Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Poplatky a účty

Prehľad poplatkov a čísla účtov

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na zariadenia

Výška poplatku v €

Periodicita poplatku

Termín splatnosti

Číslo účtu

Školský klub detí

17€ /1 mes. do 30.11.2023

20€/1 mes. od 1.12.2023

71€ sep-dec

60€ jan-marec

60€ apríl-jún

3x ročne

1. platba

31.10.

2.platba

28.2.

3. platba

31.5.

SK4802000000000341847162

Školská jedáleň 

ZŠ 1. stupeň

ZŠ 2. stupeň

mesačne

do 20. dňa predch.mes.

SK9202000000001178271259

Sponzorský účet SKŠ

 

SK3502000000002416462056

 

Príspevky od rodičov

Združenie pri SKŠ,

ZŠ sv. Svorada a Benedikta

 prvé dieťa 25€

 druhé dieťa 20€

 tretie a ďalšie dieťa 0€

 1x ročne SK4202000000003186443953

Pri platbe na účet do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.

Novinky v kocke