Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Úspešní riešitelia školského kola:

1.      miesto  -   Natália LABOVSKÁ – V.B

2.      miesto   -  Lucia PÁNIKOVÁ  - VIII.A

3.      miesto  -   Viktória BELÁKOVÁ – VIII.A

V okresnom kole si obhájila 1. miesto  Natália LABOVSKÁ, ktorá nás reprezentovala  veľmi úspešne aj v krajskom kole, kde získala  krásne 3.miesto.

viac

Dňa 18.5.2016 sa v Centre voľného času Domino uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže v anglickom jazyku SONG 2016. Zúčastnili sa jej aj žiačky z oboch stupňov našej školy. Skupinu speváčok z 1.stupňa z 3.B tvorili Eliška Petrušková, Zuzka Kviatkovská, Laurika a Alžbetka Kopecké. Za druhý stupeň si sólo zaspievala Kamilka Lišková (5.A), ktorú sprevádzala sestra Karolínka (9.B) hrou na gitare. Ďalšia skupina za 2.stupeň bola zo 7.A - Bibiána Kocperová, Lenka Nitrianska, Martina Vašinová a Terezka Petríková, ktorá hrala aj na klaviri a zmiešaná skupina Sára a Sabína Niňajové z 5.A so Sofiou Bánovskou zo 7.A. Napriek veľkej konkurencii sa našej zmiešanej skupine podarilo získať krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme k úspechu a ostatným dievčatám ďakujeme za reprezentovanie našej školy.

viac

Tak ako každý rok, aj  v tomto školskom roku sa žiaci 2.-4. ročníka zapojili do 16. ročníka čitateľskej súťaže Čítajte s nami. Od októbra do apríla žiaci pravidelne navštevovali Krajskú knižnicu Karola Kmeťka v Nitre, kde v detskom oddelení prezentovali prečítané knihy a v súťaži zbierali body.  Pred vyhodnotením žiaci napísali záverečný test. A ako sme v súťaži obstáli?

viac
25-04 2016
Song contest

Dňa 20.4. 2016 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v piesni v anglickom jazyku „Song“ . Zúčastnilo sa 23 žiakov z oboch stupňov našej školy. Súťaž sa uskutočnila v 7.triede, kde sme si pomáhali počítačovou technikou. Niektorí žiaci mali pripravený hudobný sprievod – karaoke, niektorí boli doprevádzaní hrou na gitare. V porote boli p. uč. Rajtarová  a p.uč. Katrebová. Pomáhal nám aj manžel p. uč. Rajtarovej, ktorý spolu s pani učiteľkami zaspievali na úvod pieseň od L.Cohena – Halelujah. Mali sme aj široké obecenstvo. Svojou prítomnosťou nás potešili aj žiaci anglického krúžku spolu s p. uč. Porubskou, ktorá dlhé roky pripravuje žiakov na túto súťaž.

viac

Čo vieš o hviezdach?

Je názov vedomostnej astronomickej súťaže, ktorá  sa konala 17. 3. 2016 v KOS, Fatranská 3 v Nitre. Prvý krát sa jej zúčastnili aj naše hviezdy zo VII.A Juraj Bíro a Michal Hutira. Súťaž prebiehala v troch nezávislých kolách.

viac

Získali sme! Dom Matice slovenskej a Okresný úrad v Nitre 22. januára hostil účastníkov 23. ročníka súťaže Šaliansky Maťko. Čo to je? Počuli ste o takej súťaži? Keby kamene vedeli rozprávať, všetky hrady na Slovensku by nám vyrozprávali zaujímavé povesti a príbehy. A to je príležitosť pre dobrých recitátorov. Našu školu reprezentovala Emka Doláková z 5.A a Tamarka Begerová zo 6.A. Aj keď boli začiatočníčky, podarilo sa ! EMKA DOLÁKOVÁ získala 2. miesto vo svojej kategórii. GRATULUJEME!!!

viac

V našej základnej škole sa uskutočnili dve základné školské kolá v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavovho Kubína. Účasť v tomto roku bola mimoriadne veľká, recitovalo  viac ako 40 detí z ročníkov 2. – 9. podľa jednotlivých kategórií. Dve popoludnia strávili deti i odborná porota v úžasnej atmosfére, ktorú súťažiaci vytvorili  svojím umeleckým prednesom. Sme veľmi radi, že v tejto rýchlej a digitálnej  dobe sa  nájdu ešte nadšenci, ktorí siahnu po knihe a  odkaz básnika či spisovateľa pretavia do umeleckého prejavu. Výber autorov ukážok  bol pestrý,  prevládali obľúbenci ako Daniel Hevier, Milan Rúfus, Ľudmila Podjavorinská a ďalší. V próze osvedčený Antoine de Saint Exupéry, M. Montgomeryová. Ďakujeme všetkým prednášajúcim a rovnako pani učiteľkám a pánom učiteľom za  skvelú prípravu.

viac

10.12.2015 sa v našej škole uskutočnil už 26. ročník  Olympiády v Anglickom jazyku. Cieľom súťaže je rozširovať, prehlbovať  a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov, tiež rozširovať  ich záujem o sebavzdelávanie a umožniť im porovnať si svoje vedomosti a zručnosti.

viac

9. marca 2016 sme sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. Naše družstvo sa skladalo zo zástupcov troch ročníkov: Karolína Líšková 9. B, Martina Varšavová 8. A, Michal Hutira 7.A. Chceli sme dať do toho všetko a na každú úlohu sme sa vrhli ako draci.

viac

 Najlepšie matematické mozgy našej školy súperili v okresnom kole s konkurenciou v týchto súťažiach: Matematická olympiáda a Pytagoriáda. Naše matematické esá:  Jakub Vrchovský (5.A) sa stal víťazom Matematickej olympiády a Oliver Kotrusz (5.A) zvíťazil v Pytagoriáde.

Naši ďalší úspešní riešitelia boli: Matúš M. Žuk-Olszewski (5.B)  -5. miesto v Matem. olympiáde a Kamila Líšková (5.A) v Pytagoriáde.

Všetkým srdečne blahoželáme, ich matematické schopnosti si vysoko ceníme a želáme ďalšie úspechy. 

(text: Mgr. Margaréta Bírošová)

viac
12-02 2016
Všetkovedko

Dňa 1.12.2015 sa uskutočnila súťaž Všetkovedko. Zúčastnilo sa 37 žiakov 1. až 5. ročníka. Súťažiaci dostali 2 hárky papiera s 25 otázkami z oblasti slovenského a anglického jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej teórie, znalosti umenia, dopravnej výchovy a športových pravidiel.

viac

Tento rok sa na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín zúčastnilo bezmála 30 detí.  Súťaž v poézii a próze je u žiakov stále v obľube. V oboch kategóriách bol približne rovnaký počet prezentujúcich. Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie v kategórii prózy, kde boli skutočne kvalitní prednášatelia so skvelými a vtipnými textami.

viac

Dňa 2.12 sa uskutočnili školské majstrovstvá žiakov vo florbale. Naši žiaci sa umiestnili na 2. mieste v okresnom kole, kde porazili družstvo  ZŠ Výčapy – Opatovce  8:4. So žiakmi ZŠ Na Hôrke  prehrali 7:4.  

viac
08-10 2015
Cezpoľný beh

Dňa 1. 10. 2015 sa konali majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu družstiev žiakov a žiačok základných škôl. Preteky sa konali  v mestskom parku na Sihoti. Aj naša škola sa zúčastnila tejto súťaže.  Súťažilo spolu 15 základných škôl  Nitrianskeho okresu. Štartovalo sa na dvakrát. Dievčatá bežali jeden okruh 1,5km a chlapci bežali dva okruhy  3km. Získali sme pekné čestné umiestnenie, z dievčat na štvrtom mieste skončila Jessica Diana Šerfözöová a na ôsmom Bernadeta Bírošová. Najlepšie umiestnenie z chlapcov dosiahol Marek Kravár, skončil na ôsmom mieste. V celkovom poradí obsadila naša škola  2. miesto.   

Všetkým zúčastneným pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

viac

V horúcich dňoch  12. júna až 14.júna 2015 v Bratislave reprezentovali našu školu  žiaci z 5.B triedy v celoslovenskej súťaži Liečivé rastliny. Krásny úspech  - 3. miesto,  získala Alexandra BLAŽKOVÁ. Hannah Hillová, Dominika Rácová, Tatiana Bohačiková , Sára Barantalová a Samuel Krajčír dostali diplom úspešného riešiteľa.

viac
Novinky v kocke