Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Futbalová školská liga má svojich víťazov. Po úspešne odohratých zápasoch sa rozdávali medaily a poháre. Radosť hráčov bola obrovská, veď vynaložili všetku svoju energiu, vytrvalosť a obratnosť.

1.miesto - 4.B
2.miesto - 3.A + 3.B
3.miesto - 4.A

Najlepší strelci:

viac

Začalo leto, obdobie, keď nám je horúco, potrebujeme sa schladiť, osviežiť a zrelaxovať. A toto platí aj pre deti v škole. Leto ich baví, preto sa schladili chutnou zmrzlinou, vychutnali si ovocné nanuky, osviežili sa vo fontáne, prváčky si spravili súkromnú pláž na pieskovisku a pochutili si na sladkých jahodách.

Veď posúďte...

viac

Naši kamaráti predškoláci prišli na veľkú návštevu. V spolupráci s prvákmi riešili pripravené úlohy, písali na tabuľu, spievali. Toto všetko ich čaká po letných prázdninách v prvej triede. Už teraz si so všetkým hravo poradili, premohli svoj strach a obavy a tešia sa na svoju prvú triedu.

viac

V pondelok 19.júna sa naši tretiaci vybrali na stretnutie s pánom primátorom Marekom Hattasom na úrad, kde ich privítala pani Jarka Juhásová, vedúca kancelárie primátora. Návšteva bola zaujímavá, plná očakávaní a zvedavých otázok. Pán primátor ukázal deťom mestské insígnie, opísal prácu na úrade, odpovedal na otázky detí, zaujímalo ho, ako sa im darí v škole, aké krúžky navštevujú. Poprial im úspešné ukončenie školského roka a krásne oddychové prázdniny bez úrazov. Deti mali aj možnosť priamo navštíviť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré v tento deň rokovalo.

viac
27-06 2023
Maksík

Za celoročnú prácu prišla zaslúžená odmena. Naši šikovníci riešili úlohy Maksíka, trápili sa nad zadaniami a oplatilo sa!
Všetkým blahoželáme k úspechu!

viac

Vybíjaná je medzi deťmi veľmi obľúbená loptová hra. Nášmu dievčenskému tímu v zložení – Bírová Alexandra, Klačmanová Vanesa, Miková Lea, Zabáková Hana, Zanovitová Eliška, Žitňáková Anna, Dežerická Nela, Hollá Terézia, Enyioma Valentína, Krajinčáková Dominika, Magová Margaréta, Munková Hana sa veľmi darilo.

viac

Príležitosť získať certifikát sme dostali pred Dňom matiek. Rozhodli sme sa totiž vyrobiť niečo netradičné pre naše mamičky. Pomocnú ruku nám podal pán doktor Janko Holec. Z lekárne sv. Medarda až k nám do školy priniesol všetky potrebné ingrediencie.

viac

10. mája sme sa vydali na púť do Hronského Beňadiku, kde sme sa spoločne chceli poďakovať za krásnu slávnosť prvého svätého prijímania a za Najväčší dar, ktorý nám Pán Ježiš zanechal - Jeho Telo a Krv. V Hronskom Beňadiku sa uchováva vzácna relikvia Kristovej Krvi.

viac

Učiteľ/ka strednej školy s aprobáciou Fyzika

Učiteľ/ka základnej školy  s aprobáciou Matematika

 

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01  Nitra

príjme  do pracovného pomeru od 01.09. 2023 na voľné pracovné miesto

 

 

kategória zamestnanca :

  • učiteľ strednej školy  s aprobáciou FYZIKA
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou MATEMATIKA

kvalifikačné predpoklady :

viac

Po dlhšej odmlke sme na našej škole zorganizovali výchovný koncert. Zúčastnilo sa na ňom takmer 60 žiakov ( z pôvodných takmer 100 potencionálnych malých umelcov) a to z ročníkov 1 až 6. Z hudobných nástrojov boli zastúpené husle, violončelo, gitara, flauta, klavír, akordeón, cimbal a bicie. Deti predniesli svoje skladbičky,

viac
Novinky v kocke