Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Spolupráca s E-KU školou

Tak, ako aj minulý školský rok, tak aj tento sa niektorí naši žiaci začali učiť anglický jazyk v E-KU škole s tou výhodou, že lektori prichádzajú na hodiny k nám do školy, nemusia deti merať cestu do budovy na Piaristickej ulici. Rodičia sa o deti nemusia báť, veď sa presunú iba zo školského klubu detí na aktívne anglické vyučovanie, ktoré je plné jazykových dobrodružstiev. Stačí trieda, koberec, interaktívna tabuľa, dobrá nálada a chuť učiť sa. V tomto školskom roku prejavilo záujem o kurzy anglického jazyka veľa detí. Ďakujeme pani riaditeľke E-KU školy a lektorom za spoluprácu a ústretovosť.

 

Novinky v kocke