Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Tento rok 25.5.2016 sa konal ďalší ročník speváckej súťaže Svoradov slávik. V našej škole spievame radi, o čom svedčí aj počet súťažiacich. Zapojilo sa 27 žiakov oboch stupňov našej školy. Ľudovou piesňou sa zapojili 5 žiakov, náboženskou 9 a modernou piesňou 13 žiakov. Bolo ťažké vybrať víťazov. Preto na prvých druhých aj tretích miestach sa umiestnili viacerí. Okrem toho po prvýkrát súťažili aj spevácke duá.

Fotogaléria

viac

Úspešní riešitelia školského kola:

1.      miesto  -   Natália LABOVSKÁ – V.B

2.      miesto   -  Lucia PÁNIKOVÁ  - VIII.A

3.      miesto  -   Viktória BELÁKOVÁ – VIII.A

V okresnom kole si obhájila 1. miesto  Natália LABOVSKÁ, ktorá nás reprezentovala  veľmi úspešne aj v krajskom kole, kde získala  krásne 3.miesto.

viac

Dňa 18.5.2016 sa v Centre voľného času Domino uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže v anglickom jazyku SONG 2016. Zúčastnili sa jej aj žiačky z oboch stupňov našej školy. Skupinu speváčok z 1.stupňa z 3.B tvorili Eliška Petrušková, Zuzka Kviatkovská, Laurika a Alžbetka Kopecké. Za druhý stupeň si sólo zaspievala Kamilka Lišková (5.A), ktorú sprevádzala sestra Karolínka (9.B) hrou na gitare. Ďalšia skupina za 2.stupeň bola zo 7.A - Bibiána Kocperová, Lenka Nitrianska, Martina Vašinová a Terezka Petríková, ktorá hrala aj na klaviri a zmiešaná skupina Sára a Sabína Niňajové z 5.A so Sofiou Bánovskou zo 7.A. Napriek veľkej konkurencii sa našej zmiešanej skupine podarilo získať krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme k úspechu a ostatným dievčatám ďakujeme za reprezentovanie našej školy.

viac

Tak ako každý rok, aj  v tomto školskom roku sa žiaci 2.-4. ročníka zapojili do 16. ročníka čitateľskej súťaže Čítajte s nami. Od októbra do apríla žiaci pravidelne navštevovali Krajskú knižnicu Karola Kmeťka v Nitre, kde v detskom oddelení prezentovali prečítané knihy a v súťaži zbierali body.  Pred vyhodnotením žiaci napísali záverečný test. A ako sme v súťaži obstáli?

viac
25-04 2016
Song contest

Dňa 20.4. 2016 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v piesni v anglickom jazyku „Song“ . Zúčastnilo sa 23 žiakov z oboch stupňov našej školy. Súťaž sa uskutočnila v 7.triede, kde sme si pomáhali počítačovou technikou. Niektorí žiaci mali pripravený hudobný sprievod – karaoke, niektorí boli doprevádzaní hrou na gitare. V porote boli p. uč. Rajtarová  a p.uč. Katrebová. Pomáhal nám aj manžel p. uč. Rajtarovej, ktorý spolu s pani učiteľkami zaspievali na úvod pieseň od L.Cohena – Halelujah. Mali sme aj široké obecenstvo. Svojou prítomnosťou nás potešili aj žiaci anglického krúžku spolu s p. uč. Porubskou, ktorá dlhé roky pripravuje žiakov na túto súťaž.

viac

Čo vieš o hviezdach?

Je názov vedomostnej astronomickej súťaže, ktorá  sa konala 17. 3. 2016 v KOS, Fatranská 3 v Nitre. Prvý krát sa jej zúčastnili aj naše hviezdy zo VII.A Juraj Bíro a Michal Hutira. Súťaž prebiehala v troch nezávislých kolách.

viac

Získali sme! Dom Matice slovenskej a Okresný úrad v Nitre 22. januára hostil účastníkov 23. ročníka súťaže Šaliansky Maťko. Čo to je? Počuli ste o takej súťaži? Keby kamene vedeli rozprávať, všetky hrady na Slovensku by nám vyrozprávali zaujímavé povesti a príbehy. A to je príležitosť pre dobrých recitátorov. Našu školu reprezentovala Emka Doláková z 5.A a Tamarka Begerová zo 6.A. Aj keď boli začiatočníčky, podarilo sa ! EMKA DOLÁKOVÁ získala 2. miesto vo svojej kategórii. GRATULUJEME!!!

viac

V našej základnej škole sa uskutočnili dve základné školské kolá v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavovho Kubína. Účasť v tomto roku bola mimoriadne veľká, recitovalo  viac ako 40 detí z ročníkov 2. – 9. podľa jednotlivých kategórií. Dve popoludnia strávili deti i odborná porota v úžasnej atmosfére, ktorú súťažiaci vytvorili  svojím umeleckým prednesom. Sme veľmi radi, že v tejto rýchlej a digitálnej  dobe sa  nájdu ešte nadšenci, ktorí siahnu po knihe a  odkaz básnika či spisovateľa pretavia do umeleckého prejavu. Výber autorov ukážok  bol pestrý,  prevládali obľúbenci ako Daniel Hevier, Milan Rúfus, Ľudmila Podjavorinská a ďalší. V próze osvedčený Antoine de Saint Exupéry, M. Montgomeryová. Ďakujeme všetkým prednášajúcim a rovnako pani učiteľkám a pánom učiteľom za  skvelú prípravu.

viac

10.12.2015 sa v našej škole uskutočnil už 26. ročník  Olympiády v Anglickom jazyku. Cieľom súťaže je rozširovať, prehlbovať  a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov, tiež rozširovať  ich záujem o sebavzdelávanie a umožniť im porovnať si svoje vedomosti a zručnosti.

viac

9. marca 2016 sme sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. Naše družstvo sa skladalo zo zástupcov troch ročníkov: Karolína Líšková 9. B, Martina Varšavová 8. A, Michal Hutira 7.A. Chceli sme dať do toho všetko a na každú úlohu sme sa vrhli ako draci.

viac

 Najlepšie matematické mozgy našej školy súperili v okresnom kole s konkurenciou v týchto súťažiach: Matematická olympiáda a Pytagoriáda. Naše matematické esá:  Jakub Vrchovský (5.A) sa stal víťazom Matematickej olympiády a Oliver Kotrusz (5.A) zvíťazil v Pytagoriáde.

Naši ďalší úspešní riešitelia boli: Matúš M. Žuk-Olszewski (5.B)  -5. miesto v Matem. olympiáde a Kamila Líšková (5.A) v Pytagoriáde.

Všetkým srdečne blahoželáme, ich matematické schopnosti si vysoko ceníme a želáme ďalšie úspechy. 

(text: Mgr. Margaréta Bírošová)

viac
12-02 2016
Všetkovedko

Dňa 1.12.2015 sa uskutočnila súťaž Všetkovedko. Zúčastnilo sa 37 žiakov 1. až 5. ročníka. Súťažiaci dostali 2 hárky papiera s 25 otázkami z oblasti slovenského a anglického jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej teórie, znalosti umenia, dopravnej výchovy a športových pravidiel.

viac

Tento rok sa na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín zúčastnilo bezmála 30 detí.  Súťaž v poézii a próze je u žiakov stále v obľube. V oboch kategóriách bol približne rovnaký počet prezentujúcich. Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie v kategórii prózy, kde boli skutočne kvalitní prednášatelia so skvelými a vtipnými textami.

viac

Dňa 2.12 sa uskutočnili školské majstrovstvá žiakov vo florbale. Naši žiaci sa umiestnili na 2. mieste v okresnom kole, kde porazili družstvo  ZŠ Výčapy – Opatovce  8:4. So žiakmi ZŠ Na Hôrke  prehrali 7:4.  

viac
08-10 2015
Cezpoľný beh

Dňa 1. 10. 2015 sa konali majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu družstiev žiakov a žiačok základných škôl. Preteky sa konali  v mestskom parku na Sihoti. Aj naša škola sa zúčastnila tejto súťaže.  Súťažilo spolu 15 základných škôl  Nitrianskeho okresu. Štartovalo sa na dvakrát. Dievčatá bežali jeden okruh 1,5km a chlapci bežali dva okruhy  3km. Získali sme pekné čestné umiestnenie, z dievčat na štvrtom mieste skončila Jessica Diana Šerfözöová a na ôsmom Bernadeta Bírošová. Najlepšie umiestnenie z chlapcov dosiahol Marek Kravár, skončil na ôsmom mieste. V celkovom poradí obsadila naša škola  2. miesto.   

Všetkým zúčastneným pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

viac
Novinky v kocke