Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Zamestnanci

 

 

Zoznam  nepedagogických  pracovníkov

1.

Mgr. Zuzana Andoková

administratívna pracovníčka, mzdová účtovníčka

2.

Ivana Beňová

sekretárka, administratívna pracovníčka

3.

Mgr. Martin Berta 

správca počítačovej siete a školského informačného systému

4.

Ing. Veronika Slováková

účtovníčka a pokladníčka

5.

Ing. Elena Balážová

personalistka

6.

Terézia Očenášová

knihovníčka v školskej knižnici, správkyňa príručného registratúrneho strediska, vrátnička

7.

Martin Čurgali

školník

8.

Ján Hakl

školník

9.

Tibor Száraz

vedúci školník

10.

Viera Bírová

vrátnička na ZŠ

11.

Darina Javorová

vrátnička na gymnáziu a internáte

12.

Katarína Mocnárová

vrátnička na gymnáziu a internáte

13.

Alena Ďurišová

upratovačka na G

14.

Lívia Lacová

upratovačka na G

15.

Ing. Daniela Svinčiaková

upratovačka na G

16.

Daniela Šulíková

upratovačka na G

17.

Erika Šulíková

upratovačka na G /zastupovanie počas NV/

18.

Eliška Balková

upratovačka ŠI

19.

Eva Buchová

upratovačka ŠI

20.

Iveta Andrašiková

upratovačka na ZŠ

21.

Mária  Košťálová

upratovačka na ZŠ

22.

Henrieta Kreháková

upratovačka na ZŠ

23.

Mária Kiššová

upratovačka v MŠ

24.

Katarína Vlčeková

upratovačka v MŠ

G – Gymnázium

ŠI – Školský internát

 

 

Pracovníci školskej jedálne:

 

 

1.

Marta

Nováková

vedúca školskej jedálne

2.

Anna

Šabíková

hlavná kuchárka

3.

Andrea

Bégerová

pomocná kuchárka pre MŠ

4.

Beata

Čerňanová

pomocná kuchárka

5.

Irena

Hudecová

pomocná kuchárka

6.

Oľga

Koszorúová

pomocná kuchárka

7.

Silvia

Ligačová

pomocná kuchárka

8.

Gabriela

Vodná

pomocná kuchárka

9.

Zuzana

Molnárová

kuchárka

10.

Zlatica

Šranková

kuchárka

11.

Mária

Vrbová

kuchárka

12.

Henrieta

Zaťková

kuchárka

13.

Mária

Žákovičová

pomocná kuchárka

 

 

Novinky v kocke