Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Výlet do Kremnice

19. júna 2024 navštívili tretiaci jedno z najstarších miest Slovenska, Kremnicu, ktoré možno právom zaradiť do kultúrneho dedičstva národa. Prvá zastávka bola v geografickom strede Európy pri obci Kremnické Bane. Navštívili sme Kostol sv. Jána Krstiteľa, v ktorom nás sprevádzal kapucín páter Juraj. V nádhernom prostredí Kremnických vrchov sme sa nadesiatovali a oddýchli si v tieni starých líp.


V rámci prehliadky hradu si vypočuli zaujímavé legendy o zlate, ktoré sa našlo v hrdle jarabice. Dodnes má jeden vrch názov Jarabica. Žiaci navštívili karner a kostnicu v severnej veži. Posedeli sme si na krásnom námestí s morovým stĺpom a starobylými stavbami. Potom nasledovala prehliadka mincovne. Videli sme naživo výrovu mincí pre Nikaraguu a Paraguaj. V staršej časti mincovne sme sledovali storočné stroje, ktoré sú ešte funkčné, vypočuli sme si výklad o postupe výroby mincí. V predajni mincovne si žiaci nakúpili mince a suveníry.

Novinky v kocke