Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Školský výchovný koncert

Po dlhšej odmlke sme na našej škole zorganizovali výchovný koncert. Zúčastnilo sa na ňom takmer 60 žiakov ( z pôvodných takmer 100 potencionálnych malých umelcov) a to z ročníkov 1 až 6. Z hudobných nástrojov boli zastúpené husle, violončelo, gitara, flauta, klavír, akordeón, cimbal a bicie. Deti predniesli svoje skladbičky,

ktoré doma usilovne natrénovali. Prsty im behali ostošesť. Treba povedať, že nie je ľahké vystupovať pred tak náročným publikom a prekonať svoju trému, ale všetci to výborne zvládli. Ďakujeme účinkujúcim za krásny umelecký zážitok

Novinky v kocke