Základná škola sv. Svorada a Benedikta

VÝBEROVÉ KONANIE

Učiteľ / učiteľka v materskej škole

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.04.2024 na voľné pracovné miesto

viac

Dňa 24.4.2024 prijal pozvanie do nášho ŠKD pán včelár Ing. Robert Chlebo. Prišiel medzi nás, aby sa s nami podelil o praktické skúsenosti s chovom včiel. Deti sa dozvedeli veľa informácií o ich chove, o druhoch včiel, o matke, včielkach robotniciach, trúdoch, sršňoch a čmeliakoch. Prezentácia bola veľmi zaujímavá, obohatená obrázkami zo života včiel. Deti mali veľa otázok, na ktoré im pán včelár veľmi rád odpovedal. Ďakujeme mu za vynikajúcu besedu!

viac

Vytrvať vo viere – to je téma tohtoročnej Biblickej olympiády. K tomu si žiaci mali prečítať časti knihy Genezis, proroka Daniela, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. Školské kolo sa uskutočnilo 24. januára 2024. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov z druhého stupňa. Žiačky, ktoré obsadili prvé tri miesta, vytvorili družstvo a postúpili do dekanátneho kola. Bola to Miriam Mátelová z 9. B, Miriam Poláková zo 7. A a Veronika Machová zo 7. B. V dekanátnom kole, ktoré sa konalo 21. marca 2024 na Piaristickej spojenej katolíckej škole obsadili krásne 2. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy!

viac

„Súkromné modlitby sa podobajú slame rozhádzanej po poli. Keď sa samotná slama zapáli,
plameň je slabý. Ak však zozbierane slamu do snopu, oheň je jasný a stúpa vznešene
k nebesiam. Taká je spoločná modlitba.“ Touto myšlienkou od sv. Jána Mária Vianneya sme
začali spoločnú krížovú cestu.

viac

Ručné práce sú pre duševné zdravie neoceniteľní pomocníci a bojovníci so stresom, trénujú trpezlivosť, pamäť a jemnú motoriku. Tak vymeňme mobily za vlnu! Naši piataci to už urobili.

viac

Tento deň nám pripomína, že učitelia sú základom každej vzdelávacej inštitúcie a ich práca je neoceniteľná.

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov Regionálny úrad školskej správy v Nitre slávnostne ocenil 34 pedagógov Nitrianskeho kraja a medzi nimi našu pani učiteľku Mgr. Gabrielu Kratochvílovú za celoživotnú pedagogickú činnosť v oblasti slovenského jazyka, občianskej náuky a za bohatú mimoškolskú a publikačnú činnosť. Pani učiteľke Kratochvílovej srdečne blahoželáme! Ocenenie, ktoré dnes prijala je len malým prejavom vďačnosti za to, čo táto výnimočná a srdečná pani učiteľka urobila pre školstvo a generácie detí.

viac

Veľmi sa tešíme, že na svojom 265. zasadnutí 7. decembra 2023 rozhodla Konferencia ministrov vzdelávania spolkových krajín Nemecka (KMK) o schválení žiadosti nášho Gymnázia sv. Cyrila a Metoda vykonávať skúšky na Nemecký jazykový diplom DSD II. Týmto sa stávame jednou z tzv. DSD-škôl. 

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke