Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Testovanie 9 2022

Dňa 6.4.2022 (streda)  sa uskutoční celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka a 4. ročníka osemročných gymnázií – T9 – 2022.

Žiaci budú písať test z matematiky – 90 minút a zo slovenského jazyka  70 minút.  V deň testovania  žiaci  musia prísť  do školy najneskôr o 7: 35 h. Do odpoveďových hárkov zapisujú  žiaci tmavomodrým guľôčkovým perom (nie gumovacím).

Bližšie informácie a špecifikácia testov na 2021/2022 | NUCEM

Po skončení testovania o 11:55 h žiaci idú domov.

 

Harmonogram

 

 

Testovanie 9 - 2022

 

6. apríl  2022  (streda)

 

Matematika

8:00 – 8:10 h (10 minút)

– úvodné pokyny a rozdanie OH

8:10 – 8:20 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:50 h (90 minút)

– administrácia testu z matematiky

9:50  – 9:55 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

 

9:55 – 10:20 h (25 minút)

 prestávka

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

10:20 – 10:25 h (5 minút)

– úvodné pokyny a rozdanie OH

10:25 – 10:35 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 – 11:45 h (70 minút)

– administrácia testu zo slovenského jazyka

11:45 – 11:50 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

Novinky v kocke