Základná škola sv. Svorada a Benedikta

21.3.2018 – deň, keď naši spolužiaci zostali doma kvôli deviatackému monitoru, ale my tri, Tamara Lieskovská z 8.A, Kamila Líšková zo 7.A a Natálka Vrchovská zo 6.A, sme sa vybrali na piaristické gymnázium, aby sme si zasúťažili v dekanátnom kole Biblickej olympiády. Mali sme naštudovanú knihu Genezis a evanjelium podľa Marka. Po sv. omši nás usadili v jedálni, kde sme spolu ako tím riešili rôzne úlohy. Test, ktorý sme mali vyplniť v priebehu 5 minút, nebol taký ťažký a spoločnými silami sme ho zvládli. Keď sme však mali napísať, kde sa stal ktorý zázrak z evanjelia, neboli sme si také isté, no napriek tomu sme získali dosť bodov.

viac

Dňa 14. 3. 2018 sa naši žiaci zúčastnili naši žiaci na OK Hviezdoslavovho Kubína v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre v prednese poézie a prózy. Hviezdy Paľka Országha nám boli naklonené a v silnej konkurencii sa všetci štyria reprezentanti školy vrátili s ocenením.

 

I. kategória

1. miesto (poézia): Vilko Tužák III.B

2. miesto  (próza):  Emka Rajtarová IV.A

 

II. kategória

2. miesto (poézia): Samko Zanovit (V.B)

 

III. kategória (próza):

Čestné uznanie poroty za mimoriadny výkon: Emka Doláková VII.A

viac

Hviezdoslavov Kubín  mal  v stredu (7.2.) popoludní  veľký sviatok. Do súťaže v umeleckom  prednese sa zapojili malí školáci z ročníkov 2. - 4. v nevídanom počte. S básničkami a prozaickými úryvkami sa popasovalo 27 žiakov. Porota ocenila nielen vynikajúci výkon súťažiacich, ale aj výber ukážok.

viac

O súťaž v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavovho Kubína je na našej škole každý rok veľký záujem. Nebolo tomu inak ani  6.2. v utorok popoludní, kedy sa uskutočnilo školské kolo ročníkov 5.- 9. Do súťaže bolo zapojených takmer dve desiatky mladých recitátorov. Výber  textov a zanietený prednes urobil zo všedného dňa malý sviatok.

viac

Štvrtok  30. novembra  48 našich žiakov 2. až 5. ročníka „bojovalo“ o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Riešili Všetkovedka. A už vieme výsledky, ako v tomto boji dopadli.  26 detí získalo titul Všetkovedko a 22 žiakov zasa titul Všetkovedkov učeň. Všetkovedkom školy sa stal Jurko Čulák z 2.A .

S polročným vysvedčením si všetci súťažiaci odniesli domov aj diplomy a Všetkovedkovia k tomu aj vecné ceny od organizátora súťaže Talentída.

viac

Na konci novembra 2017 sa v našej škole uskutočnil 28. ročník  Olympiády v anglickom jazyku. Devätnásť žiakov si otestovalo  svoje vedomosti  v dvoch kategóriách.

Kategória 1A je určená  pre žiakov 5.,6. a 7. ročníka. V tejto kategórii sa víťazkou stala  Kamilka Líšková zo 7.A, na druhom mieste skončila Veronika Fusková zo 7.A a tretí bol Adam Kováč zo 6.A triedy.

V kategórii 1B si zmerali sily ôsmaci a deviataci. Zvíťazil Michal Hutira z 9.A, druhá skončila Tamarka Lieskovská z 8. A a na treťom mieste sa umiestnil Marek Štrpka z 9.A.

viac

Technická olympiáda  svojim obsahom motivuje žiakov   k tvorivej činnosti a rozvíja u žiakov záujem o techniku. Prebieha formou riešenia vedomostného testu a vyriešenia praktického zadania.

 

 

Vyhodnotenie školského kola:

 

1. miesto: Timotej Tužák  - V.A

2. miesto: Martin Kettman – V.A

3. miesto: Dominik Čepček – V.A

viac

Na Náboj Junior sa vybrali dva tímy z IX.A triedy. Prvý: Martina Vašinová, Filip Križan,  Adam Križan, Daniel Bíroš a druhý: Michal Hutira, Timotej Calek, Juraj Bíro, Marek Štrpka.

Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

viac

Všetci máme radi ľudové piesne a folklór. Všetci máme radi starých rodičov. Nie všetci ale dokážu o tom napísať, i keď možnosť mali všetci. V literárnej súťaži AKO ZOSTAŤ SÁM SEBOU -  ZACHOVAŤ KORENE  sa celoslovenskej porote zloženej z vedeckých a kultúrnych  pracovníkov, novinárov a učiteľov, najviac páčila práca Martina Čuláka z 8.A. Umiestnil sa v zlatom pásme. Cenu si prebral v Pálffyho paláci v Bratislave. Pretože súťaž bola i s medzinárodnou účasťou, jeho prácu vydanú v zborníku si budú môcť prečítať i v zahraničí. Gratulujeme!

Pripravila Mgr. Ivica Gulišová

 

Fotogaléria

viac

Dňa 16.6.2017 sa žiačky z V.B Petra Šulterová, Terézia Bubeníková, Hana Kováčová, Dorota Ducháčková, Jaroslava Hladká  zúčastnili okresnej zdravotníckej súťaže Družstvá  mladých zdravotníkov, kde obsadili pekné 4. miesto.  GRATULUJEME!

Súťaž sa konala v areáli     Krajského   riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

viac

Dňa 21. júna  2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie a ocenenie najúspešnejších žiakov základných škôl, ktorí sa zúčastnili okresných kôl predmetových olympiád. Z našej školy boli ocenení títo žiaci:

Kamila Líšková zo VI.A  – 3. miesto – Biologická olympiáda – kategória E- odbornosť zoológia

Jakub Vrchovský zo VI.A  - 3. miesto – Pytagoriáda

Michal Hutira z VIII.A – 3. miesto -  Matematická olympiáda

 

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr. B. Szöcsová)

viac

Úspešní riešitelia školského kola kategória E odbornosť:  Zoológia

1. miesto –   Kamila Líšková – VI. A

2. miesto –   Monika Nerečová  - V. A

3. miesto –   Matúš Belák – V. A

viac

Úspechy našich žiakov v okresnom kole súťaže Song zaznamenala Mgr. Beáta Rajtarová. Potešte sa z nich.

viac
22-05 2017
Song OK

Dňa 17.5.2017 sa konala v CVČ Domino okresná spevácka súťaž v anglickom jazyku Song 2017. Aj naša škola sa aktívne zapojila. Konkurencia bola veľká, ale naši talentovaní žiaci sa nedali zahanbiť a všetci krásne reprezentovali našu školu. Všetkým blahoželáme, lebo nie je ľahké postaviť sa pred plnú sálu súťažiacich. 

viac

Dňa  25. 4.  sa  naši  siedmaci, ôsmaci a deviataci  vybrali  na Agrokomplex  Nitra, aby si otestovali znalosti z geografie  a športu. Každý so svojou  mapou  a  vytrvalosťou  dobehol  do  cieľa. S  novými  skúsenosťami   a  zážitkami  sa  zorientovať v neznámom  teréne pokúsia o rok.   

(text, foto: Mgr. D. Hatinová)

viac
Novinky v kocke