Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Začiatok školského roka 2022/2023

Zahájenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5.9.2022 o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v kláštornom kostole Navštívenia Panny Márie.

Po svätej omši pôjdu prváci aj s rodičmi do svojej triedy, pre ostatných žiakov vyučovanie nepokračuje.

Zákonný zástupca musí pri prvom nástupe žiaka do základnej školy predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Formulár je dostupný prednostne v elektronickej forme cez Edupage. Treba sa prihlásiť cez rodičovské konto, v časti Žiadosti / Vyhlásenia kliknúť na Pridať žiadosť/vyhlásenie a vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - Platí od 15.8.2022. Formulár v papierovej forme je v Príloha č.1, žiak je povinný odovzdať ho triednej učiteľke.

 

V utorok 6.9.2022 začne vyučovanie o 8:00 hod. triednickou hodinou.

Tešíme sa na Vás!

Novinky v kocke