Základná škola sv. Svorada a Benedikta

25kola.png – 1.02 MBDňa 2.6. 2016 oslávime 25. výročie vzniku našej školy svätou omšou celebrovanou otcom biskupom Viliamom Judákom. Slávnosť bude pokračovať programom pre pozvaných hostí v priestoroch Spojenej katolíckej školy.

 

Ďakujeme Ti, Bože, za tvoju lásku, vďaka Ti za pomocnú ruku, ktorú k nám neustále vystieraš.
Ďakujeme Ti za všetky dary a dobrodenia, za Tvoje láskavé vedenie.

 

Odplať Pane dobro všetkým, ktorí s pokorou pristupovali k Tvojmu dielu a napomáhali  jeho rastu modlitbou a každodennou prácou.

 

(text: Mgr. J. Buffová)

viac

Tak ako každý rok, aj  v tomto školskom roku sa žiaci 2.-4. ročníka zapojili do 16. ročníka čitateľskej súťaže Čítajte s nami. Od októbra do apríla žiaci pravidelne navštevovali Krajskú knižnicu Karola Kmeťka v Nitre, kde v detskom oddelení prezentovali prečítané knihy a v súťaži zbierali body.  Pred vyhodnotením žiaci napísali záverečný test. A ako sme v súťaži obstáli?

viac

V dňoch 9. -13. mája 2016 prežili žiaci 4.A a 4.B krásnych päť dní v Škole prírody v Čičmanoch. Nádherná príroda Strážovských vrchov, pohľad na Kľak aj výborné počasie učarovalo každému. Deti si mohli zasúťažiť, zašportovať, pohrať sa,  čo to aj naučiť a hlavne,  utužiť kamarátske vzťahy. Navštívili skanzen v Čičmanoch, betlehem v Rajeckej Lesnej , zvládli túru na zjazdovku, dozvedeli sa mnoho o poskytovaní prvej pomoci. Všetci si odniesli nezabudnuteľné zážitky.

viac
16.05.2016
Deň matiek

Tento rok, ako aj po iné roky,  sme oslavovali Deň matiek. Pani učiteľky so žiakmi nacvičili program. Žiaci z prvého stupňa predniesli pekné piesne, básne, malý tanček – ukazovačku ; flautový krúžok sa prezentoval tromi skladbičkami s klavírnym sprievodom ; za druhý stupeň zaznela pieseň o mame a zároveň celým programom sprevádzali slovom, spevom, tancom aj scénickou dramatizáciou  žiaci z ilustračného krúžku.

viac

Prvý májový piatok 6. mája 2016 sme mali anglickú svätú omšu. Hlavným celebrantom bol páter  Gregory White zo Spojených štátov amerických.  V kázni nám priblížil život a špiritualitu sv. Dominika Savia.Prvý májový piatok 6. mája 2016 sme mali anglickú svätú omšu. Hlavným celebrantom bol páter  Gregory White zo Spojených štátov amerických. 

 

viac
12.05.2016
Deň Zeme

Deň Zeme sme si pripomenuli krátkym programom, ktorý sme pripravili pre našich mladších spolužiakov.

(text: M. Pružincová, foto: sr. Diana)

Fotogaléria

viac

Radostný deň pre našich tretiakov bol  1. máj, kedy po prvý krát prijali sväté prijímanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac

1.      Rafael Ďurica                        1.B       460 kg
2.      Katarína Vallová                   1.B       452 kg
3.      Timotej Tužák                       3.A       365 kg


Simona Solčianska       9.B       300 kg
Eva Tršková               9.B       212 kg
Lea Jakubičková         3.B       207 kg
Nina Pavlíková           4.A       202 kg
Matej Karban             3.B       200 kg

viac
25.04.2016
Song contest

Dňa 20.4. 2016 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v piesni v anglickom jazyku „Song“ . Zúčastnilo sa 23 žiakov z oboch stupňov našej školy. Súťaž sa uskutočnila v 7.triede, kde sme si pomáhali počítačovou technikou. Niektorí žiaci mali pripravený hudobný sprievod – karaoke, niektorí boli doprevádzaní hrou na gitare. V porote boli p. uč. Rajtarová  a p.uč. Katrebová. Pomáhal nám aj manžel p. uč. Rajtarovej, ktorý spolu s pani učiteľkami zaspievali na úvod pieseň od L.Cohena – Halelujah. Mali sme aj široké obecenstvo. Svojou prítomnosťou nás potešili aj žiaci anglického krúžku spolu s p. uč. Porubskou, ktorá dlhé roky pripravuje žiakov na túto súťaž.

viac
21.04.2016
Deň Zeme

Pri príležitosti dňa Zeme, ktorý si pripomenieme dňa 22. 4. 2016 sme v ŠKD otvorili sériu aktivít o Zemi a o životnom prostredí. Začali sme 8. 4, kedy k nám do školy zavítal Ing. Róbert Chlebo, PhD. z Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke
  • Dňa 2.6. 2016 oslávime 25. výročie vzniku ... / viac