Základná škola sv. Svorada a Benedikta

V pondelok 28.1. sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese umeleckého slova. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov  ročníkov 2. – 4. v kategórii poézie a prózy. Sú to všetko víťazi triednych kôl a predniesli svoje texty na mimoriadne dobrej úrovni. Musíme oceniť vhodný výber textov, a čo je potešujúce, prevládali texty klasických slovenských autorov. Deti s peknou ľubozvučnou slovenčinou a so  zanietením prednášali svoje texty, v ktorých ožívali rozprávkové víly, žabky i opice, ale rovnako aj veselí a nezbední šarvanci. Porota  mala náročnú úlohu, ocenení výborným výkonom boli všetci recitátori, napokon vybrali aj víťazov oboch kategórií.

viac

I tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili Technickej olympiády, ktorá motivuje žiakov k tvorivej činnosti a rozvíja záujem o techniku. Olympiáda pozostáva z vedomostného testu  a  zhotovenie výrobku podľa technického výkresu.

 

Školské kolo:

Kategória B – žiaci 5. – 7. ročníka

1.miesto :  Viliam TUŽÁK – V.B

2. miesto – Matej Behula – VII.A

viac
28-11 2019
iBobor 2019

Sedieť pri počítači v správnom čase, na správnom mieste je fajn. Stalo sa to aj v našej škole 11. - 15. novembra, kedy sa uskutočnil 13. ročník informatickej súťaže iBobor. Na celom Slovensku sa ho zúčastnilo vo všetkých kategóriách 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl. Ako sa darilo našim žiakom? Pozrite si vyhodnotenie.

viac

Začiatkom novembra sa uskutočnilo triedne kolo olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho všetci žiaci deviateho ročníka. Absolvovať túto súťaž je pomerne náročné, pretože pozostáva  z troch zložiek:  písomná časť – 1.jazykový(gramatický test),2. transformácia textu (štylistika)  a 3. ústna (rétorika).  V druhej časti žiaci transformujú(menia) do zadaného štylistického útvaru  predpísaný text  v príslušnom slohovom postupe. Tretia časť je najťažšia, kde sa skúša rečnícky štýl na určenú tému. Za všetky časti môžu dosiahnuť 55 bodov. Všetky úlohy olympiády sú náročné, žiaci ju úspešne zvládli, najmä gramatickú časť. Najúspešnejší  4 žiaci s vysokým počtom bodov postúpili do školského kola: Matúš Chrtiansky, Veronika Fusková, Simonka Šulterová a Kamilka Líšková.

viac

Dňa 21.11. sa uskutočnilo Krajské kolo v prednese kresťanskej poézie a prózy s názvom  ...a Slovo bolo u Boha... v Topoľčanoch na ZŠ sv. Don Bosca. Zúčastnili sa ho naši šikovní recitátori v 3 kategóriách: Alžbetka a Laura Kopecké (VII.A) v III. kategórii, v II.kateg. Miško Barát (VI.B) a v I.kateg.(III.A) naša najmladšia reprezentantka Marínka Matuščinová.  Všetci  naši talentovaní recitátori dôstojne a so cťou zvládli náročnú súťaž s vysokou konkurenciou a s mimoriadne náročnými textami. Recitovali krásne a najmä na slávu Božiu.  Získali sme aj ocenenie v podobe 3. miesta, ktoré získal Miško Barát v próze, ktorému srdečne gratulujeme.

viac

Dňa 12.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej speváckej súťaže v spievaní slovenskej populárnej piesne Poptón v CVČ Domino. Spievali v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sa predstavili: Elenka Kostolníková (5.A), Vilko Tužák (5.B), Barborka Kviatkovská (5.B), Terezka Chrtianska (5.B) a Ema Rajtarová (6.A).

V druhej kategórii spievala Kamilka Líšková a Veronika Fusková obe z 9.A.

viac

Piatok 7. júna 2019  sa v priestoroch CVČ  DOMINO v Nitre konala okresná súťaž  v letnom aranžovaní. Našu školu reprezentovala Katka Molnárová zo 6.A. Témou súťaže bol „vypichovaný aranžmán pre muža"  ku Dňu otcov.

 

Fotogaléria

(foto a text: PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac
Po dvoch kvalifikačných kolách sa v bratislavskej hale Mladosť zišlo na majstrovstvách Slovenska 10 najlepších moderných gymnastiek v každej súťažnej kategórii. Pre Izabelu Bartíkovú z 3.C triedy to bola na M-SR premiéra, ktorú premenila hneď na 3. zlaté medaile v kategórii mladších nádejí. Stala sa tak majsterkou Slovenska v modernej gymnastike pre rok 2019.
 
 
(text, foto: Adriana Bartíková)
viac

Do 19. ročníka tejto čitateľskej súťaže sa zapojilo 27 tried z 9.škôl.  Aj našich 144 zúčastnených  žiakov zbieralo body pri návštevách v knižnom alebo hudobnom oddelení knižnice a tvorili dlhé farebné húseničky.  Čítali, rozprávali obsahy  príbehov, písali denníky, hľadali zadané knihy na policiach, besedovali, získavali nové vedomosti. A v každej triede bol zvolený  najšikovnejší Čítajko. A ako triedy obstáli?

viac
30-05 2019
Song

Aj tento rok na začiatku mája 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v anglickom jazyku Song 2019. Do okresného kola, v Centre voľného času Domino, postúpili v kategórii sólo - Katka Vallová zo 4.B, Ema Rajtarová z 5.A a Kamilka Líšková z 8.A. V kategórii skupiny postúpili dve skupiny - Samko Hollý, Števko Jančuš, Rebečka Dřízhalová a Ema Rajtarová z 5.A a skupina dievčat z 8.A - Kamilka Líšková, Veronika Fusková a Janka Bažaličková.

viac

To, že máme šikovných žiakov,  nie je žiadna  novinka.  Aj tento rok  mali všetci možnosť zmerať si svoje sily v medzinárodnej matematickej súťaži.  Úlohy riešilo 87 žiakov, ktorí sa dočkali aj svojho ocenenia. Výsledky si mohli žiaci skontrolovať a pozrieť na stránke súťaže. Úspešní boli viacerí a naším tohtoročným šampiónom školy sa stala Danielka Ducháčková.

viac

V utorok 21.5. sa šiesti najlepší speváci z našej školy zúčastnili speváckej súťaže GORAZDOV SLÁVIK. Cestovali sme na ZŠ sv. Gorazda, kde si spolu s ďalšími žiakmi ročníkov 1.-4. z cirkevných škôl z Nitry zaspievali naši súťažiaci. Konkurencia bola silná, no u nás ostali dve prvé miesta a jedno tretie miesto.

viac

IQ olympiádu organizuje MENSA Slovensko, organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Na 9. ročníku súťaže sa na školskej úrovni zúčastnilo 11 309 detí z celého Slovenska, z 588 základných škôl a osemročných gymnázií v 313 mestách. V našom kraji, spomedzi 928 žiakov, obsadil Jakub Vrchovský z 8.A. druhé miesto a Žofia Farkašová z kvarty šieste miesto.

viac

Dňa 16.apríla 2019 sa Filip Kopček žiak VI.A triedy zúčastnil okresného kola Biologickej olympiády.

Súťaž pozostávala z testu, identifikácie 15 druhov  (vodného ekosystému) z predpísaných  päťdesiatich  živočíchov a vytvorenie si zbierky živočíchov – fotografie, letové siluety, stopy. Filipovi sa darilo a umiestnil  sa na 4. mieste zo 16 žiakov okresu.

GRATULUJEME!

 

(text a  foto PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac
08-04 2019
Víťaz Samko

Piatok 5.4. bol pre nás slávnostný deň. Samko Hollý, žiak 5.A triedy, sa zúčastnil na regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína. Hádajte čo? Zvíťazil v silnej konkurencii a domov si odniesol cenu za 1. miesto.

Veľmi sa tešíme a Samkovi zo srdca blahoželáme. Držíme mu palce v krajskom kole, ktoré bude v Leviciach. Good luck, Samko!

(text: Mgr. M. Cintulová, foto: Bc. M. Pružincová)

viac
Novinky v kocke