Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Výchovný poradca

šk. r. 2023/2024

Mgr. Margaréta Bírošová


Konzultačné hodiny:
Streda: 13:00 h – 14:30 h

Tel. č.: 0917 597 160


(prosíme termín konzultácie vopred dohodnúť)

 

Oznam pre piatakov:

1.termín prijímacích pohovorov do 8- ročných gymn. 2.5.2024 – 3.5.2024
2.termín prijímacích pohovorov do 8 - ročných gymn. 6.5.2024 – 7.5.2024

Oznam pre deviatakov:

TESTOVANIE 9 - 2024 sa uskutoční 20. marca 2024 (streda)
Náhradný termín je 4. apríla 2024

1.termín prijímacích pohovorov 2.5.20243 – 3.5.2024
2.termín prijímacích pohovorov 6.5.2024 – 7.5.2024

Užitočné webové adresy:

www.svs.edu.sk
www.zoznamskol.eu
www.exam.sk

 

 

Novinky v kocke