Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Dozor

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
 Suterén          
 Prízemie          
 1. poschodie          
 2. poschodie          
 Bufet          
 Jedáleň po 4. h.  vychovávatelia   vychovávatelia  vychovávatelia   vychovávatelia   vychovávatelia  
 Jedáleň po 5. h.           
 Jedáleň po 6. h. 

 

       

      

Dozor na chodbách: od 7:30  hod.

Novinky v kocke