Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Úspešní riešitelia školského kola kategória E odbornosť:  Zoológia

1. miesto –   Kamila Líšková – VI. A

2. miesto –   Monika Nerečová  - V. A

3. miesto –   Matúš Belák – V. A

viac

Úspechy našich žiakov v okresnom kole súťaže Song zaznamenala Mgr. Beáta Rajtarová. Potešte sa z nich.

viac
22-05 2017
Song OK

Dňa 17.5.2017 sa konala v CVČ Domino okresná spevácka súťaž v anglickom jazyku Song 2017. Aj naša škola sa aktívne zapojila. Konkurencia bola veľká, ale naši talentovaní žiaci sa nedali zahanbiť a všetci krásne reprezentovali našu školu. Všetkým blahoželáme, lebo nie je ľahké postaviť sa pred plnú sálu súťažiacich. 

viac

Dňa  25. 4.  sa  naši  siedmaci, ôsmaci a deviataci  vybrali  na Agrokomplex  Nitra, aby si otestovali znalosti z geografie  a športu. Každý so svojou  mapou  a  vytrvalosťou  dobehol  do  cieľa. S  novými  skúsenosťami   a  zážitkami  sa  zorientovať v neznámom  teréne pokúsia o rok.   

(text, foto: Mgr. D. Hatinová)

viac

Keď sa skončili studené zimné mesiace, prišiel apríl. Nastal čas pre šport.

21. apríla sa konali majstrovstvá okresu v  hádzanej žiačok  základných škôl. Na ZŠ Škultétyho sa stretlo 8 družstiev.  Po vylosovaní sme sa do skupiny dostali so ZŠ kniežaťa Pribinu (ZŠ k P), ZŠ Čeľadice a  ZŠ  Veľký Lapáš. Víťaz skupiny bojoval o 1. miesto. Naše dievčatá hrali naplno až do poslednej minúty.

viac
16-05 2017
IQ olympiáda

Tak trochu iná súťaž na rozvoj logického myslenia. V tejto súťaži nikto neskúša. Každý sám môže zistiť, čo dokáže a čo ho baví. Úlohy žiakov potrápia, ale tiež aj pobavia. Netreba mať samé jednotky! IQ olympiáda nie je o naučených vedomostiach, ale o zdravom rozume, kreatívnom myslení a schopnosti samostatného uvažovania.

Tento školský rok ju vyskúšali riešiť aj žiaci našej školy. Výborne sa umiestnil Filip Križan (8.A). Obsadil 17 miesto v kraji. Výborný úspech. Ostatní odvážlivci tiež môžu byť na seba hrdí. A my s nimi.

viac
12-05 2017
Komenský a my

Celosvetové  kolo literárnej a výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ.

„Učiteľ národov" ako sa zvykne hovoriť J. A. Komenskému, nás oslovil prostredníctvom Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Zaujala nás  téma: Krása starnutia. Staré domy, príroda a čas, staré prírodniny, skameneniny alebo praveké zvieratá, otvorili dokorán dvere našej fantázie a trinástej komnate tvorivosti. A potom sme kreslili a kreslili a – čakali.

viac

V maili sme si prečítali nasledovné: „Získali ste ocenenie v súťaži pod záštitou prezidenta SR.ʺ

Nasledujúci text nás veľmi potešil: „Oznamujeme Vám, že po dlhej a úmornej práci (museli sme vyhodnotiť 1500 súťažných príspevkov z 250 škôl) sme, práve dnes, dokončili vyhodnotenie celonárodnej literárnej súťaže Práva detí očami detí.

S radosťou Vám oznamujeme, že medzi ocenenými autormi je aj vaša žiačka Emka Doláková(VI.A). Pozývame Vás na slávnostné ocenenie v sprievode učiteľa na Smolenickom zámku v okrese Trnava.ʺ

viac
27-04 2017
Song 2017

Dňa 19. 4. 2017 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Song v anglickom jazyku. Zapojilo sa 24 žiačok. Tešíme sa, že na našej škole je toľko talentov.

viac
07-03 2017
Nitrava 2017

12. marca sa uskutočnili medzinárodné preteky v krasokorčuľovaní o pohár víťazstva s názvom Nitrava 2017. Zúčastnili sa na ňom aj naše športové talenty a žali aj úspechy. V náročnej konkurencii získala 2. miesto žiačka Katka Drndzíková (II.A), 3. miesto Kira Frederika Kratochvílová (IV.B) a 4. miesto Lucia Rimešová (III.A) a rovnako na krásnom 4. mieste sa umiestnil žiačik Dominik Drndzík (I.B). Srdečne im blahoželáme a prajeme ďalšie športové úspechy.

 

Fotogaléria

(text: Mgr. G. Kratochvílová)

viac

V stredu 8. 2. 2017 prebehlo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii žiakov 2. - 4. ročníka. Podľa účasti, 25 žiakov v poézii a v próze, bolo vidieť, že žiaci majú radi prácu so slovom a textom.

viac

Dňa 1.12.2017 sme sa zapojili do súťaže Všetkovedko. Zúčastnili sa žiaci 2. až 5.ročníka. Celkovo 30 žiakov. Za úlohu mali odpovedať na 30 otázok z oblasti slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy. Pracovalo sa 40 minút. Žiaci sa zúčastňujú tejto súťaže radi. Je to pre nich výzva.

viac

Na konci novembra 2016 sa v našej škole uskutočnil 27. ročník  Olympiády v Anglickom jazyku. Devätnásť žiakov si otestovalo  svoje vedomosti  v dvoch kategóriách.

viac

Veľmi sa teším, že žiaci našej školy nesedia iba bezmyšlienkovite za počítačom, ale vedia ho využiť vo svoj prospech. Používať vlastný mozog, čo je viac? Prinieslo im to radosť so súťaženia v informatickej súťaži a výsledky. Obstáli fantasticky. Dominik Čepček sa dostal do skupiny najlepších riešiteľov v rámci Slovenska, dosiahol percentil 100. Porovnajte si ich s celoslovenskými výsledkami. Ďakujem im za ich úsilie.

viac
08-12 2016
Všetkovedko

Dňa 1.12.2016 sme sa zapojili do súťaže Všetkovedko. Zúčastnili sa žiaci 2. až 5.ročníka. Celkovo 30 žiakov. Za úlohu mali odpovedať na 30 otázok z oblasti slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy. Pracovali 40 minút. Žiaci sa zúčastňujú tejto súťaže radi. Je to pre nich výzva.

 

viac
Novinky v kocke