Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vážení rodičia,


z dôvodu pozitívneho výskytu ochorenia Covid-19 u nepedagogického zamestnanca kuchyne a na odporúčanie RÚVZ v Nitre,

 

sa nebude od zajtra 22.10.2020 do odvolania

vydávať strava v školskej jedálni.

 

Vyučovanie vo štvrtok 22.10. a v piatok 23.10. bude končiť o 12:30 hod., školský klub detí bude riadne fungovať. Prosíme rodičov, aby deťom, ktoré zostanú v školskom klube detí zabezpečili suchý obed.

Ďakujeme Vám za porozumenie.
vedenie školy

viac

Vážení rodičia, milí žiaci,

triedy 6. - 9. ročníka pokračujú vo vyučovaní od

19.10.2020 prezenčnou formou,

podľa rozvrhu hodín. Počas výučby budeme  dodržiavať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia RÚVZ a Ministerstva školstva SR.

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,


v prílohe Vám posielame základné pravidlá postupu pri zistení poztívneho testu na ochorenie COVID-19 a pravidlá pre osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou.

Pravidlá postupu pri zistení pozitívneho testu na ochorenie COVID-19

Pravidlá pre osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou

viac
Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,
 

Dnes 12. 10. 2020 (pondelok) od 17:00 do 17:30 hod. sa uskutoční živé vysielanie riaditeľa SKŠ k aktuálnej situácii na škole prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. V priebehu vysielania môžete klásť otázky prostredníctvom chatu.

Kliknutím na link nižšie sa môžete pripojiť. Po otvorení linku sa Vám objaví ponuka s možnosťami. Zvoľte možnosť "Sledovať radšej na webe" a následne – pripojiť sa ako "anonym".

viac

Vážení rodičia, žiaci,
na základe medializovaných informácií ministerstva školstva Vám oznamujeme nasledovné opatrenia:
1. žiaci základných škôl sa vyučujú prezenčne za sprísnených opatrení,
2. žiaci gymnázia od 12. 10. 2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie (na základe rozhodnutia ministra),
3. nižšie ročníky osemročných gymnázií (prima – kvarta), ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole, budú fungovať v normálnom režime s povinným nosením rúšok,

viac

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa

udeľuje riaditeľské voľno v termín od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ sv. Svorada a Benedikta

a pre žiakov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda.

viac

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov  riaditeľ školy  so súhlasom zriaďovateľa  

udeľuje  riaditeľské voľno

v termíne od 06. 10. 2020 do 09. 10. 2020  

pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ sv. Svorada a Benedikta.

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, 

 

riaditeľ školy vydáva Dodatok č. 7 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

 

riaditeľ školy vydáva Dodatok č. 5 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

riaditeľ školy vydáva dodatok k „Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19 zo dňa 26. 08. 2020 . Dodatok obsahuje  zmeny vykonané na základe aktualizácie manuálu MŠVVaŠ SR „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021“ zo dňa 16. 09. 2020, ktoré sú prispôsobené na podmienky školy.

Nižšie Vám prinášane opatrenia platné do 30. 09. 2020. Celý dokument nájdete v prílohe.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke