Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Každoročne sa v našej škole koná školské kolo Biblickej olympiády. Obsahom olympiády sú vybrané knihy zo Starého a Nového zákona. Traja najúspešnejší žiaci potom postupujú ako družstvo do dekanátneho kola. Tento rok to bola Terezka Szabová z 9. A, Hanka Zabáková zo 6. A a Emka Rajtárová z 8. A. V dekanátnom kole, ktoré sa uskutočnilo 22. marca 2022 online obsadili krásne druhé miesto. Gratulujeme im a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

viac

      Pokoj vám, JA som to!   

 „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ Jn16,33

  

Prajeme Vám a vyprosujeme požehnané sviatky umučenia a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás oslobodil z jarma hriechu a smrti a priniesol nám pravý život.

 

On je ten istý včera dnes i zajtra. On je víťaz!

 

Preto Vám zvlášť v súčasnej situácii prajeme túto pevnú dôveru a nádej v Jeho víťazstvo, v silu Jeho lásky, ktorá sa obetuje za každého človeka a premáha všetko zlo!

 

Spoločenstvo Spojenej katolíckej školy

 

Nitra, Veľká noc 2022

viac

 

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

zápis do prvého ročníka ZŠ v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 4. až 6. apríla 2022 od 13.00 do 17.00 hod. Pred samotným zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je sprístupnená na webovej stránke školy  pod názvom: “Elektronická prihláška“. Prosíme o správne vyplnenie údajov,  vrátane diakritiky.  Vytlačenú a podpísanú prihlášku oboma rodičmi prineste na zápis svojho dieťaťa  spolu s rodným listom dieťaťa a vaším preukazom totožnosti.

Podpis len jedného ZZ je možný ak:

viac

Dňa 6.4.2022 (streda)  sa uskutoční celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka a 4. ročníka osemročných gymnázií – T9 – 2022.

Žiaci budú písať test z matematiky – 90 minút a zo slovenského jazyka  70 minút.  V deň testovania  žiaci  musia prísť  do školy najneskôr o 7: 35 h. Do odpoveďových hárkov zapisujú  žiaci tmavomodrým guľôčkovým perom (nie gumovacím).

Bližšie informácie a špecifikácia testov na 2021/2022 | NUCEM

Po skončení testovania o 11:55 h žiaci idú domov.

 

Harmonogram

viac
25-03 2022
Všetkovedko

Čítali sme, premýšľali sme, riešili sme, a boli sme šikovní a úspešní.

viac

V piatok 18. marca 2022 k nám zavítali deti z materskej školy.

Privítali ich smelí prváci milou básničkou, podelili sa s nimi o školské lavice, aby si aj predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole. Samozrejme sa všetci spolu aj učili. Spoznávali písmenká, vyfarbovali, počítali, vyskúšali si aj prácu na interaktívnej tabuli, kde riešili zábavné úlohy. Naši prváci im s veľkou radosťou ukázali, ako pekne už vedia čítať a písať. Ani predškoláci sa nedali zahanbiť a ukázali, aké písmenká poznajú, ako už vedia napísať svoje mená. Všetky pripravené úlohy zvládli výborne.

viac