uskutočnilo  dekanátne kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 14 škôl  z nitrianskeho dekanátu. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo:  Daniela Odlerová a Mária Vörosövá z 9.B triedy a Patrícia Kováčiková zo 7.A triedy. Obsadili nádherné druhé miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy a srdečne im gratulujeme!

viac

 

Sviatok  SLOVA

DŇA :  27. februára 2013

         V čase, keď sa väčšina žiakov i učiteľov liečila z chrípky, zdraví víťazi školského kola Hviezdoslavovho Kubína sa zúčastnili spádového kola. Nie, nebojte sa, nikam nespadli !

V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre si zmerali talent a sily s ostatnými žiakmi nitrianskych škôl. A výsledok ? Veď len posúďte :

I. miesto  -  Milena  Ščurková   – próza

I. miesto  -  Izabela  Ševčíková  – poézia

II. miesto -  Natália  Kováčová  – próza

II. miesto -  Lucia  Kviatkovská – próza

III. miesto - Lilia Anna  Kónyová – poézia

Benjamín Záhradník sa ako druhák zúčastnil vyššej súťaže po prvýkrát a zbieral skúsenosti do budúceho šk. roku.

Prvé a druhé miesta postupujú do okresného kola. Gratulujeme ! 

 

Mgr. Gulišová  Ivica

 

 

 

viac
Novinky v kocke