Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Spevácka súťaž SONG

Po dvojročnej prestávke sme mali najprv školské kolo a víťazky postúpili do CVČ Domino na okresnú súťaž. A o tom, že sme mali kvalitné zastúpenie, svedčia naše výsledky, veď posúďte.


Sólo:
1. kategória - Johanka Šimonová - 2. miesto
3. kategória - Ema Rajtarová - 1. miesto


Skupinový spev:
1. kategória - Johanka Šimonová, Miriamka Morávková, Hanka Biela, Eliška Gašparová - spev, Ben Rajtar - kachon - 2. miesto
2. kategória - Terezka Hollá, Laurika Hudáková, Lorka Franeková, Lujzka Lahučká, Valentínka Enyioma - 1. miesto
3. kategória - Lucka Rimešová, Ema Rajtarová, Lucka Kohútová - 1. miesto

Ďakujeme tiež Dominike Krajinčákovej za snahu a odvahu.

Všetkým blahoželáme, boli ste super a už sa tešíme, ako nás naši žiaci prekvapia budúci rok.

Novinky v kocke