Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Okresné kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY kategória E, odbornosť zoológia

Elenka KOSTOLNÍKOVÁ – 6.A – úspešná riešiteľka

Viliam TUŽÁK – 6.B – úspešný riešiteľ – 3. miesto

                                  v krajskom kole - obsadil 3.miesto

Obom srdečne blahoželáme !

viac

Ako fungujú veci okolo nás? Kto by to nechcel vedieť? Zaspomínajme si na online vyučovanie na hodinách biológie, fyziky ...

Zdravie je to  najcennejšie, čo človek má. Zdravá strava rozhoduje o zdraví. Zásady zdravej výživy si siedmaci osvojili na hodinách biológie. Žiaci 7. ročníka vytvorili doma pekné fotky zdravého taniera. Fotogaléria

 

Žiaci 6. ročníka robili počas dištančného vyučovania doma pokusy – klíčenie semien.  Svoje pozorovanie zdokumentovali peknými fotkami. Fotogaléria

 

Žiaci 7. ročníka zdokumentovali pozorovania stavby vtáčieho vajíčka. Fotogaléria

 

viac

V stredu 16. 6. 2021 zavítalo do našej školy  mobilné planetárium. Po rozložení planetárnej kupoly sa v nej vystriedali  všetky ročníky prvého stupňa. Žiaci si mali možnosť hravou a zábavnou formou overiť svoje vedomosti z oblasti astronómie a prírodných vied. Prváci a druháci si zopakovali ako rastie strom v animovanom príbehu, tretiaci a štvrtáci mohli vidieť vo filme Neuveriteľný vesmír rôzne vesmírne úkazy ako galaxie, hmloviny, čierne diery, prstence.

Témy zahalené rúškom tajomstva inšpirovali našich žiakov k zamysleniu sa nad existenciou sveta okolo nás...

Fotogaléria

viac

15.6.2021 sme sa so Samkom Hollým zo 7. ADorotkou Farkašovou z prímy a Dorotkou Horákovou zo sekundy vybrali na okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po príjemnej rannej prechádzke mestom sme sa dostali do KOS na Chrenovej, kde sa pomaly zbiehali recitátori z Nitry. Po prezentácii účastníkov sme sa odobrali do miestností vyčlenených pre II. a III. kategóriu. V oboch kategóriách bolo po 25 mladých recitátorov, a teda aj 25 umeleckých interpretácií rôznych prozaických textov známych i menej známych autorov.

viac

V pondelok 14.júna víťazky školského kola Hviezdoslavov Kubín Noemi Tomanová a Ella Krajmerová reprezentovali našu školu v okresnom kole tejto recitačnej súťaži v poézii v I. a II. kategórii. S nebojácnosťou, radosťou a zápalom pre umelecké slovo predniesli básne pred porotou a zvedavým obecenstvom.

Ella Krajmerová vyrecitovala krásne 3. miesto.

Dievčatám srdečne ďakujeme a blahoželáme k úspechu!

viac

Na tento deň, ktorý nám každoročne pripomína našich najmenších, deviataci vždy pripravujú program pre mladších žiakov. Minulý rok sa na našej škole tento sviatok, žiaľ, neoslavoval, keďže prišla pandémia. Ale tentoraz sme sa postarali o to, aby si deti svoj deň užili plnou mierou.

Kým ostatné ročníky zamierili do parku, na Kalváriu či na Nitriansky hrad, deviataci zišli na školský dvor a pripravili zábavné hry pre prváčikov a druhákov. Priniesli lavice, stoličky, kužele, lopty a všetko potrebné na interaktívne stanovištia. Malí žiaci si mohli zatancovať, vyskúšať svoju šikovnosť hádzaním lopty do vedra alebo dávať góly do bránky. Múdre hlavičky si potrápili pexesom a skladaním rozložených obrázkov.

viac

Spojená katolícka škola v Nitre pozýva všetkých na spoločnú modlitbu posvätného ruženca prostredníctvom živého vysielania cez platformu YouTube dňa 8. 6. 2021 (utorok) o 20:00 hod. Kliknutím na link nižšie sa môžete pripojiť.

Link: https://youtu.be/sHVdTLNED20

 

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

 

obraciame sa na Vás s prosbou o sprostredkovanie informácie o možnosti štúdia na Spojenej katolíckej škole, Farská 19, Nitra o. z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda.

 

Vzhľadom na to, že po konaní  prijímacích skúšok v májom termíne (1. kolo) nám zostali voľné miesta v študijnom odbore 7902 J gymnázium – štvorročné štúdium  a v študijnom odbore 7902 J 74  gymnázium (bilingválne - nemecké štúdium),  riaditeľ školy na základe § 66 ods. 7 zákona 245/2008 zákona rozhodol o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest.

viac

Na začiatku decembra 2020 sa online formou uskutočnil 31. ročník  olympiády v anglickom jazyku. Napriek náročnej situácii sa zapojilo 17 žiakov, ktorí si otestovali svoje vedomosti  v dvoch kategóriách. Všetci absolvovali písomnú časť a do ústnej časti postúpili štyria najlepší z každej kategórie.

Kategória 1A je určená  pre žiakov 5.,6. a 7. ročníka. V tejto kategórii sa víťazkou stala Anička Molnárová zo 7.B, na druhom mieste skončil Maťko Neviďanský zo 7.A a tretí bol Samko Hollý zo 7.A triedy.

V kategórii 1B si zmerali sily ôsmaci a deviataci. Zvíťazila Lea Jakubičková z 8.A, druhá skončila Sarah Stýblová z 8.A a na treťom mieste sa umiestnila Hanka Fraňová z 9.A.

viac

 

Milé mamy, mamičky, staré mamy !

Mama - slovo krátke, milé, láskavé, ospievané v poézii a zachované v každom srdci. Mama  - prvé slovo, ktoré dieťa vysloví, je to láska sama. 

Pri slove mama si každý z nás predstaví svoju mamu. Milú a dobrotivú, ktorá  sa o nás s láskou stará, chráni nás a nekonečne miluje.

Deň matiek je príležitosťou poďakovať Vám za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou zahŕňate svoje deti, za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť, za materinskú nežnosť, ktorú v rodine rozdávate.

V mene Vašich detí, Vám, milé mamy, chceme poďakovať za každú chvíľu, ktorou ste obohatili ich detskú dušu, za to, že svoje deti učíte viere a láske, že im každý deň odovzdávate kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú životom.

Ďakujeme Vám za vaše ľudské vlastnosti, ktoré sú jedinečné práve pre matky. Úprimná vďaka a úcta nech poteší srdce každej z Vás. Nech Vás ochraňuje naša Božia Matka.
Prajeme Vám krásnu sviatočnú nedeľu.

viac
Novinky v kocke