Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Začiatok šk. roka 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, milí žiaci, zahájenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4.9.2023 o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v kláštornom kostole Navštívenia Panny Márie.

Po svätej omši pôjdu prváci aj s rodičmi do tried, pre ostatných žiakov vyučovanie nepokračuje.


V utorok 5.9.2023 začína vyučovanie o 8:00 hod. triednickou hodinou.

Novinky v kocke