Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ponuka krúžkov 

 v školskom roku 2021/2022  

 

Čítaj viac 

 

  

viac

Pre prváčikov nové očakávania, nové tváre ... Pre ostatných starí kamaráti. Tak sme sa dočkali a stretli. Nový školský rok sme začali svätou omšou. Spolu s p. Petrom ju celebroval PaedDr. Peter Buranský, riaditeľ DŠÚ. Dozvedeli sme sa, čo všetko je potrebné nosiť do školy a čo nie. Ako je dôležité mať pri sebe aj krížik, ruženček či svätý obrázok. Nielen mať pri sebe, ale aj sa modliť jeden za druhého. Prosili sme Ducha Svätého o pomoc, požehnanie, múdrosť a ostatné jeho dary, do nasledujúcich mesiacov.

viac

Milí žiaci,

 

školský rok 2021/2022 začneme vo štvrtok 2.9.2021 o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v kláštornom kostole Navštívenia Panny Márie.

Po svätej omši pôjdu prváci aj s rodičmi do svojich tried, pre ostatných žiakov vyučovanie nepokračuje.

V piatok 3.9.2021 začne vyučovanie o 8:00 hod. prvopiatkovou sv. omšou. Po omši pokračuje vyučovanie v triedach triednickou hodinou.

viac
26-08 2021
Oznam

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo nový manuál pre fungovanie  škôl a školských zariadení od nového školského roka. Tento manuál sa vzťahuje na všetky typy škôl a školských zariadení podľa školského zákona bez ohľadu na zriaďovateľa. V prílohe vám prinášame základné informácie z manuálu. Pripájame aj stručné prehľady opatrení, ktoré pripravilo ministerstvo školstva.

viac

Tu nájdete zoznam potrebných pomôcok na nový školský rok podľa ročníkov. 

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

 

viac

Vážení rodičia,

 

dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy, ktoré od školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách - ruší sa plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ.

viac

Okresné kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategória E, odbornosť zoológia

Elenka KOSTOLNÍKOVÁ – 6.A – úspešná riešiteľka

Viliam TUŽÁK – 6.B – úspešný riešiteľ – 3. miesto

                                  v krajskom kole - obsadil 3.miesto

Obom srdečne blahoželáme !

viac

Ako fungujú veci okolo nás? Kto by to nechcel vedieť? Zaspomínajme si na online vyučovanie na hodinách biológie, fyziky ...

Zdravie je to  najcennejšie, čo človek má. Zdravá strava rozhoduje o zdraví. Zásady zdravej výživy si siedmaci osvojili na hodinách biológie. Žiaci 7. ročníka vytvorili doma pekné fotky zdravého taniera. Fotogaléria

 

Žiaci 6. ročníka robili počas dištančného vyučovania doma pokusy – klíčenie semien.  Svoje pozorovanie zdokumentovali peknými fotkami. Fotogaléria

 

Žiaci 7. ročníka zdokumentovali pozorovania stavby vtáčieho vajíčka. Fotogaléria

 

viac

V stredu 16. 6. 2021 zavítalo do našej školy  mobilné planetárium. Po rozložení planetárnej kupoly sa v nej vystriedali  všetky ročníky prvého stupňa. Žiaci si mali možnosť hravou a zábavnou formou overiť svoje vedomosti z oblasti astronómie a prírodných vied. Prváci a druháci si zopakovali ako rastie strom v animovanom príbehu, tretiaci a štvrtáci mohli vidieť vo filme Neuveriteľný vesmír rôzne vesmírne úkazy ako galaxie, hmloviny, čierne diery, prstence.

Témy zahalené rúškom tajomstva inšpirovali našich žiakov k zamysleniu sa nad existenciou sveta okolo nás...

Fotogaléria

viac

15.6.2021 sme sa so Samkom Hollým zo 7. ADorotkou Farkašovou z prímy a Dorotkou Horákovou zo sekundy vybrali na okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po príjemnej rannej prechádzke mestom sme sa dostali do KOS na Chrenovej, kde sa pomaly zbiehali recitátori z Nitry. Po prezentácii účastníkov sme sa odobrali do miestností vyčlenených pre II. a III. kategóriu. V oboch kategóriách bolo po 25 mladých recitátorov, a teda aj 25 umeleckých interpretácií rôznych prozaických textov známych i menej známych autorov.

viac
Novinky v kocke