Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Každý druhý rok je naša škola hostiteľom pre milovníkov Svätého písma. Tento rok sa dekanátne kolo biblickej olympiády konalo 21. marca 2019. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev z cirkevných i štátnych základných škôl a nižší stupeň osemročných gymnázií. Naša škola poslala trojčlenné družstvo v zložení – Tamara Lieskovská z 9. A, Natália Vrchovská zo 7. A a Terézia Szabová zo 6. A. Obsadili krásne 2. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy!

 

Fotogaléria

(text: Sr. Mária Agáta Šebová, foto: Adam Rabara)

viac

V sobotu 23.marca sa v priestoroch Spojenej školy Svätej Rodiny v Bratislave konalo celoslovenské kolo súťaže ...a Slovo bolo u Boha... Zmyslom súťaže je spoznávanie kresťanskej literatúry a hľadanie recitačných talentov.  Aj napriek tomu, že v tomto ročníku bola konkurencia naozaj veľká, náš Vilko Tužák uspel. V II.kategórii poézie obsadil krásne 3.miesto.

Z jeho úspechu sa tešíme a srdečne mu blahoželáme!

 

(text, foto: Mgr. S. Porhajašová)

viac

Počítať príklady a lámať si hlavu nad fyzikálnymi dejmi, hľadať na ne odpovede, experimentovať, nie je dnes až tak v móde. Ak však nájdeme súvislosť medzi javmi okolo nás, stojí to za to. Na túto ťažkú cestu sa vydali tento školský rok aj naši ôsmaci. Ich námaha bola odmenená.

Kamilka Lišková získala prvé miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády, Jakub Vrchovský sa zaradil medzi úspešných riešiteľov (mimochodom boli iba štyria) a Simonka Šulterová sa umiestnila na peknom ôsmom mieste.

Blahoželáme našim žiakom a prajeme im ešte veľa radosti z objavovania, ktoré posúva dopredu.

(text: Mgr. B. Farkašová)

viac

V stredu 13. marca 2019 sa v KOS v Nitre uskutočnilo obvodné  kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej školy nás vzorne  reprezentovali a získali dané ocenenia:

 

Vilko Tužák   - 1. miesto

Terezka Chrtianska   - 2. miesto

Samko Hollý  - 1. miesto

 

Recitátorom blahoželáme a výhercom prajeme veľa úspechov v  okresnom kole.

 

(text: Mgr. S. Porhajašová)

viac

Žiacka 3.C triedy Izabelka Bartíková sa v sobotu 9.2.2019 zúčastnila za oddiel modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra na medzinárodnej súťaži SOSNOWIEC WINTER CAP v Poľsku. Súťažila v dvoch zostavách.  S obručou získala v kategórii mladšie nádeje 2010 krásne 5.miesto z 18 súťažiacich. Ešte lepšie sa jej darilo v zostave bez náčinia, kde bola druhá. Na súťaži boli dievčatá z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Austrálie a Poľska.

Izabelke srdečne blahoželáme.

(text, foto: p. A. Bartíková)

viac


Ó mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, je láska svätá...

Týmito slovami sme v stredu 13.februára privítali našich súťažiacich v umeleckom prednese  poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori si zmerali svoje slovné sily bez trémy a strachu. Dokázali zaujať porotu nielen dobrým výberom textu, ale aj jeho interpretáciou.

viac

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 1.stupeň

 

Poézia:                                     Próza:           

1.       Viliam Tužák                   1.       Terézia Chrtianska

2.       Šimon Olach                   2.       Gregor Stýblo

3.       Filip Mátel                       3.       Sára Romanová

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. A. Barčák)

 

viac
07-02 2019
Všetkovedko

Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko oslávila v tomto školskom roku  už 10. narodeniny.  V súťaži sú otázky zamerané na rôzne oblasti, s ktorými sa deti doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, hudobná výchova...  

O titul „najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“ súťažili druháci, tretiaci a štvrtáci 29. novembra 2018. Z 38 detí máme najbystrejšieho Všetkovedka školy štvrtáka Vilka Tužáka

viac

Za počítačom sme každý deň, ale nie každý deň nám prevetrá mozgové závity. Príležitosťou bola aj tento školský rok celoslovenská on-line informatická súťaž iBobor. Ukázala, že máme múdrych a šikovných žiakov. Ešte nikdy sme nemali v škole toľko úspešných riešiteľov – 55. Traja z nich sa zaradili do celoslovenskej špičky, keď dosiahli percentil 100. Sú to Alexandra Blažková, Tamara Lieskovská a Alžbeta Košťálová.

Tešíme sa spolu a srdečne všetkým blahoželáme.

viac

Na konci novembra 2018 sa v našej škole uskutočnil 29. ročník  olympiády v anglickom jazyku. Devätnásť žiakov si otestovalo  svoje vedomosti  v dvoch kategóriách. 

Kategória 1A je určená  pre žiakov 5.,6. a 7. ročníka. V tejto kategórii sa víťazom stal Michal Jakuš zo 7.A, na druhom mieste skončila Sarah Stýblová zo 6.A a tretia bola Lea Jakubičková zo 6.A triedy.

V kategórii 1B si zmerali sily ôsmaci a deviataci. Zvíťazila Tamarka Lieskovská z 9.A, druhá skončila Kamilka Líšková z 8.A a na treťom mieste sa umiestnila Veronika Fusková z 8.A.

viac

Technická olympiáda  svojim obsahom motivuje žiakov   k tvorivej činnosti a rozvíja u žiakov záujem o techniku. Prebieha formou riešenia vedomostného testu a vyriešenia praktického zadania. 

Vyhodnotenie školského a okresného kola

Technickej olympiády

1. miesto: Damián LENČÉŠ – VII.A  a Samuel Mihálik – VI.A

2. miesto: Dávid Belko  VII.A

3. miesto: Katarína Molnárová – VI.A

úspešní riešitelia: Matúš Belák – VII.A, Matej Behula – VI.A

viac

Naši úspešní reprezentanti umeleckého slova sa zúčastnili  krajskej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy pod názvom ... a Slovo bolo u Boha..., ktorá sa konala v cirkevnej  ZŠ sv. don Bosca v Topoľčanoch. Naši žiaci,  Janka Bažaličková z VIII.A triedy si vynikajúco počínala v IV. kategórii poézie, Samko Zanovit zo VI.A sa popasoval  v najpočetnejšej  III. kategórii  a Vilko Tužák zo IV.B v II. kategórii v prednese poézie zožal najväčší úspech a získal 1. miesto.

viac

V tomto roku sa dňa 6.11.2018 konal v poradí už desiaty ročník olympiády zo slovenského jazyka. Každý rok sa naši žiaci zapájajú do tejto celoštátnej jazykovej  súťaže. V tomto ročníku bola rekordná účasť,  58 žiakov 8. a 9. roč.  sa v triednych kolách pasovalo s náročnými jazykovými úlohami. Olympiáda  zo slovenského jazyka  pozostáva z 3 zložiek: 2 písomné a jedna  ústna.  Z jazykového testu, z transformácie  predpísaného textu do inej(zadanej) podoby slohového žánru a postupu a napokon tretia je najnáročnejšia, kde na danú tému si žiaci pripravia svoj originálny rečnícky útvar, ktorý pred porotou prednesú v určitom časovom limite.

viac

Aj tento rok Miško na sebe tvrdo pracoval, aby mohol úspešne reprezentovať Slovenskú republiku, aby sa mu podarilo obhájiť získané minuloročné  tituly Majstra Slovenska, Európy a sveta. Nepoľavil v tréningoch práve naopak,  ešte viac sa snažil na sebe popracovať. Výsledky sa dostavili a podarilo sa nemožné. V roku 2018 Miško získal všetky cenné tituly. Titul Majster Slovenska, Majster Európy a Majster sveta. Týmto sa oficiálne stáva dvojnásobným majstrom všetkých uvedených titulov.

Prečo nemožné? Lebo získať titul je ťažké, ale obhájiť a byť už druhý rok po sebe na vrchole svetovej a európskej špičky si vyžaduje skutočne veľa driny, disciplíny a sebazaprenia. Sezóna je za nami. Športovci, ktorí cvičia aj „srdcom“ si nemôžu dovoliť dlho oddychovať. Preto po vytúžených víťazstvách bude náš najúspešnejší chlapčenský pretekár vo fitness detí naďalej na sebe pracovať, nacvičovať ďalšie silové, akrobatické, gymnastické prvky  a zostavy, aby mohol aj v budúcom roku úspešne reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta v Mongolsku a iných dôležitých súťažiach.

viac
02-10 2018
Stolný tenis

Vo štvrtok  27. septembra  sa v Dome  Matici Slovenskej v Nitre  na Čermáni uskutočnil II. ročník Matičného stolnotenisového turnaja ku dňu Ústavy Slovenskej republiky.

Organizácia, zabezpečenie, účasť a samotný priebeh súťaže bol na výbornej úrovni. Turnaja sa zúčastnilo asi 10 základných škôl z Nitry a okolia. Účasť súťažiacich bola vysoká. Našu školu reprezentovali títo žiaci :

Sebastián Škandík  z  5. B     

Damián  Lenčéš  a  Dávid  Belko  zo  7. A   

Marko  Durza  z    9. A

viac
Novinky v kocke