Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Dejepis netradične

Naši šiestaci navštívili v dňoch 28. a 29. 9. Ponitrianske múzeum v Nitre. Interaktívna výstava Expedícia pravek umožnila žiakom nahliadnuť do dávno minulých dôb praveku, od jeho počiatkov – staršej doby kamennej, paleolitu až po dobu bronzovú.

Súčasťou múzejnej interpretácie bolo umožnenie dotykového vnímania replík a kópií artefaktov priamo vo výstavnom priestore a experimentovanie. Deti si vyskúšali zážitkové vzdelávanie a dotykom si dôkladne prehliadli rôzne nástroje, zbrane, ozdoby i keramiku z daných dôb.

Novinky v kocke