Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Dňa 21.11. sa uskutočnilo Krajské kolo v prednese kresťanskej poézie a prózy s názvom  ...a Slovo bolo u Boha... v Topoľčanoch na ZŠ sv. Don Bosca. Zúčastnili sa ho naši šikovní recitátori v 3 kategóriách: Alžbetka a Laura Kopecké (VII.A) v III. kategórii, v II.kateg. Miško Barát (VI.B) a v I.kateg.(III.A) naša najmladšia reprezentantka Marínka Matuščinová.  Všetci  naši talentovaní recitátori dôstojne a so cťou zvládli náročnú súťaž s vysokou konkurenciou a s mimoriadne náročnými textami. Recitovali krásne a najmä na slávu Božiu.  Získali sme aj ocenenie v podobe 3. miesta, ktoré získal Miško Barát v próze, ktorému srdečne gratulujeme.

viac

Dňa 12.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej speváckej súťaže v spievaní slovenskej populárnej piesne Poptón v CVČ Domino. Spievali v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sa predstavili: Elenka Kostolníková (5.A), Vilko Tužák (5.B), Barborka Kviatkovská (5.B), Terezka Chrtianska (5.B) a Ema Rajtarová (6.A).

V druhej kategórii spievala Kamilka Líšková a Veronika Fusková obe z 9.A.

viac

Piatok 7. júna 2019  sa v priestoroch CVČ  DOMINO v Nitre konala okresná súťaž  v letnom aranžovaní. Našu školu reprezentovala Katka Molnárová zo 6.A. Témou súťaže bol „vypichovaný aranžmán pre muža"  ku Dňu otcov.

 

Fotogaléria

(foto a text: PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac
Po dvoch kvalifikačných kolách sa v bratislavskej hale Mladosť zišlo na majstrovstvách Slovenska 10 najlepších moderných gymnastiek v každej súťažnej kategórii. Pre Izabelu Bartíkovú z 3.C triedy to bola na M-SR premiéra, ktorú premenila hneď na 3. zlaté medaile v kategórii mladších nádejí. Stala sa tak majsterkou Slovenska v modernej gymnastike pre rok 2019.
 
 
(text, foto: Adriana Bartíková)
viac

Do 19. ročníka tejto čitateľskej súťaže sa zapojilo 27 tried z 9.škôl.  Aj našich 144 zúčastnených  žiakov zbieralo body pri návštevách v knižnom alebo hudobnom oddelení knižnice a tvorili dlhé farebné húseničky.  Čítali, rozprávali obsahy  príbehov, písali denníky, hľadali zadané knihy na policiach, besedovali, získavali nové vedomosti. A v každej triede bol zvolený  najšikovnejší Čítajko. A ako triedy obstáli?

viac
30-05 2019
Song

Aj tento rok na začiatku mája 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v anglickom jazyku Song 2019. Do okresného kola, v Centre voľného času Domino, postúpili v kategórii sólo - Katka Vallová zo 4.B, Ema Rajtarová z 5.A a Kamilka Líšková z 8.A. V kategórii skupiny postúpili dve skupiny - Samko Hollý, Števko Jančuš, Rebečka Dřízhalová a Ema Rajtarová z 5.A a skupina dievčat z 8.A - Kamilka Líšková, Veronika Fusková a Janka Bažaličková.

viac

To, že máme šikovných žiakov,  nie je žiadna  novinka.  Aj tento rok  mali všetci možnosť zmerať si svoje sily v medzinárodnej matematickej súťaži.  Úlohy riešilo 87 žiakov, ktorí sa dočkali aj svojho ocenenia. Výsledky si mohli žiaci skontrolovať a pozrieť na stránke súťaže. Úspešní boli viacerí a naším tohtoročným šampiónom školy sa stala Danielka Ducháčková.

viac

V utorok 21.5. sa šiesti najlepší speváci z našej školy zúčastnili speváckej súťaže GORAZDOV SLÁVIK. Cestovali sme na ZŠ sv. Gorazda, kde si spolu s ďalšími žiakmi ročníkov 1.-4. z cirkevných škôl z Nitry zaspievali naši súťažiaci. Konkurencia bola silná, no u nás ostali dve prvé miesta a jedno tretie miesto.

viac

IQ olympiádu organizuje MENSA Slovensko, organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Na 9. ročníku súťaže sa na školskej úrovni zúčastnilo 11 309 detí z celého Slovenska, z 588 základných škôl a osemročných gymnázií v 313 mestách. V našom kraji, spomedzi 928 žiakov, obsadil Jakub Vrchovský z 8.A. druhé miesto a Žofia Farkašová z kvarty šieste miesto.

viac

Dňa 16.apríla 2019 sa Filip Kopček žiak VI.A triedy zúčastnil okresného kola Biologickej olympiády.

Súťaž pozostávala z testu, identifikácie 15 druhov  (vodného ekosystému) z predpísaných  päťdesiatich  živočíchov a vytvorenie si zbierky živočíchov – fotografie, letové siluety, stopy. Filipovi sa darilo a umiestnil  sa na 4. mieste zo 16 žiakov okresu.

GRATULUJEME!

 

(text a  foto PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac
08-04 2019
Víťaz Samko

Piatok 5.4. bol pre nás slávnostný deň. Samko Hollý, žiak 5.A triedy, sa zúčastnil na regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína. Hádajte čo? Zvíťazil v silnej konkurencii a domov si odniesol cenu za 1. miesto.

Veľmi sa tešíme a Samkovi zo srdca blahoželáme. Držíme mu palce v krajskom kole, ktoré bude v Leviciach. Good luck, Samko!

(text: Mgr. M. Cintulová, foto: Bc. M. Pružincová)

viac

Každý druhý rok je naša škola hostiteľom pre milovníkov Svätého písma. Tento rok sa dekanátne kolo biblickej olympiády konalo 21. marca 2019. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev z cirkevných i štátnych základných škôl a nižší stupeň osemročných gymnázií. Naša škola poslala trojčlenné družstvo v zložení – Tamara Lieskovská z 9. A, Natália Vrchovská zo 7. A a Terézia Szabová zo 6. A. Obsadili krásne 2. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy!

 

Fotogaléria

(text: Sr. Mária Agáta Šebová, foto: Adam Rabara)

viac

V sobotu 23.marca sa v priestoroch Spojenej školy Svätej Rodiny v Bratislave konalo celoslovenské kolo súťaže ...a Slovo bolo u Boha... Zmyslom súťaže je spoznávanie kresťanskej literatúry a hľadanie recitačných talentov.  Aj napriek tomu, že v tomto ročníku bola konkurencia naozaj veľká, náš Vilko Tužák uspel. V II.kategórii poézie obsadil krásne 3.miesto.

Z jeho úspechu sa tešíme a srdečne mu blahoželáme!

 

(text, foto: Mgr. S. Porhajašová)

viac

Počítať príklady a lámať si hlavu nad fyzikálnymi dejmi, hľadať na ne odpovede, experimentovať, nie je dnes až tak v móde. Ak však nájdeme súvislosť medzi javmi okolo nás, stojí to za to. Na túto ťažkú cestu sa vydali tento školský rok aj naši ôsmaci. Ich námaha bola odmenená.

Kamilka Lišková získala prvé miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády, Jakub Vrchovský sa zaradil medzi úspešných riešiteľov (mimochodom boli iba štyria) a Simonka Šulterová sa umiestnila na peknom ôsmom mieste.

Blahoželáme našim žiakom a prajeme im ešte veľa radosti z objavovania, ktoré posúva dopredu.

(text: Mgr. B. Farkašová)

viac

V stredu 13. marca 2019 sa v KOS v Nitre uskutočnilo obvodné  kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej školy nás vzorne  reprezentovali a získali dané ocenenia:

 

Vilko Tužák   - 1. miesto

Terezka Chrtianska   - 2. miesto

Samko Hollý  - 1. miesto

 

Recitátorom blahoželáme a výhercom prajeme veľa úspechov v  okresnom kole.

 

(text: Mgr. S. Porhajašová)

viac
Novinky v kocke