Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Na konci školského roka som sa zúčastnil veľkej slávnosti na Mestskom úrade v Nitre. Patril som medzi hŕstku žiakov nitrianskych škôl, ktorí boli ocenení osobne pánom primátorom Marekom Hattasom za výbornú reprezentáciu mesta Nitry. Bol som ocenený za hru na akordeóne, lebo sa mi počas školského roka v súťažiach veľmi dobre darilo.

(text: Vilko Tužák)

viac

DSC_2472.JPG – 2.11 MB

 

Vážení rodičia,

 v školskom roku 2019/2020

otvárame krúžky.

  

POPLATOK ZA KRÚŽKY:

 Za 1.krúžok:  Vzdelávací poukaz

 Za ďalšie krúžky: 3,- € na mesiac alebo podľa zadania

 

 Čítaj viac 

 

  

 

viac

Všetkých  Vás pozývame na

 

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT,

 

ktorý sa uskutoční dňa 22. septembra 2019 v Bratislave.

 

Zo Spojenej katolíckej školy v Nitre organizujeme autobus.

Odchod: nedeľa 22. septembra 2019 o 7, 30 hod.

od zimného štadióna v Nitre

 

Cena: 7 € na osobu

 

Program: pochodzaživot.sk

 

Nahlásiť sa môžete u sr. Márie Agáty Šebovej osobne alebo mailom: sr.mariaagatazavináčfamiliemariens.org

viac

Milí rodičia, priatelia a dobrodinci školy!

 

Srdečne Vás pozývam na stretnutie s americkým spisovateľom Rodom Dreherom, ktoré sa uskutoční v stredu 4. septembra o 15.30 hod. v aténskej miestnosti na internáte Gymnázia sv. Cyrila a Metoda.

Myšlienky jeho knihy „Benediktova voľba“  o vytváraní zdravých kresťanských komunít, prežívaní viery a kresťanskom živote v čase morálneho úpadku sú nám blízke, a preto sme sa rozhodli pozvať ho k nám.

Bude zabezpečený preklad z angličtiny do slovenčiny, preto je potrebné priniesť si mobil so slúchadlami.

So srdečným pozdravom

p. Peter Šabo, školský kaplán

viac

Vážení rodičia,

v spolupráci s jazykovou školou E-KU Nitra pripravujeme jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka, ktoré budú v prípade dostatočného záujmu, prebiehať priamo v priestoroch SKŠ Nitra v čase po vyučovaní. Kurzy budú organizované podľa vzdelávacieho programu Súkromnej jazykovej školy E – KU Inštitútu jazykovej a interklultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra.

viac

1.  Vrecko na hygienické potreby

      uterák s uškom, tekuté mydlo, vreckovky, pohár

2.  Vrecko na prezuvky

     pevná obuv s bielou podrážkou

3.  Telesná výchova v detskom kufríku alebo v plátennom       vrecku

     tričko, tepláková súprava, ponožky, tenisky s podrážkou,

     ktorá nefarbí, švihadlo, tenisová loptička

viac

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po čom túži Tvoje srdce.

                                                                              Ž 37,4

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

prajeme Vám požehnané prázdniny plné objavovania, nových zážitkov a stretnutí, radosti a oddychu. 

 

Ak by ste niečo potrebovali, úradné hodiny cez prázdniny sú každú stredu od 8:00 do 12:00 hod.

                                                                                          Stretneme sa 2. septembra 2019.

admin

viac

Piatok 7. júna 2019  sa v priestoroch CVČ  DOMINO v Nitre konala okresná súťaž  v letnom aranžovaní. Našu školu reprezentovala Katka Molnárová zo 6.A. Témou súťaže bol „vypichovaný aranžmán pre muža"  ku Dňu otcov.

 

Fotogaléria

(foto a text: PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac

Katka Zelenajová  nám priniesla živú korytnačku. Porozprávala nám o nej veľa zaujímavostí. Pre všetkých bol zážitok, keď si ju mohli pohladiť. Dominik Barta nám priniesol zas rôzne druhy obilia.

 

Fotogaléria

(text a foto:  PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac

Žiaci z 5.A triedy  znova prekvapili svojich spolužiakov.  Na hodiny biológie si pripravili krásne projekty. Svojim spolužiakom priniesli časť živej prírody. Emka Vachová názorne vysvetlila, čo sú sukulenty, porozprávala nám  o akvárijnej rybke.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke