Základná škola sv. Svorada a Benedikta
29-10 2020
Oznam 26.10.

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

 

ako sme Vás informovali v piatok na základe rozhodnutia ministra školstva číslo:2020/17949:1-A1810 s účinnosťou od 26. októbra 2020 je do odvolania mimoriadne prerušené školské vyučovanie:

  • na základnej škole sv. Svorada a Benedikta pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
  • na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda viac
26-10 2020
Šarkaniáda

Slnečné lúče a vietor. To bolo pre nás tretiakov, to pravé orechové. Vybrali sme sa totižto na hrad púšťať šarkanov. Z hradného kopca to išlo jedna radosť a čoskoro sa obloha rozžiarila šarkanmi rôznych tvarov a farieb. Ani po hodine a pol sa nám vôbec nechcelo vrátiť späť do školy. Pri Morovom stĺpe sme sa poďakovali za zdravie a pomodlili sa za všetkých chorých ľudí na celom svete. Ak nám počasie bude priať, radi sa vyberieme púšťať šarkanov opäť. 

Fotogaléria

 

(text, foto: Mgr. K. Borovská)

viac

Na našej škole máme veľmi veľa talentovaných detí. V jedno popoludnie sa so svojím talentom podelila Johanka Šimonová z 3.A a zahrala nám nádherné skladby od Simy Martausovej a titulnú pieseň z rozprávky Frozen. Spolužiačky Johanke pomohli aj pri speve a krásny umelecký zážitok bol na svete. Ďakujeme Johanke a dievčatám za spestrenie popoludnia.

Fotogaléria

 

(text, foto: Mgr. K. Borovská)

viac

Vážení rodičia,


z dôvodu pozitívneho výskytu ochorenia Covid-19 u nepedagogického zamestnanca kuchyne a na odporúčanie RÚVZ v Nitre,

 

sa nebude od zajtra 22.10.2020 do odvolania

vydávať strava v školskej jedálni.

 

Vyučovanie vo štvrtok 22.10. a v piatok 23.10. bude končiť o 12:30 hod., školský klub detí bude riadne fungovať. Prosíme rodičov, aby deťom, ktoré zostanú v školskom klube detí zabezpečili suchý obed.

Ďakujeme Vám za porozumenie.
vedenie školy

viac

Vážení rodičia, milí žiaci,

triedy 6. - 9. ročníka pokračujú vo vyučovaní od

19.10.2020 prezenčnou formou,

podľa rozvrhu hodín. Počas výučby budeme  dodržiavať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia RÚVZ a Ministerstva školstva SR.

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,


v prílohe Vám posielame základné pravidlá postupu pri zistení poztívneho testu na ochorenie COVID-19 a pravidlá pre osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou.

Pravidlá postupu pri zistení pozitívneho testu na ochorenie COVID-19

Pravidlá pre osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou

viac
Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,
 

Dnes 12. 10. 2020 (pondelok) od 17:00 do 17:30 hod. sa uskutoční živé vysielanie riaditeľa SKŠ k aktuálnej situácii na škole prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. V priebehu vysielania môžete klásť otázky prostredníctvom chatu.

Kliknutím na link nižšie sa môžete pripojiť. Po otvorení linku sa Vám objaví ponuka s možnosťami. Zvoľte možnosť "Sledovať radšej na webe" a následne – pripojiť sa ako "anonym".

viac

Vážení rodičia, žiaci,
na základe medializovaných informácií ministerstva školstva Vám oznamujeme nasledovné opatrenia:
1. žiaci základných škôl sa vyučujú prezenčne za sprísnených opatrení,
2. žiaci gymnázia od 12. 10. 2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie (na základe rozhodnutia ministra),
3. nižšie ročníky osemročných gymnázií (prima – kvarta), ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole, budú fungovať v normálnom režime s povinným nosením rúšok,

viac

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa

udeľuje riaditeľské voľno v termín od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ sv. Svorada a Benedikta

a pre žiakov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda.

viac

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov  riaditeľ školy  so súhlasom zriaďovateľa  

udeľuje  riaditeľské voľno

v termíne od 06. 10. 2020 do 09. 10. 2020  

pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ sv. Svorada a Benedikta.

viac
Novinky v kocke