Základná škola sv. Svorada a Benedikta
28-03 2017
Testovanie 9

Dňa 5.4.2017 (streda)  sa uskutoční celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka – T9 – 2017.

Príchod žiakov do školy najneskôr 7:30 h, ukončenie testovania 11:10 h.

 Žiaci 5. – 8. ročníka  budú mať v ten deň riaditeľské voľno.

Títo žiaci sú automaticky odhlásení zo stravy v ŠJ. Kto má záujem o obed, musí sa prihlásiť.

 

Bližšie informácie o testovaní na stránke www.nucem.sk.

viac

Riaditeľstvo Spojenej  katolíckej školy 

ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre oznamuje,

 ŽE ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

sa uskutoční

  v UTOROK 4.4.2017 od 8.00 hod. – 16.00 hod.

v priestoroch ZŠ na Farskej ulici č.19 v Nitre.

 

VIAC INFO v ZÁPIS do 1. ROČNÍKA (hlavné menu)

viac
24-03 2017
Zber papiera

paperbox.gif – 16.96 kB

SKŠ - Základná škola sv. Svorada a Benedikta

 organizuje

 

 jarný  ZBER PAPIERA

 v termíne: 7.4. - 8.4. 2017

 

 v čase: v piatok - 7.4. od 16:00 do 18:00 hod.

              v sobotu - 8.4. od 7:00 do 15:00 hod.

 

 

 

viac

Prosba o 2 %

 

Vážení rodičia, milí priatelia,

 

i v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre našu Základnú školu sv. Svorada a Benedikta. Pri základnej škole je založené občianske združenie rodičovského spoločenstva, ktoré  je zaradené medzi oprávnených príjemcov, a teda je možné na tento účel prispieť aj v tomto roku  

        2 % z vašich daní. 

viac

23. marca 2017 sa na našej škole uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev z cirkevných i štátnych základných škôl a nižší stupeň osemročných gymnázií. Naša škola poslala trojčlenné družstvo v zložení – Martina Varšavová z 9. A, Jakub Vrchovský zo 6. A a Dorota Ducháčková z 5. B. Obsadili krásne 3. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy!

 

Fotogaléria

(text: Sr. Mária Agáta Šebová, foto: Dominika Valašková)

viac

V dňoch 23. -24. marca 2017 sa konala celoslovenská konferencia Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny v Považskej Bystrici. Zúčastnili sa na nej vedúce predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry,  Mgr. G.Kratochvílová  za základnú školu a PaedDr. V.Ďurfinová za gymnázium. Absolvovali veľmi bohatý a plodný program. Získali cenné informácie o nových trendoch vyučovania slovenského jazyka a literatúry, významné posuny v lingvistike, v hláskosloví, morfológii a rovnako aj  v syntaktických rovinách jazyka. Zaujala nás najmä hraničná  morfosyntaktická disciplína.

viac

Podporovať čitateľskú gramotnosť a zdatnosť  sa dá rôznym spôsobom. V rámci Marca - mesiaca kníh a v súlade s tematickým celkom Dráma a dramatické umenie v 5. ročníku sme pripravili projekt: Bábková hra očami a rukami detí...

viac

V piatok 17.marca sme v 1.A triede privítali predškolákov z našej materskej školy. Plní zvedavosti a očakávania riešili úlohy, ktoré mali pripravené.  Vyskúšali si písanie na tabuľu, sedenie v laviciach, hlásenie pri odpovedaní... Prvákom zaspievali, zacvičili, zarecitovali.

viac
07-03 2017
Nitrava 2017

12. marca sa uskutočnili medzinárodné preteky v krasokorčuľovaní o pohár víťazstva s názvom Nitrava 2017. Zúčastnili sa na ňom aj naše športové talenty a žali aj úspechy. V náročnej konkurencii získala 2. miesto žiačka Katka Drndzíková (II.A), 3. miesto Kira Frederika Kratochvílová (IV.B) a 4. miesto Lucia Rimešová (III.A) a rovnako na krásnom 4. mieste sa umiestnil žiačik Dominik Drndzík (I.B). Srdečne im blahoželáme a prajeme ďalšie športové úspechy.

 

Fotogaléria

(text: Mgr. G. Kratochvílová)

viac

Marec je mesiacom  kníh a to je ten najlepší čas začať s ich čítaním. Veď knihy sú naši najlepší kamaráti.

V pondelok 6.marca boli prváci z 1.A v Krajskej knižnici Karola Kmeťka pasovaní za rytierov a čitateľov knižnice.  Zoznámili sa s princeznou  Písmenočkou a splnili všetky jej  úlohy.  

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke