Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Hráme na zobcovej flaute

Zobcová flauta je hudobný nástroj, ktorý v školskej taške nezaberá veľa miesta, je malá, ľahká a prenosná. Na tento jednoduchý hudobný nástroj sa my, tretiaci a štvrtáci, učíme v rámci hodín hudobnej výchovy hrať. Hrou na flautu sa učíme ovládať svoj dych a rozširujeme si pľúcnu kapacitu.

Každým cvičením sa učíme väčšej trpezlivosti, zvyšujeme si sebadôveru, sebadisciplínu a sebakontrolu. Hraním na flaute pomáhame rozvíjať naše jemné motorické aj hudobné zručnosti, zlepšujeme si pamäť. Keďže hudba je ďalším dorozumievacím prostriedkom, učíme sa spoločne ako ľudia medzi sebou komunikovať. A darí sa nám vynikajúco! Robíme pokroky z hodiny na hodinu.

Novinky v kocke