Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Viete čo je povesť ?   Samozrejme !  Veď študujeme  na  NAŠEJ  škole !!!

Pre mladšie ročníky uvádzame: „Je podobná rozprávke, ale založená na skutočnej udalosti.“ Slovensko oplýva množstvom hradov, zámkov, historických postáv. A všetko to známi spisovatelia ukryli do kníh povestí. Je to názov recitačnej súťaže povestí.

         Tento jubilejný 20. ročník    našu školu reprezentovali  žiaci :

  • Natália Kováčová  z   5. A
  • Samuel   Olach     zo  7. A  v  Matici Slovenskej dňa  18. 1. 2013.

 

Víťazke Natálke Kováčovej  blahoželáme a  držíme palce v krajskom kole.

                                                                                  

                                                                                 Mgr.  Gulišová  Ivica

viac

Aj tento školský rok niektorí naši žiaci prijali pozvanie prehĺbiť si vzťah s Bohom cez Božie slovo a prihlásili sa na Biblickú olympiádu.

Za úlohu si mali prečítať 1. knihu kráľov, knihu Rút a Evanjelium podľa Matúša.

Do školského kola sa zapojilo 11 žiakov.

 

Umiestnenie:

  1. Daniela Odlerová – 9.B

  2. Mária Vorošová – 9.B

  3. Patrícia Kováčiková – 7.A

  4. Ema Gajdošová -8.B (náhradníčka) 

Výherkyniam blahoželáme a vyprosujeme veľa húževnatosti pri príprave do dekanátneho kola!

Veríme, že aj pre tých, ktorí neobsadili prvé miesta, námaha nebola zbytočná a Božie slovo bude v nich mocne pôsobiť – to je tá najdôležitejšia výhra!

P. učiteľky katolíckeho náboženstva

viac

Dňa 22.11.2012 sa naše žiačky ZŠ sv. Svorada a Benedikta zúčastnili krajskej súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy .....a Slovo bolo u Boha...... Našu školu vzorne a s veľkým úspechom reprezentovali žiačky  z V. A Izabela Ševčíková a  Natália Kováčová, z  IX. A  Milena Ščurková a Lili Anna Kónyová. Vrátili sa s vynikajúcim ocenením.

 
 1. miesto v II. kategórii - poézia  získala Izabelka Ševčíková z V.A
 
  1. miesto v II. kategórii - próza  získala Natália Kováčová z V.A
 
  2. miesto v III. kategórii - próza získala Milenka Ščurková z IX.A
 
Súťaž je postupová a naše víťazky postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční  9.2.2013.
Všetkým zúčastneným a víťazkám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.
viac

2. kolo  nitrianskej  školskej   ligy   v   orientačnom   behu

žiakov a žiačok  ZŠ  a  8 – roč. gymnázií

 

Súťaž sa konala  25.  októbra  2012  v areáli  výstaviska  Agrokomplex  Nitra.

Pretekov  sa  zúčastnilo  7  základných  a stredných škôl  – 20  žiačok  ZŠ a  21  žiakov  ZŠ. 

Výsledky kategórie žiačok :

3. miesto – Kisová Klára

5. miesto – Čanigová  Mária

6. miesto – Kónyová  Lilia Anna

viac

Dňa 28.9.2012 sa žiaci z našej školy zúčastnili výtvarnej súťaže sv. Cyril a Metod očami detí. Žiaci ročníkov 3., 4. nesúťažne a žiaci 6. a 7. ročníkov s týmto výsledkom:

1. miesto: Patrícia Kováčiková, 7.A

2. miesto: Anabela Kepáková, 6.B

Ako návrh na propagačný materiál pre mesto Nitra bude uverejnená práca Sofie Michalíčkovej zo 7.B triedy. Veľmi pekné práce do galérie školy pripravili aj žiačky: Terézia Vavrovičová zo 6.A a Michaela Dubová zo 6.B.

Srdečne gratulujeme!

Pripravujúci pedagóg: Mgr. Ivica Gulišová

viac
Novinky v kocke