Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Nové, čisté a útulné...

Zatiaľ čo my, žiaci, sme prázdninovo oddychovali a čerpali sily do nového školského roka, v škole sa usilovne pracovalo. Páni majstri nám opravili dve triedy, ktoré to už naozaj potrebovali. Urobili v triedach nové stierky, maľovky, podlahu. Kúpil sa nový nábytok, dvere, vytvoril sa oddychový kútik, vymenili sa všetky svietidlá. V takýchto triedach je radosť sa učiť.

 

Ďakujeme!

 

 

 

 

Novinky v kocke