Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Na našej škole sa v dňoch 15. – 18. mája 2018 uskutočnil plavecký výcvik žiakov  6. ročníka.  Nádych -  výdych, nádych - výdych.... A bolo to! Tí, čo základy  plávania  ovládali, si  prišli na  svoje. Paráda! A uveríte, že po skončení kurzu boli všetci plavci?!  Tí, ktorí výcvik viedli, boli s výsledkom spokojní. Žiaci boli disciplinovaní a vďační za príjemné osvieženie.

viac

V sobotu 19.mája sa uskutočnila púť do Šaštína k našej nebeskej matke,  k Sedembolestnej Panne Márii. Po viacerých organizačných peripetiách sa takmer šesťdesiatka pútnikov stretla na Zimnom štadióne. Vzájomné pozdravy, úsmevy a slniečko na oblohe predpokladalo príjemný a pekný deň. Prišli mamičky, staré mamy, otcovia rodín, starí rodičia, maličké deti i väčšie. Medzi nich dobre zapadli aj členovia učiteľského zboru a, samozrejme, aj naše sestričky Mária Agáta a sr. Petra Margaréta. Cesta ubiehala pokojne a v modlitbe svätého ruženca. V Šaštíne sa nám odkryl obraz našej monumentálnej, úžasnej Národnej svätyne – Baziliky Sedembolestnej Panny Márie.

viac

V dňoch 14. – 18. mája sa 44 štvrtákov ŠKOLY V PRÍRODE otestovalo v existencii bez rodičovskej starostlivosti a prežili to všetko v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch. Samozrejme im v boji o prežitie pomáhalo 9 dospelých, triedne pani učiteľky, pani vychovávateľky a animátori. Veľkou radosťou bol príchod p. Petra, ktorý s nami strávil tieto radostné chvíle a bol všetkým veľkou oporou.

viac
21-05 2018
SONG 2018

Dňa 7.5.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Song 2018. Do okresného kola v Centre voľného času Domino postúpili Kamilka Líšková zo 7.A, ktorá spievala svoju vlastnú tvorbu a skupina Sabína a Sára Niňajové zo 7.A a Sofia Bánovská z 9.A. Do Domina rovnako postúpila skupina dievčat z 5.B  Eliška Petrušková, Lenka Ličková, Laurika a Alžbetka Kopecké.

viac

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána je pre našu základnú školu významným dňom. Každoročne máme slávnostnú svätú omšu, pri ktorej sa zasväcujeme Panne Márii. Tento rok nás prišiel navštíviť salezián – don Jozef Luscoň. Na besede nám priblížil život prvého slovenského saleziánskeho blahoslaveného Titusa Zemana. V kázni počas svätej omše  nám s pomocou rôznych pomôcok a prirovnaní vysvetľoval nádherný Boží plán so stvorením a túžbu Boha priviesť raz všetkých ľudí do neba.

viac

Len na jedinom mieste na Slovensku, v dubových lesoch  pri Topoľčiankach, máme možnosť na vlastné oči vidieť zubra európskeho. Tak sme sa tam v stredu 9.mája vybrali, aby sme ho uvideli a niečo sa o ňom dozvedeli. Podľa medzinárodnej dohody o chove zubra sú všetky zubry narodené na Slovensku pomenované menami, ktoré začínajú slabikou Si – napr. Sibirka, Sivko, Silan.... Odtiaľ sme sa presunuli do Arboréta v Mlyňanoch, kde sme obdivovali krásu rozkvitnutých rododendronov a azaliek. Každá časť záhrady mala svoje čaro.

viac

Alebo: „Ako rýchlo to prešlo." To boli vzácné slová našich žiakov na konci dvojhodinového maratónu objavovania princípov rôznych modelov z fyziky, biológie a chémie. Navštívili sme zábavné centrum vedy v Bratislave - Aurelium. Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou", kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Využívajú sa tu neformálne metódy, vyvažujúce prvky hry a vzdelávania. Idea centra vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov.

viac

V stredu 9.mája 2018 sa v našej škole rozozvučali piesne rôzneho žánru. Do ďalšieho ročníka súťaže Svoradov slávik sa zapojilo približne 40 detí z ročníkov 1.-4. Veru prváci sa vôbec nedali zahanbiť a získali ocenenie v každej kategórii. Ťažké bolo vybrať najlepších, ktorí nás budú reprezentovať na ďalšom kole súťaže. Blahoželáme víťazom a prajeme všetkým zúčastneným, aby im spievanie vydržalo nadlho. Veď spev je úžasný dar, ktorý len tak hocikto nemá...

viac

   Vážení rodičia, milé mamičky, staré mamy, žiaci, deti                                            a priatelia,

 

srdečne Vás všetkých pozývame v rámci osláv

Dňa matiek na púť do Šaštína,

do Národnej svätyne – Baziliky Sedembolestnej Panny Márie.

 

Dátum: 19.5. 2018

Doprava: 2 autobusy Arriva

Odchod: Zimný štadión Nitra

Čas odchodu: 8.15 hod.

viac

My, žiaci 5. A a 5. B, sme vo štvrtok 20. apríla vycestovali za zážitkami a novými vedomosťami na školskú exkurziu do Kremnice. Počasie sme si objednali, desiatu zabalili do ruksakov a dobrú náladu nám dali rodičia pri lúčení. Cesta nám teda ubehla rýchlo a nás čakal zaujímavý program ako návšteva Múzea mincí a medailí, či kostolíka sv. Kataríny. Múzeum to nebolo obyčajné, ale plné prekvapení. Navštívili sme v ňom i baňu, kde sme s helmami na hlavách hľadali zlatú žilu i nástroj na razenie mincí.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke