Základná škola sv. Svorada a Benedikta

2. kolo  nitrianskej  školskej   ligy   v   orientačnom   behu

žiakov a žiačok  ZŠ  a  8 – roč. gymnázií

 

Súťaž sa konala  25.  októbra  2012  v areáli  výstaviska  Agrokomplex  Nitra.

Pretekov  sa  zúčastnilo  7  základných  a stredných škôl  – 20  žiačok  ZŠ a  21  žiakov  ZŠ. 

Výsledky kategórie žiačok :

3. miesto – Kisová Klára

5. miesto – Čanigová  Mária

6. miesto – Kónyová  Lilia Anna

viac

Dňa 28.9.2012 sa žiaci z našej školy zúčastnili výtvarnej súťaže sv. Cyril a Metod očami detí. Žiaci ročníkov 3., 4. nesúťažne a žiaci 6. a 7. ročníkov s týmto výsledkom:

1. miesto: Patrícia Kováčiková, 7.A

2. miesto: Anabela Kepáková, 6.B

Ako návrh na propagačný materiál pre mesto Nitra bude uverejnená práca Sofie Michalíčkovej zo 7.B triedy. Veľmi pekné práce do galérie školy pripravili aj žiačky: Terézia Vavrovičová zo 6.A a Michaela Dubová zo 6.B.

Srdečne gratulujeme!

Pripravujúci pedagóg: Mgr. Ivica Gulišová

viac
Novinky v kocke