Základná škola sv. Svorada a Benedikta
01-07 2020
Poďakovanie

Milí žiaci, drahí kolegovia, vážení rodičia a priatelia školy!

 

Ukončili sme školský rok 2019/2020. Bol zložitý a ťažký, nakoľko sme zrazu museli prejsť na vzdelávanie, na ktoré nebol nikto z nás pripravený. Prezenčné vzdelávanie sa zmenilo na dištančné. Bolo spojené s mnohými problémami s technickým zabezpečením a v mnohých, najmä viacdetných rodinách, to spôsobilo určite nemalé množstvo problémov, možno aj napätých situácií.

viac

Milí rodičia a žiaci,

oznamujeme Vám program nasledujúcich dní.

29. júna je účasť žiakov v škole dobrovoľná. Prosíme, aby žiak, ktorý príde prvý krát do školy, priniesol podpísané tlačivo Vyhlásenie rodiča.

30. júna od 8:00 do 9:30 hod. bude triednická hodina, v rámci ktorej žiaci dostanú vysvedčenie (je potrebné priniesť podpísané tlačivo Vyhlásenie rodiča, ak bude žiak prvý krát v škole).

 

O 10:00 hod. bude v kláštornom kostole ďakovná svätá omša.

 

Žiaci, ktorí si neprevezmú vysvedčenie 30.6., si ho môžu prevziať cez prázdniny na sekretariáte GCM počas úradných hodín. (sleduj http://www.gcm.sk)

 

Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu a porozumenie.

 

Pax Christi!

 

 

viac

Milá p. učiteľka,

bola si pre nás darom. Vďaka za Tvoju službu.

 

Milí kolegovia, rodičia, žiaci, priatelia,

 

nech sa páči malá spomienka vo fotogalérii.

Jedna z úspešných divadelných hier na ktorej sa podieľala: Keby kamene vedeli rozprávať.

Môžete si prečítať jej poďakovanie - Veselé spomienky na smutný dátum.

 

(text: B. Farkašová)

viac

Len nám triedu nezrúcaj, takto by sme mohli pokračovať v pesničke. Naši druháci si totižto popoludní v ŠKD veľmi radi zatancujú. Pri tanečných choreografiách nám pomáha interaktívna tabuľa, kde si pustíme piesne a tancujeme a  tancujeme J. O tanečníkov nie je núdza. Môžete si pozrieť fotografie.

 

Fotogaléria

(text a foto: Katarína Borovská)

viac
16-06 2020
Telefonát

Možno je to trochu zvláštny názov článku, ale hneď vám vysvetlím o čo ide. Deti z 2.A totižto pravidelne telefonujú so spolužiakmi, ktorí nechodia do školy a sú doma. Porozprávame sa spolu, zasmeje, hádame hádanky, hráme si na hudobných nástrojoch, spievame pesničky, ale čo je najdôležitejšie- utužujeme naše kamarátstva.

 

(text, foto: Katarína Borovská)

viac

Pri prvom nástupe alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, v období do konca šk. roka 2019/2020, predkladá rodič  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Aktualizované tlačivo Vyhlásenie rodiča

Môžete si stiahnuť aj 

Potvrdenie dochádzky dieťaťa do a zo školy/ŠKD v čase od 1.- 30.6.2020 

viac

Vážení rodičia,

zverejňujeme krátku informáciu o upravenom výchovno-vzdelávacom procese od 1.6.2020:

  • Naša škola bude mať prevádzku od 7.00 do 16.00 hod., s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky školy neboli v spoločnej triede alebo v spoločnom ročníku. viac

Možno Vás prekvapí, že uprostred rôznych vyhlásení ministerstva školstva a elektronicky organizovaných aktivít sa objavila na stránke našej školy aktivita, ktorá bezprostredne súvisí s prácou detí. Je to azda jediná súťaž, ktorá sa konala v tomto čase ohrozenia koronavírusom.

Jedná sa o výtvarnú súťaž, ktorá býva vyhlásená už na začiatku školského roka. Tematicky je zameraná na niektoré knihy z Biblie. Tento rok to bola Kniha Exodus, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Keďže v Cirkvi je vyhlásený Rok Božieho slova, tak sme sa rozhodli, že urobíme všetko preto, aby sme deti a mladých motivovali k čítaniu Svätého písma a aj k výtvarnému zobrazeniu nejakej udalosti. Už vo februári sme na hodinách náboženstva a výtvarnej výchovy horlivo pracovali.

viac

Drahí budúci “GeCeMáci“, rodičia uchádzačov o štúdium na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda, ani v tomto mimoriadnom období nechceme zabudnúť na Vás, našich budúcich študentov a Vašich  rodičov.  

Na všetkých Vás, aj keď ešte nepoznaných, už teraz myslíme a zahŕňame Vás do  našich modlitieb.

Minister školstva SR vydal dňa 28. 4. 2020  dlho očakávané „Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“, v ktorom určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda na základe  tohto rozhodnutia upraví organizáciu, termíny a  kritéria na prijatie na štúdium, ktoré budú zverejnené na stránke školy (http://www.gcm.sk/) do 7. 5. 2020.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke