Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov 

 v školskom roku 2021/2022  

 

Čítaj viac 

 

  

Názov krúžku

Vyučujúci

Ročník

Termín

Spevácky krúžok

Sr. Petra Margaréta

2.-9. ročník

pondelok

13:30 - 14:30

Hudobno-dramatický

Mgr. Caleková

2.-4. ročník

utorok

13:45 – 14:45

Vybíjaná

Mgr. Melišková

3.-4. ročník

pondelok

13:30 - 14:30

Anglický jazyk

Mgr. Jakabová

1.A

pondelok

5. hodina

Anglický jazyk

Mgr. Cintulová

1.B

pondelok

6. hodina

Anglický jazyk

Mgr. Cintulová

2.A

piatok

6. hodina

Anglický jazyk

Mgr. Cintulová

2.B

utorok

6. hodina

Vybíjaná

Mgr. Bottová

5.-6. ročník

piatok

13:00 - 14:30

Podcastový krúžok

Mgr. Rajtarová

6.-9. ročník

štvrtok

13:40 – 14:40

Pohybový krúžok

Mgr. Šranková

6.-9. ročník

utorok

13:40 – 14:40

Školský časopis

Mgr. Mitošinková

5.-9. ročník

 

Nemecký jazyk

Mgr. Cintulová

7.-8. ročník

streda

7. hodina

Komunikačné zručnosti

Mgr. Kratochvílová

9. ročník

streda

13:30 - 15:30

Matematický krúžok

Mgr. Bírošová

9. ročník

štvrtok

13:30 - 15:30

Novinky v kocke