Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Tak, ako je nekonečný vesmír, je nekonečná aj detská fantázia.

Aj tento rok sa naši žiaci z 2.B, 4.A a 4.B triedy zapojili do výtvarnej súťaže Vesmír očami deti 2021, ktorú organizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Ako napovedá samotný názov súťaže, výtvarné práce detí sú plné fantázie, rôznych bytostí, rakiet, ufónov či planét. Do okresného kola postúpilo 10 najzaujímavejších prác.

Porota zo všetkých prijatých diel vybrala prácu žiaka Mateja Magica zo 4.B triedy s názvom Zem, Slnko a Mesiac. Ocenená práca postupuje do celoslovenského kola, ktoré organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

Na www.kosnr.sk si môžete pozrieť výstavu všetkých ocenených prác.

Víťazovi srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria

(text, foto:  Mgr. Katarína Škultétyová)

viac

Krásne chvíle umeleckého slova sme zažívali v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v I. kategórii  poézie a prózy 2.- 4. ročníka. Deti nás presvedčili o ľubozvučnosti našej slovenčiny, smelo recitovali zapamätané verše, veselé či poučné príbehy. Porota mala ťažkú úlohu.  Ako rozhodla?

viac
03-05 2021
Všetkovedko

Hovorí sa, že Všetkovedko všetko vie. Či to tak je, sa mohli presvedčiť aj žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do tejto vedomostnej súťaže. Riešili úlohy z  oblasti jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy.  Zmerali si svoje sily, všetko zľahka vyriešili, získali titul Všetkovedko a Všetkovedkov učeň. A kto sa stal Všetkovedkom školy? Jurko Stehlík z 2.B triedy. Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

viac
03-05 2021
Deň Zeme

22.apríl - deň, kedy oslavuje naša Zem. Jej sviatok si deti v jednotlivých oddeleniach pripomenuli rôznymi aktivitami. Prváci tvorili obrázky z plastových vrchnákov. Druháci sa učili rozoznávať bylinky, pripravovať ich na sušenie a vyzdobili nám školský dvor svojimi kresbami. Tretiakov čakali 4 stanovištia,  na ktorých plnili rôzne úlohy - skladali báseň, riešili slovnú prešmyčku, hrali scénku a tvorili obrázky z prírodného materiálu. Vytvorili si aj čelenky s motívom Zeme. Štvrtáci sa postarali o kvetinky a bylinky na našom školskom dvore. Tešíme sa, že deti javia záujem o ochranu Zeme a radi sa zapájajú do týchto aktivít.

 

Fotogaléria

(text a foto: K.Borovská)

viac

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

 

Oznamujeme Vám, že zápis do prvého ročníka našej základnej školy pre šk. rok 2021/2022 pokračuje od 8.4. do 23.4.2021.

Elektronickú prihlášku môžete vyplniť  do 23. apríla na webovej stránke školy. (link aj tu). V prípade, ak zákonný zástupca nemá možnosť svoje dieťa zapísať elektronicky, bude v škole pripravený zápisný lístok v papierovej podobe.

Pre záujemcov, ktorí vyplnia elektronickú prihlášku od 8.4. prebehne online zápis po telefonickom alebo mailovom dohovore (budeme Vás kontaktovať).

viac

Je čas, kedy sa počas hudobnej výchovy nedá toho veľa, ale spolužiakov počuť hrať na hudobných nástrojoch je zážitok pre obe zúčastnené strany. V našej triede 3.B máme šikovné hudobne nadané deti, ktoré takto poskytli zážitok z hudby a porozprávali o svojich nástrojoch. Ďakujeme, že ste sa podelili o svoj talent.

 

Fotogaléria

(text, foto: E. Caleková)

viac

Žiaci 9.A triedy, Natálka Vrchovská a Adam Kováč,  sa pustili do bádania aj mimo povinných online hodín. Prebádali niektoré zákonitosti a deje okolo nás, aby sa dozvedeli odpoveď na otázku - prečo? Kĺzali sa po ľade, skúmali LED žiarovky, pohrali sa s vlastnosťami okuliarov, zostúpili na hladinu mora a určili hmotnosť kvapky vody. A popri tom sa aj pobicyklovali.

viac

Dňa 25.3. sa uskutočnilo školské kolo v prednese umeleckého slova - Hviezdoslavov Kubín. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa konalo online formou. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov  2.stupňa. Predsedníčkou odbornej poroty bola PhDr.M. Hlavatá, členkami Mgr. M.Zaujecová a Mgr. G.Kratochvílová. Súťažilo sa v prednese  poézie a prózy v II. kategórii (5. a 6. ročník) a v III.kategórii (7. – 9. ročník). Všetky deti podali vynikajúci výkon, vytvorili úžasnú atmosféru. Veľmi oceňujeme výber vhodných textov. Deti nás vtiahli do rôznych  rozprávkových príbehov a dobrodružných zážitkov. Radosť  nám urobili hodnotné texty  Janka Kráľa, Sama Chalupku, Kláry Jarunkovej  a ďalších. Veľmi sa tešíme, že aj diela klasikov ožívajú v pekných prednesoch, a tak šíria posolstvo dobra a krásy aj po dlhých rokoch. Všetkým zúčastneným žiakom vyslovujeme úprimnú vďaku za zodpovednú prípravu a mimoriadne kvalitné výkony.

viac

10. marca 2021 sa konalo online dekanátne kolo Biblickej olympiády. V tomto roku boli témou olympiády knihy  Exodus, Jonáš a  Evanjelium podľa Jána, ktoré sa presunuli z minulého roka, kedy sa dekanátne kolo nekonalo z dôvodu pandemických opatrení. Naše žiačky – Nátália Vrchovská z 9.A a Terézia Szabová z 8.A boli úspešnými riešiteľkami a umiestnili sa  na popredných miestach v rebríčku súťažiacich. Ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu školy a želáme im, aby naďalej s radosťou spoznávali Božie slovo a uskutočňovali ho vo svojom živote.

(text: Sr. Mária Agáta Šebová)

viac
Novinky v kocke