Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Výchovný poradca

šk. r. 2022/2023

PaedDr. Beáta Szőcsová


Konzultačné hodiny:
Streda: 11: 50 h – 12: 25 h
Štvrtok: 8 : 00 h – 9: 15 h
(alebo podľa dohovoru)

 

Oznam pre piatakov:

1.termín prijímacích pohovorov do 8- ročných gymn. 4.5.2023 – 5.5.2023
2.termín prijímacích pohovorov do 8 - ročných gymn. 9.5.2023 – 10.5.2023
TESTOVANIE 5 – 2023 sa uskutoční 17. máj 2023 (streda)

Oznam pre deviatakov:

TESTOVANIE 9 - 2023 sa uskutoční 22. marca 2023 ( streda)

Náhradný termín je 4. apríla 2023

1.termín prijímacích pohovorov 4.5.2023 – 5.5.2023
2.termín prijímacích pohovorov 9.5.2023 – 10.5.2023


Užitočné webové adresy:


www.svs.edu.sk
www.zoznamskol.eu
www.exam.sk

 

Dôležité termíny:


1. Predkladanie prihlášok:

zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ

do 20. 3. 2023

2. Konanie prijímacích skúšok:

Skúšky s overením talentu – talentovky: 28. 4. – 3. 5. 2023
Ostatné stredné školy, vrátane 8 - ročných gymnázií

1. kolo : 4. 5. 2023 a 10. 5. 2023
2. kolo: 20 . 6. 2023, pričom do 6 .6. 2023 SŠ zverejnia konanie 2. kola

3. Kritériá:

SŠ zverejní kritériá na prijímacie pohovory na všetky odbory do 30.11. 2022

4. Počty prihlášok na SŠ:

Žiak si môže podať 2 prihlášky na 1. kolo prijímacieho konania a 2 prihlášky na tzv.
talentovky

 

Novinky v kocke