Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ďakovná svätá omša

Aj keď sa školský rok končí 30. júna, spoločné ukončenie školského roka bolo už 29. júna na slávnosť apoštolov Petra a Pavla, kedy sme spoločne slávili svätú omšu. Ďakovali sme pri nej Pánu Bohu za všetky dobrodenia, ktoré nám v tomto roku preukázal. Rozlúčili sme sa aj s pani učiteľkami, ktoré odchádzajú a tiež s našimi deviatakmi a piatakmi, ktorí idú na stredné školy. Spoločný potlesk bol prejavom radosti, že sme zvládli ďalší školský rok a tešíme sa na prázdniny.


(Foto: Lukáš Čulák)
(Text: sr. Mária Agáta Šebová)

Novinky v kocke