Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Naši šiestaci navštívili v dňoch 28. a 29. 9. Ponitrianske múzeum v Nitre. Interaktívna výstava Expedícia pravek umožnila žiakom nahliadnuť do dávno minulých dôb praveku, od jeho počiatkov – staršej doby kamennej, paleolitu až po dobu bronzovú.

viac

Zatiaľ čo my, žiaci, sme prázdninovo oddychovali a čerpali sily do nového školského roka, v škole sa usilovne pracovalo. Páni majstri nám opravili dve triedy, ktoré to už naozaj potrebovali. Urobili v triedach nové stierky, maľovky, podlahu. Kúpil sa nový nábytok, dvere, vytvoril sa oddychový kútik, vymenili sa všetky svietidlá. V takýchto triedach je radosť sa učiť.

viac