Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Čo si so sebou priniesť

Na zápis je potrebné priniesť:

-   vytlačenú, podpísanú prihlášku

-   rodný list dieťaťa

-   preukaz totožnosti zákonného zástupcu

-   súhlas s katolíckou výchovou

-   potvrdenie správcu farnosti 

 

 

 

Novinky v kocke