Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vytrvať vo viere – to je téma tohtoročnej Biblickej olympiády. K tomu si žiaci mali prečítať časti knihy Genezis, proroka Daniela, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. Školské kolo sa uskutočnilo 24. januára 2024. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov z druhého stupňa. Žiačky, ktoré obsadili prvé tri miesta, vytvorili družstvo a postúpili do dekanátneho kola. Bola to Miriam Mátelová z 9. B, Miriam Poláková zo 7. A a Veronika Machová zo 7. B. V dekanátnom kole, ktoré sa konalo 21. marca 2024 na Piaristickej spojenej katolíckej škole obsadili krásne 2. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy!

viac

„Súkromné modlitby sa podobajú slame rozhádzanej po poli. Keď sa samotná slama zapáli,
plameň je slabý. Ak však zozbierane slamu do snopu, oheň je jasný a stúpa vznešene
k nebesiam. Taká je spoločná modlitba.“ Touto myšlienkou od sv. Jána Mária Vianneya sme
začali spoločnú krížovú cestu.

viac

Ručné práce sú pre duševné zdravie neoceniteľní pomocníci a bojovníci so stresom, trénujú trpezlivosť, pamäť a jemnú motoriku. Tak vymeňme mobily za vlnu! Naši piataci to už urobili.

viac

Tento deň nám pripomína, že učitelia sú základom každej vzdelávacej inštitúcie a ich práca je neoceniteľná.

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov Regionálny úrad školskej správy v Nitre slávnostne ocenil 34 pedagógov Nitrianskeho kraja a medzi nimi našu pani učiteľku Mgr. Gabrielu Kratochvílovú za celoživotnú pedagogickú činnosť v oblasti slovenského jazyka, občianskej náuky a za bohatú mimoškolskú a publikačnú činnosť. Pani učiteľke Kratochvílovej srdečne blahoželáme! Ocenenie, ktoré dnes prijala je len malým prejavom vďačnosti za to, čo táto výnimočná a srdečná pani učiteľka urobila pre školstvo a generácie detí.

viac

VÝBEROVÉ KONANIE

Učiteľ / učiteľka v materskej škole

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.04.2024 na voľné pracovné miesto

viac

Veľmi sa tešíme, že na svojom 265. zasadnutí 7. decembra 2023 rozhodla Konferencia ministrov vzdelávania spolkových krajín Nemecka (KMK) o schválení žiadosti nášho Gymnázia sv. Cyrila a Metoda vykonávať skúšky na Nemecký jazykový diplom DSD II. Týmto sa stávame jednou z tzv. DSD-škôl. 

viac

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 9 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách Vám oznamujeme, že riaditeľ Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra

viac
23-02 2024
DOD 2024
Všetky udalosti...
Novinky v kocke