Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Putovná kaplnka Panny Márie

V rámci duchovnej obnovy pre pedagógov sme v pondelok, 2. 10. 2023, privítali pátra Jozefa Nogu zo spoločenstva lazaristov, ktorý požehnal prvú putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily na našej škole. Táto kaplnka bude putovať po rodinách našich žiakov, študentov, učiteľov. Každý je pozvaný zapojiť sa a privítať na týždeň Pannu Máriu vo svojom dome.

 

Novinky v kocke