Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Technická olympiáda  svojim obsahom motivuje žiakov   k tvorivej činnosti a rozvíja u žiakov záujem o techniku. Prebieha formou riešenia vedomostného testu a vyriešenia praktického zadania. 

Vyhodnotenie školského a okresného kola

Technickej olympiády

1. miesto: Damián LENČÉŠ – VII.A  a Samuel Mihálik – VI.A

2. miesto: Dávid Belko  VII.A

3. miesto: Katarína Molnárová – VI.A

úspešní riešitelia: Matúš Belák – VII.A, Matej Behula – VI.A

viac

Naši úspešní reprezentanti umeleckého slova sa zúčastnili  krajskej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy pod názvom ... a Slovo bolo u Boha..., ktorá sa konala v cirkevnej  ZŠ sv. don Bosca v Topoľčanoch. Naši žiaci,  Janka Bažaličková z VIII.A triedy si vynikajúco počínala v IV. kategórii poézie, Samko Zanovit zo VI.A sa popasoval  v najpočetnejšej  III. kategórii  a Vilko Tužák zo IV.B v II. kategórii v prednese poézie zožal najväčší úspech a získal 1. miesto.

viac

V tomto roku sa dňa 6.11.2018 konal v poradí už desiaty ročník olympiády zo slovenského jazyka. Každý rok sa naši žiaci zapájajú do tejto celoštátnej jazykovej  súťaže. V tomto ročníku bola rekordná účasť,  58 žiakov 8. a 9. roč.  sa v triednych kolách pasovalo s náročnými jazykovými úlohami. Olympiáda  zo slovenského jazyka  pozostáva z 3 zložiek: 2 písomné a jedna  ústna.  Z jazykového testu, z transformácie  predpísaného textu do inej(zadanej) podoby slohového žánru a postupu a napokon tretia je najnáročnejšia, kde na danú tému si žiaci pripravia svoj originálny rečnícky útvar, ktorý pred porotou prednesú v určitom časovom limite.

viac

Aj tento rok Miško na sebe tvrdo pracoval, aby mohol úspešne reprezentovať Slovenskú republiku, aby sa mu podarilo obhájiť získané minuloročné  tituly Majstra Slovenska, Európy a sveta. Nepoľavil v tréningoch práve naopak,  ešte viac sa snažil na sebe popracovať. Výsledky sa dostavili a podarilo sa nemožné. V roku 2018 Miško získal všetky cenné tituly. Titul Majster Slovenska, Majster Európy a Majster sveta. Týmto sa oficiálne stáva dvojnásobným majstrom všetkých uvedených titulov.

Prečo nemožné? Lebo získať titul je ťažké, ale obhájiť a byť už druhý rok po sebe na vrchole svetovej a európskej špičky si vyžaduje skutočne veľa driny, disciplíny a sebazaprenia. Sezóna je za nami. Športovci, ktorí cvičia aj „srdcom“ si nemôžu dovoliť dlho oddychovať. Preto po vytúžených víťazstvách bude náš najúspešnejší chlapčenský pretekár vo fitness detí naďalej na sebe pracovať, nacvičovať ďalšie silové, akrobatické, gymnastické prvky  a zostavy, aby mohol aj v budúcom roku úspešne reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta v Mongolsku a iných dôležitých súťažiach.

viac
02-10 2018
Stolný tenis

Vo štvrtok  27. septembra  sa v Dome  Matici Slovenskej v Nitre  na Čermáni uskutočnil II. ročník Matičného stolnotenisového turnaja ku dňu Ústavy Slovenskej republiky.

Organizácia, zabezpečenie, účasť a samotný priebeh súťaže bol na výbornej úrovni. Turnaja sa zúčastnilo asi 10 základných škôl z Nitry a okolia. Účasť súťažiacich bola vysoká. Našu školu reprezentovali títo žiaci :

Sebastián Škandík  z  5. B     

Damián  Lenčéš  a  Dávid  Belko  zo  7. A   

Marko  Durza  z    9. A

viac

Timotej Tužák z 5.A získal vynikajúce 1. miesto v celoslovenskom kole  Liečivé rastliny, ktoré sa konalo v Krupine v dňoch 8.6. – 10.6.2018 . Timotej na súťaži ukázal veľmi dobré vedomosti.

Súťaž bola rozdelená na tieto časti: test, poznávanie živých rastlín, určovanie herbárových položiek, určovanie čajov . Večer v piatok a v sobotu  sa súťažiaci zúčastnili tvorivých dielní . Prvý večer mali  quilling – umenie z papiera. Základom tejto techniky je rolovanie, stláčanie, tvarovanie prúžkov papiera, z ktorého sa vytvárajú nádherné a originálne vzory- kvietky, srdiečka, zvieratká. Druhý večer  sa  naučili základy modrotlače. V sobotu  mali poznávaciu vychádzku a vyšli aj na strážnu vežu Vartovku , ktorá sa nachádza nad mestom Krupina.

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr. Beáta Szőcsová)

viac

STROM! Téma súťaže. Koreňmi čerpá silu zo zeme a korunou zdraví nebo. Človeku poskytuje občerstvenie a útočisko pred páľavou. Krásna téma, krásne práce... Náš Maťko z 5.B natoľko zaujal odbornú porotu, že mu udelila mimoriadne ocenenie za výnimočnú prácu. Vypaľoval do dreva štyri ročné obdobia. Dosť už slov! Pozrite a žasnite...Maťko, vďaka a gratulujeme!!!

Pripravila p. uč. GULIŠOVÁ

Fotogaléria

viac
21-05 2018
SONG 2018

Dňa 7.5.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Song 2018. Do okresného kola v Centre voľného času Domino postúpili Kamilka Líšková zo 7.A, ktorá spievala svoju vlastnú tvorbu a skupina Sabína a Sára Niňajové zo 7.A a Sofia Bánovská z 9.A. Do Domina rovnako postúpila skupina dievčat z 5.B  Eliška Petrušková, Lenka Ličková, Laurika a Alžbetka Kopecké.

viac

V stredu 9.mája 2018 sa v našej škole rozozvučali piesne rôzneho žánru. Do ďalšieho ročníka súťaže Svoradov slávik sa zapojilo približne 40 detí z ročníkov 1.-4. Veru prváci sa vôbec nedali zahanbiť a získali ocenenie v každej kategórii. Ťažké bolo vybrať najlepších, ktorí nás budú reprezentovať na ďalšom kole súťaže. Blahoželáme víťazom a prajeme všetkým zúčastneným, aby im spievanie vydržalo nadlho. Veď spev je úžasný dar, ktorý len tak hocikto nemá...

viac

Dňa 24. – 25. apríla sa uskutočnili skupinové kolá vo vybíjanej žiačok ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo 25 základných škôl. Dievčatá našej školy súťažili  na ZŠ Škultétyho. Bojovali a  vybíjali  súperky  zo  ZŠ  Škultétyho,  ZŠ Jarok,  ZŠ Výčapy  Opatovce  a  ZŠ  Ivanka  pri Nitre. Bojovali a všetky zápasy vyhrali! A to znamená, že postúpili na Majstrovstvá okresu.

viac

Dňa  17. apríla sme sa rozhodli a športovo pripravili popasovať sa s neznámou mapou a terénom. Našu školu sa odhodlali  reprezentovať 4 dievčatá 6 chlapcov. Čakal ich orientačný beh v parku na Sihoti. Účasť bola bohatá. Počasie prialo i  slniečko zohrievalo. V kategórii žiačok  ZŠ sa na štart v jednotlivých minútach postavilo  115  dievčat. A  kategória žiakov  pozostávala  zo  126  chlapcov.

viac

Vyhodnotenie biologickej olympiády kategória E odbornosť zoológia

Školské kolo:

1. miesto: Kamila Líšková – VII.A

2. miesto: Matej Janík – V.A

3. miesto : Matúš Belák – VI.A

viac

21.3.2018 – deň, keď naši spolužiaci zostali doma kvôli deviatackému monitoru, ale my tri, Tamara Lieskovská z 8.A, Kamila Líšková zo 7.A a Natálka Vrchovská zo 6.A, sme sa vybrali na piaristické gymnázium, aby sme si zasúťažili v dekanátnom kole Biblickej olympiády. Mali sme naštudovanú knihu Genezis a evanjelium podľa Marka. Po sv. omši nás usadili v jedálni, kde sme spolu ako tím riešili rôzne úlohy. Test, ktorý sme mali vyplniť v priebehu 5 minút, nebol taký ťažký a spoločnými silami sme ho zvládli. Keď sme však mali napísať, kde sa stal ktorý zázrak z evanjelia, neboli sme si také isté, no napriek tomu sme získali dosť bodov.

viac

Dňa 14. 3. 2018 sa naši žiaci zúčastnili naši žiaci na OK Hviezdoslavovho Kubína v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre v prednese poézie a prózy. Hviezdy Paľka Országha nám boli naklonené a v silnej konkurencii sa všetci štyria reprezentanti školy vrátili s ocenením.

 

I. kategória

1. miesto (poézia): Vilko Tužák III.B

2. miesto  (próza):  Emka Rajtarová IV.A

 

II. kategória

2. miesto (poézia): Samko Zanovit (V.B)

 

III. kategória (próza):

Čestné uznanie poroty za mimoriadny výkon: Emka Doláková VII.A

viac

Hviezdoslavov Kubín  mal  v stredu (7.2.) popoludní  veľký sviatok. Do súťaže v umeleckom  prednese sa zapojili malí školáci z ročníkov 2. - 4. v nevídanom počte. S básničkami a prozaickými úryvkami sa popasovalo 27 žiakov. Porota ocenila nielen vynikajúci výkon súťažiacich, ale aj výber ukážok.

viac
Novinky v kocke