Základná škola sv. Svorada a Benedikta
14-11 2022
Testovanie 9

Výsledky testovania 9 

viac

Na exkurziu Energolandu v Mochovciach sa naši štvrtáci veľmi tešili. Pred tepelnou kamerou ich uvítala pani sprievodkyňa, skúsená pracovníčka elektrárne, a zaviedla ich do priestorov, kde sa konala prehliadka. Žiaci sa presunuli do menšieho kina, kde si pozreli pútavý film, ktorý ich previedol celou evolúciou energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť.

viac

V októbri sa niektorí naši žiaci popasovali s Olympiádou zo slovenského jazyka. Čakal ich vedomostný test pozostávajúci z 25 úloh, transformácia textu – na základe geografického článku o Zádielskej tiesňave mali vymyslieť akciu súvisiacu s krásou tejto časti Slovenského krasu a zároveň na túto akciu vytvoriť pozvánku. Posledná časť olympiády bola venovaná rétorike. Vo svojich umeleckých schopnostiach nám naši rečníci priblížili tému: Strach, stres v našom živote a osobné odporúčania, ako ich zvládať. Účasť na rétorickej časti bola dôkazom prekonania osobného strachu a trémy žiakov a pre poslucháčov, ako aj pre porotu, bola veľmi obohacujúca.

viac

V Poprade sa 19. októbra 2022 uskutočnilo slávnostné oceňovanie 20 zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Medzi ocenenými boli aj dve naše kolegyne, ktoré sa svojou dlhoročnou prácou a príkladom výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj katolíckeho školstva v Nitrianskej diecéze.

viac

Máme tu opäť jeseň bohatú na rôzne farby a druhy ovocia či zeleniny, preto sme sa rozhodli spraviť si s deťmi takúto jedlú výstavu.

viac

Na Slovensku bolo dnes možné od 11. hodiny do asi 13:30 hod sledovať čiastočné zatmenie Slnka. Išlo o najvýznamnejší astronomický úkaz v tomto roku. Pozreli si ho aj deti na školskom dvore.

viac

Dva dni, dve družstvá, dve víťazstvá v okresnom kole, dva postupy do krajského kola súťaže stolného tenisu.
Blahoželáme našim šikovným hráčom a držíme palce v krajskom kole!

viac

Žiaci tried V.B a VI.B sa 20.októbra zúčastnili zaujímavej exkurzie v interaktívnom zábavno-vzdelávacom centre Energoland v Mochovciach, čo je informačné centrum o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne v r. 2014 v Mochovciach pri jadrovej elektrárni.

viac

Dnes sme sa stretli s misionárom vdp. Ivanom Ďurišom, ktorý 10 rokov pôsobil v Kenyi a svojim láskavým prístupom sa mu tam podarilo pomôcť mnohým deťom a ľuďom v ich ťažkej situácii. Ako nám sám povedal:

viac

Zobcová flauta je hudobný nástroj, ktorý v školskej taške nezaberá veľa miesta, je malá, ľahká a prenosná. Na tento jednoduchý hudobný nástroj sa my, tretiaci a štvrtáci, učíme v rámci hodín hudobnej výchovy hrať. Hrou na flautu sa učíme ovládať svoj dych a rozširujeme si pľúcnu kapacitu.

viac
Novinky v kocke