Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Našim starkým

13. február 2020 bol dňom, kedy žiaci  I. A a I. B triedy privítali v našej škole milých a vzácnych hostí – svojich starých rodičov.

Prijali naše pozvanie, aby strávili v škole príjemné chvíle so svojimi vnúčatami. Kytičku básní, piesní a  tancov venovali žiaci len im, na znak úcty a lásky.  Odmenou pre všetky deti bol milý úsmev a vrúcny potlesk a radosť  starých rodičov. Za lásku a starostlivosť potešili deti svojich starkých aj pekným darčekom.

Našim starkým  želáme pevné zdravie, veľa lásky od svojich najbližších a veľa, veľa úcty, pretože si ju zaslúžia po celý rok.

Fotogaléria

(text: Mgr. K. Bottová, foto sr.Diana)

Novinky v kocke