Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Stravovací systém

STRAVOVACÍ   SYSTÉM

  • 1. Každý žiak základnej školy stravujúci sa v školskej jedálni dostane elektronický bezkontaktný čip (pre bližšie informácie o ňom kliknite sem), ktorý ho oprávňuje na prevzatie obeda (nahrádza doterajší lístok). Cena čipu je 6,20 EUR. Táto suma bude žiakovi vrátená po skončení štúdia na ZŠ alebo trvalom odhlásení sa zo stravovania za podmienky, že vráti čip nepoškodený a funkčný. Náhradu za stratený alebo poškodený čip škola neposkytuje – žiak si zakúpi nový.

 

  • 2. Systém platieb za stravu sa nemení, zostáva v platnosti číslo účtu, špecifický i variabilný symbol každého stravníka.

 

  • 3. Pri výdaji stravy žiak priloží čip k terminálu určenému pre ZŠ – kuchárky vidia na displeji jeho meno a či má na daný deň zaplatený obed, resp. či nie je odhlásený. Ak si žiak zabudne čip a má zaplatený a prihlásený obed, rieši situáciu s vedúcou jedálne, ktorá mu vydá náhradný lístok.

      Ide však o výnimočný prípad, ktorý sa nesmie stať pravidlom!

      Žiak, ktorý nemá zaplatené stravné, nemôže obed dostať!

 

  • 4. Odhlasovanie z obeda je možné urobiť štyrmi spôsobmi:

 

  a)  cez internetovú stránku www.strava.cz

 

                    Rodičia žiaka dostanú od vedúcej jedálne tieto údaje:

Výber jedálne  (štvorciferné číslo)

Užívateľské meno

Heslo

 

                   Po zadaní týchto údajov sa otvoria tieto možnosti:

Objednávka stravy – možnosť odhlásenia

Výdaj – informácia o vydaní stravy

Platby – priebeh platieb za stravu za posledné mesiace

Nastavenie – možnosť objednania informačných mailov, zmena hesla

Nápoveda – pomocné informácie o používaní aplikácie

 

   b)  cez bezplatnú mobilnú aplikáciu  Strava.cz pre Android – po prihlásení sa rovnakými údajmi ako cez internetovú stránku

 

   c)  cez objednávací terminál na chodbe pred jedálňou – prihlásenie sa pomocou svojho čipu

 

                   Táto možnosť neplatí pre žiakov 1. stupňa ZŠ – ročníky 1 – 4 !

 

   d)  výnimočne i doterajším spôsobom – telefonicky cez vedúcu jedálne

 

  • 5. Odhlásiť z obeda sa možno najneskôr v daný deň do 8,00 hod. (ako doteraz) !5. Pre rodičov starších žiakov, ktorí sa odhlasujú sami, ponúka internetová stránka www.strava.cz možnosť dostávať informačné maily na rodičovskú mailovú adresu (kontrola svojich detí). O aktiváciu tejto služby treba požiadať vedúcu jedálne.

 

Novinky v kocke