Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Informácie pre rodičov – TESTOVANIE 5 - 2022

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční v stredu 18. 05. 2022. Žiaci sa dostavia do školy najneskôr o 7. 35  hodine - do zberných tried – do 8.A a 7.B, tam si

odložia veci – tašku, mobil.

Zoznam žiakov bude umiestnený v deň testovania na dverách určených miestností. Do určených
miestností si zoberú len povolené pomôcky - pero, ktoré píše namodro (nie gumovacie) .  Zakázané
pomôcky - pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice , výpisky, učebnice, študijné materiály, mobilné
telefóny.

 

Počas testovania sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich našej školy.
Po testovaní, približne o – 11: 45 h, žiaci odchádzajú podľa pokynov na obed a domov, alebo do
školského klubu.
Informácie k testovaniu sú uvedené na internetovom sídle
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2021-2022 

Novinky v kocke