Základná škola sv. Svorada a Benedikta
06-12 2023
Adventný čas

Pripravte cestu Pánovi... čítame v svätom písme. A my v škole sme s prípravou
začali, páter Peter posvätil naše adventné vence, ktoré sme si odniesli do svojich
tried, aby sme sa každé ráno spolu modlili a pripravovali sa na príchod Pána.
Nech stále silnejúce svetlo sviec osvetlí naše srdcia, prebudí túžbu po dobre a
priťahuje nás k Ježišovi – nášmu Kráľovi.

viac
06-12 2023
Naše úspechy

To, že naši žiaci sú snaživí, múdri a šikovní, o tom niet pochýb. Zúčastňujú sa rôznych súťaží, olympiád a akcií, kde vzorne reprezentujú našu školu.

viac

Štvrtok 23.11. prišlo medzi našich prvákov a druhákov divadielko Svetielko, ktoré nám zahralo bábkové predstavenie "Jeseň spieva".

viac

Na celom svete sa v stredu, 18. októbra 2023 , modlili deti ruženec za mier a jednotu vo svete. Na začiatku bolo niekoľko ľudí, ktorí dôverovali slovám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“

viac

Tak, ako aj minulý školský rok, tak aj tento sa niektorí naši žiaci začali učiť anglický jazyk v E-KU škole s tou výhodou, že lektori prichádzajú na hodiny k nám do školy, nemusia deti merať cestu do budovy na Piaristickej ulici. Rodičia sa o deti nemusia báť, veď sa presunú iba zo školského klubu detí na aktívne anglické vyučovanie, ktoré je plné jazykových dobrodružstiev. Stačí trieda, koberec, interaktívna tabuľa, dobrá nálada a chuť učiť sa. V tomto školskom roku prejavilo záujem o kurzy anglického jazyka veľa detí. Ďakujeme pani riaditeľke E-KU školy a lektorom za spoluprácu a ústretovosť.

viac

3.októbra 2023 navštívili šiestaci jeden z najvýznamnejších žrebčínov sveta, ktorý možno právom zaradiť do kultúrneho dedičstva národa - Národný žrebčín v Topoľčiankach.

viac

Vo štvrtok 5.10., v týždni modlitieb za Afriku, sme mali v ŠKD vzácnu návštevu,  sestričky Martinu a Lauru z rehole Služobníc Ducha Svätého z Ivanky.

viac

V rámci duchovnej obnovy pre pedagógov sme v pondelok, 2. 10. 2023, privítali pátra Jozefa Nogu zo spoločenstva lazaristov, ktorý požehnal prvú putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily na našej škole. Táto kaplnka bude putovať po rodinách našich žiakov, študentov, učiteľov. Každý je pozvaný zapojiť sa a privítať na týždeň Pannu Máriu vo svojom dome.

viac

Vo štvrtok 21. septembra 2023 putovali miništranti našej Spojenej katolíckej školy k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Počasie prialo a naši chlapci sa do Šaštína tešili. Po slávnostnej svätej omši a po dobrom obede prebehlo stretnutie v skupinkách a očakávaný futbalový turnaj.

Vďaka ti Panna Mária za tvoju pomoc a ochranu.

viac
Novinky v kocke