Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Dokumenty

Tlačivá

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Ospravedlnenie žiaka 

Žiadosť o uvoľnenie z hodiny

Žiadosť o štúdium v zahraničí

Žiadosť o prihlásenie žiaka z inej školy na ZŠ sv. Svorada a Benedikta

Potvrdenie o návšteve školy

Žiadosť o oslobodenie žiaka z telesnej výchovy

Žiadosť o komisionálne preskúšanie

Žiadosť o individuálne štúdium 

Zápisný lístok stravníka

Potvrdenie z farnosti

Aktualizované tlačivo Vyhlásenie rodiča

Potvrdenie dochádzky dieťaťa do a zo školy/ŠKD v čase od 1.- 30.6.2020 

 

Dokumenty

Štatút školy

Školský poriadok

Pracovný poriadok školy

Koncepcia rozvoja SKŠ 2013-2018

Koncepcia rozvoja SKŠ 2018-2022

 

Školský vzdelávací program- ISCED 1

Inovovaný školský vzdelávací program- ISCED 1

Školský vzdelávací program- ISCED 2

Inovovaný školský vzdelávací program- ISCED 2

Systém hodnotenia pre jednotivé vyučovacie predmety

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2012/2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2013/2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2019/2020

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020 / 2021

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2021 / 2022

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2022 / 2023

 

Plán práce školy 2013/2014

Plán práce školy 2014/2015

Plán práce školy 2015/2016

Plán práce školy 2016/2017

Plán práce školy 2017/2018

Plán práce školy 2018/2019

 

Plán práce školy 2021/2022

 

 

Objednávka č. 35/2018

Objednávka č. 38/2018

 

Zásady spracúvania osobných údajov

 

Duchovno-výchovný projekt 2012

Materská škola svätých anjelov strážcov

 

2%

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Novinky v kocke