Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Pedagógovia

  Zoznam  pedagogických  pracovníkov


 

Vedenie školy  

 

Mgr. Radoslav Rusňák

 ANJ, KNB 

riaditeľ školy

 

 

 

Mgr. Stanislava Porhajašová

 1.- 4. roč.

zástupca riaditeľa

 

Pedagógovia

 PaedDr. Dana  Baráthová

1.- 4. roč. 

Triedna učiteľka: I.A 

 Mgr. Andrej Barčák

1.- 4. roč.

Triedny učiteľ: IV.B

Mgr. Margaréta Bírošová

MAT,KNB

výchovná poradkyňa

 Mgr. Katarína Bottová

1.- 4. roč.

Triedna učiteľka: I.B 

 Mgr. Jana Buffová

1.- 4. roč.

Triedna učiteľka: III.A 

 Mgr. Elena Caleková

1.- 4. roč.

Triedna učiteľka: II.A

 Mgr. Mária Cintulová

ANJ, NEJ

učiteľka

 Mgr. Blanka  Farkašová

FYZ, INF

Triedna učiteľka: V.A

Mgr. Eva Hallerová

SJL, ANJ

Triedna učiteľka: V.B

 Mgr. Dajana Hatinová

TSV, PG

Triedna učiteľka: VIII.A

 Mgr. Zuzana Heczková

BIO, CHEM, INF

Triedna učiteľka: VI.A

RNDr. Katarína Horváthová, PhD.

MAT, FYZ

učiteľka

 Mgr. Katarína Jakabová

ANJ, BIO

Triedna učiteľka: IX.B

 Mgr. Zuzana Katrebová

1.- 4. roč.

učiteľka

Mgr. Ľubica Kráľová

TSV, OBN

učiteľka

Mgr. Angelika Levická

SJL, GEG

Triedna učiteľka: VI.B

 Mgr. Monika Ondrušková

SJL, KNB

učiteľka

 Mgr. Alena Melišková

1.- 4. roč.

Triedna učiteľka: IV.A

 Mgr. Beáta Rajtarová

ANJ, PSY

Triedna učiteľka: VII.A

 Mgr. Helena Slováková

SJL, KNB

Triedna učiteľka: IX.A

 dp. Mgr. Peter Šabo

KNB

učiteľ

 Mgr. sr. Mária Agáta Šebová

KNB

Triedna učiteľka: VIII.B

 Mgr. Katarína Škultétyová

1.- 4. roč.

Triedna učiteľka: III.B

 Mgr. Kristína Šranková

ANJ

Triedna učiteľka: VII.B

 

Pedagogickí asistenti

Martina Bažaličková

Mgr. Jaroslav Bubenčík

Ing. Silvia Halászová

 

 

Novinky v kocke