Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Zamestnanci

 

Zoznam  nepedagogických  pracovníkov

Mgr. Beáta Kudlačáková

vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku

Mária Borecká

účtovníčka

Ing. Mária Malíková

personalistka

Zuzana Ševčíková

sekretárka, mzdová účtovníčka

 

 

Tibor Száraz 

školník

Martin Čurgali

školník

Katarína Mocnárová

vrátnička

Darina Javorová

vrátnička G

Júlia Matluchová

vrátnička v ŠI

Terézia Očenášová

vrátnička ZŠ, archivárka, knihovníčka

Alena Ďurišová

upratovačka G

Daniela Šulíková

upratovačka G

Daniela Svinčiaková

upratovačka G

Lívia Lacová

upratovačka G

Ingrid Urcikánová

upratovačka G

 

 

Eva Buchová

upratovačka ŠI

Gabriela Reháková

upratovačka ŠI

Viera Trnkusová

upratovačka ZŠ

Eva Marcinkechová

upratovačka ZŠ

Mária  Košťálová 

upratovačka ZŠ

Viera Bírová upratovačka ZŠ

 

 

Mária Kiššová

upratovačka MŠ

Katarína Vlčeková upratovačka MŠ
   

Marta Nováková

vedúca školskej jedálne

Anna Šabíková

hlavná kuchárka

Zlatica Šranková

kuchárka

Helena Kollárová

pomocnica v kuchyni

Alžbeta Hrúzová

pomocnica v kuchyni

Oľga Koszorúová

pomocnica v kuchyni

Silvia Ligačová

pomocnica v kuchyni

Zuzana Molnárová

kuchárka

Eva Stoklasová

pomocnica v kuchyni

Michaela Čanakyová

pomocnica v kuchyni

Mária Podlužanská

kuchárka

Helena Deáková

pomocnica v kuchyni

Zdenka Gubáňová

pomocnica v kuchyni

Eva Chlebcová

pomocnica v kuchyni

Anna Miková pomocnica v kuchyni
Mária Vrbová pomocnica v kuchyni

 

G – Gymnázium

ŠI – Školský internát

 

Novinky v kocke