Základná škola sv. Svorada a Benedikta

1. Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami. Ak bol žiak za prvý polrok šk. roka 2020/2021 hodnotený 

a)  k 31.1.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.2.2021,

b)  k 31.3.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

viac

GCM srdečne pozýva všetkých záujemcov na online-info popoludnie

dňa 4. alebo 18. februára 2021 

cez aplikáciu Microsoft Teams o 17.00 hod. 

 

 

Linky na info-online popoludnie:

Termín 4. 2. 2021

Termín 18. 2. 2021 

viac

Tento školský rok prebieha  vyučovanie už dlhšiu dobu dištančne. Tejto situácii sme sa museli všetci prispôsobiť – nielen učivo, ale aj súťaže. Školské kolo geografickej olympiády prebehlo ešte v decembri, kde sme si vyskúšali súťaž online. Nebolo to ľahké, lebo sme nemohli okrem atlasu používať žiadne pomôcky a boli sme odkázaní na naše vedomosti. V školskom kole sa zúčastnilo 73 žiakov 5. – 9.ročníka. Do okresného kola postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. -  3.mieste.

viac

VÝZVA NITRIANSKEHO BISKUPA K MODLITBE ZA ODVRÁTENIE PANDÉMIE „PÄŤ MINÚT PRE BOHA – PÄŤ MINÚT PRE SEBA“

 

Drahí bratia a sestry!

Adventné a vianočné obdobie nás viedlo k tomu, k čomu sme vlastne povolaní: stať sa skutočne dobrými – milujúcimi ľuďmi. Pocítili sme, že sme autentický viac „sami sebou“, keď nemyslíme len na seba, ale na iných. Ľudskosť pristane nám všetkým a všetci to veľmi dobre poznáme. Aj po sviatočných dňoch sme v situácii, keď si nemôžeme dovoliť, aby tento prejav nášho človečenstva – kresťanstva v našom živote absentoval.

Mnohí obetavo slúžite svojím najbližším v rodine a mnohí v rôznych službách aj celkom neznámym, a to nielen preto, že je to Vaše zamestnanie. Patrí Vám náš obdiv a vďaka, ktorú nemožno vysloviť slovami. Kiež je Pán – ktorý nenechá bez odmeny ani jeden pohár vody podaný z lásky k nemu – Vašou najlepšou odmenou!

viac

Nástup detí a žiakov do škôl a forma vyučovania

 

  • Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zriaďovateľom odporúča ministerstvo  otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. viac

 

„Pravé svetlo, ktoré osvecuje

každého človeka, prišlo na svet.“

(Jn 1,9)

 

 

Nech pravé svetlo, Ježiš Kristus, 

ktorý prišiel na svet prinesie do Vášho srdca

svetlo nádeje, lásku, pokoj a požehnanie

a nech sprevádza Vaše kroky počas celého

nastávajúceho roka!

 

 

Zo srdca Vám prajeme a vyprosujeme

milostiplné vianočné sviatky a požehnaný nový rok!

 

 

Spoločenstvo Spojenej katolíckej školy v Nitre 

 

Vianoce 2020

viac

Už od rána tmavú chodbu osvetľovalo iba svetlo sviec. Každý vedel, čo to znamená. Dnes príde do našej školskej kaplnky malý Ježiško. Tešil sa každý, či malý a či veľký. Je to ten najkrajší deň v škole pred Vianocami, na ktoré sme sa pripravovali celý advent. Každé ráno sme si v školskom rozhlase vypočuli nový príbeh, ktorý nás niečomu naučil alebo nás povzbudil.

Takisto naši skauti nám priniesli betlehemské svetlo, ktoré osvetlilo jasličky, do ktorých páter Peter vložil malého Ježiška. 

Všetkým vám prajeme požehnané vianočné sviatky!

 

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

viac
21-12 2020
Vianoce v 3.B

Dnes sme mali  v škole Vianoce. Tieto sviatky narodenia Pána sme začali procesiou s Ježiškom, ktorému sme sa poďakovali za všetky milosti v tomto roku a odovzdali mu všetky boľačky ukryté v našich srdiečkach. Veľmi sme sa tešili na maličké darčeky, ktoré sme si navzájom pripravili. No predtým bola slávnostná desiatová "večera" s medom a oplátkami. Vianočné mestečko nás lákalo aj bez stánkov, lebo tam je Betlehem, pri ktorom radi spievame koledy... tak sme spievali a vinšovali. Jeden vinš posielame aj Vám...

Fotogaléria

(žiaci 3.B, foto, text: Caleková)

viac

Na informatike v 3.ročníku tento školský rok pracujeme s našim kamarátom, ktorý sa volá Emil. Je to taká milá postavička, s ktorou riešime rôzne príklady, a tak spoznávame taje informatiky. Aby ste  ho spoznali aj Vy, tak Vám posielame jeho foto. Na poslednej hodine v tomto kalendárnom roku sme si ho vystrihli, zlepili a spolu s nám sa aj odfotili.    

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. Jana Mitošinková)

viac

Aká radosť zavládla, keď malý anjel otvoril dvere do triedy a ohlásil príchod vzácneho hosťa. Všetky srdiečka sa zachveli vzrušením a očakávaním. Ani im nemusel napovedať, kto je tým hosťom. Deti hneď vedeli na koho majú volať, aby k nim prišiel. Keď sa biskup zjavil vo dverách, už nikto ani nedýchal. Zaspievali mu a zarecitovali to, čo si pripravili a za odmenu dostali pekný mikulášsky balíček, požehnanie a radosť v srdci. Ak neveríte, pozrite si fotky, dôkazom sú rozžiarené detské očká.

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

viac
Novinky v kocke